Handbook:Main Page/pl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:Main Page and the translation is 26% complete.
Outdated translations are marked like this.

Podręcznik Gentoo to próba scentralizowania dokumentacji w spójny podręcznik. Ten podręcznik zawiera instrukcje dotyczące instalacji przez Internet oraz części dotyczące pracy z Gentoo i Portage.

Architektury

Gentoo Linux jest dostępny dla wielu architektur.

Model programowy procesora (ISA) (wikipedia) lub krótko „architektura” to rodzina CPU (procesorów) obsługujących te same instrukcje. Dwie najbardziej znane architektury w świecie komputerów stacjonarnych to architektura x86 i architektura x86_64 (dla której Gentoo używa notacji amd64). Istnieje jednak wiele innych architektur, takich jak sparc, ppc (rodzina PowerPC), mips, arm, itd...

Dystrybucja tak wszechstronna jak Gentoo obsługuje wiele architektur. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie obsługiwanych architektur i skrótów używanych w Gentoo. Większość ludzi, którzy nie znają architektury swojego systemu PC, jest prawdopodobnie zainteresowana amd64.

Przeglądanie podręcznika

Poniższa lista zawiera ogólny przegląd architektur obsługiwanych przez różne projekty Gentoo Linux. Ważne jest, aby wybrać właściwą architekturę przed przystąpieniem do odpowiedniej sekcji podręcznika dotyczącej instalacji. Pamiętaj, aby zweryfikować architekturę procesora przed przejściem dalej.

Praktyczna porada dla nowych użytkowników Gentoo: jeśli procesor został wyprodukowany po 2015 roku, a producentem jest Intel lub AMD, prawdopodobnie właściwym wyborem będzie Podręcznik AMD64.

Architektury
Informacja
arm i arm64 obsługiwane przez projekt Gentoo, ale nie dysponują jeszcze własnymi Podręcznikami. Więcej informacji znajdziesz w Projekcie ARM i w zgłoszeniu bug #534376.

Equally, the riscv architecture is supported, however there is no separate Handbook for it (yet). More information can be found on the RISC-V project page.}}

Podręcznik Alpha
Architektura Alpha to architektura 64-bitowa opracowana przez firmę Digital Equipment Corporation (DEC). Jest nadal używana przez niektóre serwery średniej i wyższej półki, ale architektura powoli zanika. Warianty obejmują: ES40, AlphaPC, UP1000 i Noname.
Podręcznik AMD64
AMD64 to architektura 64-bitowa, która jest zgodna z architekturą x86 (a tym samym znana również jako x86_64). Została po raz pierwszy użyta przez AMD (pod nazwą AMD64) oraz Intel (pod nazwą EM64T) i jest obecnie najbardziej znaną architekturą dla średnich i zaawansowanych komputerów stacjonarnych. Jest również powszechnie spotykana w segmencie serwerów. Warianty obejmują: AMD Athlon 64, Opteron, Sempron, Phenom, FX i Ryzen wraz z Intel Pentium 4, Core2, Core i3, i5, i7 i niektóre Atomy.
Podręcznik ARM
ARM to 32-bitowa architektura, która jest bardzo popularna w systemach wbudowanych i małych. Podarchitektury wahają się od ARMv1 do ARMv7 (Cortex) i są często spotykane w smartfonach, tabletach, konsolach podręcznych, systemach nawigacji GPS dla użytkowników końcowych itp. Warianty obejmują: StrongARM i Cortex-M.
  • W tej chwili nie ma dostępnego Podręcznika ARM. Proszę zerknąć na bug #534376.
Podręcznik ARM64
ARM64 to 64-bitowy wariant ARM dla systemów wbudowanych i serwerowych. Podstawowa podarchitektura określana jako AArch64 (znana również jako ARMv8-A) jest produkowana przez kilku producentów. Układy AArch64 są widoczne w różnych układach SoC, w tym na płytach deweloperskich, smartfonach, tabletach, telewizorach Smart TV itp. Warianty obejmują: ARM Holdings 'Cortex-A53, A57, A72, A73 oraz Qualcomm's Kryo i Falkor.
  • W tej chwili nie ma dostępnego Podręcznika ARM64. Proszę zerknąć na bug #534376.
Podręcznik HPPA
Architektura PA-RISC, określana jako HPPA, to zestaw instrukcji opracowany przez firmę Hewlett-Packard, który był używany w ich seriach serwerów klasy średniej i wyższej do około 2008 roku (po czym HP zaczął używać Intel Itanium). Warianty obejmują: HP 9000 i PA-8600.
Podręcznik IA64
IA64 to 64-bitowa architektura zaprojektowana przez firmę Intel i używana w serii procesorów Intel Itanium. Ta architektura nie jest zgodna z x86, ani x86_64 (znanej również jako amd64) i występuje głównie w seriach serwerów średniej i wysokiej klasy. Warianty obejmują: Intel Itanium.
Podręcznik MIPS
Opracowana przez MIPS Technologies architektura MIPS obejmuje wiele podrodzin (zwanych wersjami), takich jak MIPS I, MIPS III, MIPS32, MIPS64 i inne. MIPS występuje najczęściej w systemach wbudowanych. Warianty obejmują: MIPS32 1074K i R16000.
Podręcznik PPC
PPC to 32-bitowa architektura używana przez wiele procesorów Apple, IBM i Motorola. Są najczęściej spotykane w systemach wbudowanych. Warianty obejmują: Apple OldWorld, Apple NewWorld, generi Pegasos, Efika, starsze IBM iSeries i pSeries.
Podręcznik PPC64
PPC64 to 64-bitowa odmiana architektury PPC, popularna zarówno w serwerach wbudowanych, jak i serwerach o wysokiej wydajności. Warianty obejmują: IBM RS / 6000s, IBM pSeries i IBM iSeries.
Podręcznik SPARC
Architektura SPARC jest najlepiej znana przez najpopularniejszych producentów, Sun Microsystems (obecnie Oracle) i Fujitsu. Jest używana w systemach serwerowych, chociaż istnieje również kilka stacji roboczych. W Gentoo obsługiwane są tylko procesory zgodne ze SPARC64. Warianty obejmują: E3000, Blade 1000 i Ultra 2.
Podręcznik X86
X86 to 32-bitowa architektura używana przez procesory, o których często mówi się, że są „zgodne z Intelem”. Do niedawna była to najpopularniejsza architektura komputerów stacjonarnych. Gentoo oferuje kompilacje dla i486 (obsługuje wszystkie rodziny) i i686 (obsługuje Pentium i nowsze lub kompatybilne). Warianty obejmują: i486, i686, AMD Athlon, Intel Core i niektóre Intel Atom.
AMD64 Handbook
AMD64 is a 64-bit architecture that is compatible with the x86 architecture (and thus also known as x86_64). It was first used by AMD (under the AMD64 name) and Intel (under the EM64T name) and is now the most prominent architecture for medium and high-end desktop PCs. It is also commonly found in the server segment. Variants include: AMD Athlon 64, Opteron, Sempron, Phenom, FX, Ryzen, Threadripper, and Epyc along with Intel Pentium 4, Core2, Core i3, i5, i7, i9, Xeon, and some Atoms.
ARM Handbook
ARM is a 32-bit architecture that is very popular in embedded and small systems. Sub-architectures range from ARMv2 to ARMv6 (legacy), to ARMv6-M (Cortex), as well as ARMv8-R and ARMv8-M and are often found in smart phones, tablets, hand-held consoles, end-user GPS navigation systems, etc. Variants include: StrongARM and Cortex-M.
  • There is no ARM Handbook available at this time. Please see the ARM project page and the community maintained Embedded Handbook for more information about Gentoo's support for various ARM-powered single board computers.
ARM64 Handbook
ARM64 is a 64-bit variant of ARM for embedded and server systems. The primary sub-architecture referred to as AArch64 (also known as ARMv8-A) is produced by a few manufacturers. AArch64 chips are seen in a variety of SoCs including developer boards, smart phones, tablets, smart TVs, etc. Variants include: ARM Holdings' Cortex-A53, A57, A72, A73, and Qualcomm's Kryo and Falkor.
  • There is no ARM64 Handbook available at this time. Please see the ARM64 project page and the community maintained Embedded Handbook for more information about Gentoo's support for various ARM64-powered single board computers.
HPPA Handbook
Referred to as HPPA, the PA-RISC architecture is an instruction set developed by Hewlett-Packard and was used in their mid- and high-end server series until about 2008 (after which HP started using Intel Itanium). Variants include: HP 9000 and PA-8600.
IA64 Handbook
IA64 is a 64-bit architecture designed by Intel and used in their Intel Itanium processor series. This architecture is not compatible with x86 or x86_64 (a.k.a. amd64) and is mostly found in medium and high-end server series. Variants include: Intel Itanium.
MIPS Handbook
Developed by MIPS Technologies, the MIPS architecture comprises multiple subfamilies (called revisions) such as MIPS I, MIPS III, MIPS32, MIPS64 and more. MIPS is most common in embedded systems. Variants include: MIPS32 1074K and R16000.
PPC Handbook
PPC is a 32-bit architecture used by many Apple, IBM, and Motorola processors. They are most commonly found in embedded systems. Variants include: Apple OldWorld, Apple NewWorld, generi Pegasos, Efika, older IBM iSeries and pSeries. Readers of this handbook may which to take a look at the PPC FAQ page before getting started.
PPC64 Handbook
PPC64 is the 64-bit variant of the PPC architecture, popular in both embedded as well as high-end performance servers. Variants include: IBM RS/6000s, IBM pSeries, and IBM iSeries. Readers of this handbook may which to take a look at the PPC FAQ page before getting started.
RISC-V Handbook
RISC-V is an upcoming 32-bit, 64-bit, and 128-bit architecture with an open instruction set. Currently, the 64-bit RISC-V variant is supported by Gentoo.
  • There is no RISC-V Handbook available at this time. See the RISC-V project page for more information about Gentoo's support for RISC-V.
SPARC Handbook
The SPARC architecture is best known by its most common producers, Sun Microsystems (now Oracle) and Fujitsu. It is used in server systems although a few workstations exist as well. In Gentoo, only SPARC64-compatible CPUs are supported. Variants include: E3000, Blade 1000, and Ultra 2.
X86 Handbook
X86 is a 32-bit architecture used by CPUs that are often said to be "Intel compatible". It was until recently the most popular architecture for desktop PCs. Gentoo offers builds for i486 (supports all families) and i686 (supports Pentium and higher or compatible). Variants include: i486, i686, AMD Athlon, Intel Core, and some Intel Atoms.

Najczęściej zadawane pytania

Nie można dynamicznie wygenerować podręcznika dla każdego wyboru instalacji?

Opiekunowie podręcznika zdecydowali się pisać na poziomie architektury, używając domyślnego systemu inicjacji Gentoo (OpenRC) i podstawowych schematów partycjonowania. Celem Podręcznika jest uruchomienie czystego systemu Gentoo, aby nie obejmował wszystkich możliwych ścieżek instalacji (nieregularne partycjonowanie, systemy inicjujące, konfiguracja jądra, narzędzia do zarządzania systemem itp.).

Pojęcia takie jak zaawansowane partycjonowanie, nieogólna konfiguracja jądra i alternatywne systemy inicjalizacji są wyjaśnione w innych obszarach wiki, w publicznie modyfikowalnej przestrzeni nazw (wskazówka: każdy z kontem wiki może je edytować!).

Prosimy naszych czytelników, aby przed wysłaniem prośby o dodanie nowej sekcji lub dodatku do Podręcznika, przeszukali wiki i odkryli co jest już na niej dostępne. Jeśli uważasz, że dodanie nowej sekcji ogólnej do podręcznika jest konieczne, zaproponuj postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Nie mogę znaleźć informacji o etapie 1 w podręczniku. Gdzie ją znajdę?

Instrukcje korzystania z archiwum etapu pierwszego lub drugiego są teraz dostępne w Gentoo FAQ. Instalacja stage3 jest jedyną wspieraną metodą instalacji.

Jak mogę ulepszyć Podręcznik?

Sugestie, komentarze, a także pomysły na to jak ulepszyć ten Podręcznik mogą zostać zgłoszone do projektu Podręcznika poprzez stronę "Dyskusji" poszczególnego artykułu. Dokumentacja jest tworzona dla społeczności, której opinia jest mile widziana.

Liczba aktywnych redaktorów podręcznika to zaledwie dwóch lub trzech członków, więc prosimy o cierpliwość, gdy odpowiadamy na nowe wpisy {{ Talk}}. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące sugerowania nowego ulepszenia podręcznika.

Należy pamiętać, że większość decyzji podejmowanych podczas opracowywania dokumentacji opiera się na modelu konsensusu. Nie da się napisać ani ustrukturyzować dokumentacji w taki sposób, aby uszczęśliwić każdego czytelnika.

Ci, którzy otwierają dyskusję w celu ulepszenia Podręcznika, muszą być w stanie zaakceptować odpowiedź „Nie”. Zazwyczaj „Nie” jest używane, gdy uważamy, że obecna implementacja jest korzystna dla większości czytelników.

Aby prawidłowo śledzić otwarte problemy, prosimy o dodanie szablonu {{Talk}} do każdej otwartej dyskusji. Podobnie do poniższego przykładu, wystarczy:

CODE Przykład otwartej dyskusji
{{Talk|open|date=March 28, 2017}}
 
Cześć zespół Podręcznika,
 
Konstruktywnie uważam, że część FOO podręcznika może zostać ulepszona w sposób BAR. Oto przykład kodu/tekstu, który wprowadzi ulepszenia:
 
(tu wstaw kod lub tekst do ulepszenia).
 
Dziękuję za rozważenie mojej sugestii. --~~~~

Kod --~~~~ na końcu przykładu wstawia datowany podpis, gdy strona jest zapisywana lub podglądana. Ten kod można wpisać ręcznie lub wygenerować za pomocą przycisku „Podpis i sygnatura czasowa” na pasku narzędzi edycji. Redaktorzy Wiki będą nazywać to „podpisywaniem dyskusji”. Prosimy pamiętać o podpisaniu każdego komentarza zamieszczonego na stronach dyskusyjnych.

Changelog

An effort to provide a loosely Symantec versioned changelog for the handbooks effort can be found at Handbook:Main Page/Changelog.