Priručnik:Početak

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:Main Page and the translation is 26% complete.
Outdated translations are marked like this.

Gentoo Priručnik je projekt centraliziranog prikupljanja dokumentacije u dosljedan priručnik. Ovaj priručnik sadrži instalacijske upute za korištenje pri instalaciji putem Interneta i dijelove koji opisuju kako se koriste Gentoo i Portage.

Arhitekture

Gentoo Linux je dostupan na brojnim arhitekturama.

Arhitektura skupa naredbi (ISA) (wikipedia), ili kraće "arhitektura" je obitelj procesora (CPU) koji podržavaju iste naredbe. Dvije najistaknutije arhitekture u svijetu kućnih računala su x86 arhitektura i x86_64 arhitektura (za koju Gentoo koristi oznaku amd64). Također postoje i brojne druge arhitekture, kao što su sparc, ppc (PowerPC obitelj), mips, arm itd.

Svestrana distribucija kao što je Gentoo podržava brojne arhitekture. Zbog tog razloga, vidljivo je da su naši Gentoo Priručnici ponuđeni za mnoge podržane arhitekture. Niže možete pronaći kratak sažetak podržanih arhitektura i kratica koje Gentoo koristi. Većina ljudi koji ne znaju arhitekturu svog sustava vjerojatno bi trebala pogledati amd64.

Pregledavanje priručnika

Sljedeći popis prikazuje najvišu razinu pregleda arhitektura koje podržavaju razni Gentoo Linux projekti. Bitno je izabrati ispravnu arhitekturu prije nastavka instalacije prema pridruženom odjeljku Priručnika. Obavezno provjerite arhitekturu procesora prije nastavka.

Uobičajeno pravilo za nove Gentoo korisnike: ako je CPU proizveden nakon 2015. godine, a proizvođač je Intel ili AMD, AMD64 Priručnik je obično ispravan izbor.

Napomena
Arhitekture arm i arm64 Gentoo projekt podržava, ali još nije dostupan potpuni priručnik. Molimo pogledajte ARM projekt i bug #534376 za više informacija.

Equally, the riscv architecture is supported, however there is no separate Handbook for it (yet). More information can be found on the RISC-V project page.}}

Alpha Priručnik
Alpha arhitektura je 64-bitna arhitektura koju je razvila korporacija Digital Equipment Corporation (DEC). Još uvijek ju koriste neki poslužitelji srednjih i visokih performansi, ali se arhitektura postepeno prestaje koristiti. Varijante arhitekture uključuju ES40, AlphaPC, UP1000 i Noname.
AMD64 Priručnik
AMD64 je 64-bitna arhitektura kompatibilna s x86 arhitekturom (također poznata kao x86_64). Prvo su je koristili AMD (pod nazivom AMD64) i Intel (pod nazivom EM64T name) i trenutno je najistaknutija arhitektura za osobna računala srednjih i visokih performansi. Također se često koristi i u segmentu poslužitelja. Varijante arhitekture uključuju AMD Athlon 64, Opteron, Sempron, Phenom, FX i Ryzen, kao i Intel Pentium 4, Core2, Core i3, i5, i7 te neke Atom varijante.
ARM Priručnik
ARM je 32-bitna arhitektura iznimno popularna u ugrađenim i malim sustavima. Podarhitekture se kreću od ARMv1 do ARMv7 (Cortex) i često se nalaze u pametnim telefonima, tabletima, ručnim konzolama, korisničkim GPS navigacijskim sustavima itd. Varijante arhitekture uključuju StrongARM i Cortex-M.
  • Trenutno nije dostupan ARM Priručnik. Molimo pogledajte bug #534376.
ARM64 Priručnik
ARM64 je 64-bitna inačica ARM arhitekture za ugrađene i poslužiteljske sustave. Primarnu podarhitekturu, AArch64 (poznatu i kao ARMv8-A) proizvodi nekoliko proizvođača. AArch64 čipovi se koriste u brojnim SoC ("System on Chip") sustavima, kao što su razvojne ploče, pametni telefoni, tableti, pametni televizori itd. Varijante arhitekture uključuju Cortex-A53, A57, A72 i A73 proizvođača ARM Holdings te Kryo i Falkor proizvođača Qualcomm.
  • Trenutno nije dostupan ARM64 Priručnik. Molimo pogledajte bug #534376.
HPPA Priručnik
PA-RISC arhitektura, ovdje nazvana HPPA, je skup naredbi koji je razvila i u svojim poslužiteljima srednjih i visokih performansi koristila tvrtka Hewlett-Packard do 2008. (nakon čega HP počinje koristiti Intel Itanium). Varijante arhitekture uključuju HP 9000 i PA-8600.
IA64 Priručnik
IA64 je 64-bitna arhitektura koju je razvio Intel i koristio u svojim Intel Itanium procesorima. Ova arhitektura nije kompatibilna s x86 ili x86_64 (odnosno amd64) i najčešće se nalazi u poslužiteljima srednjih i visokih performansi. Varijante arhitekture uključuju Intel Itanium.
MIPS Priručnik
Razvijena u tvrtci MIPS Technologies, MIPS arhitektura se sastoji od više podobitelji (revizija) kao što su MIPS I, MIPS III, MIPS32, MIPS64 i druge. MIPS se najčešće nalazi u ugrađenim sustavima. Varijante arhitekture uključuju MIPS32 1074K i R16000.
PPC Priručnik
PPC je 32-bitna arhitektura koju koriste mnogi Apple, IBM i Motorola procesori. Najčešće se nalaze u ugrađenim sustavima. Varijante arhitekture uključuju Apple OldWorld, Apple NewWorld, generi Pegasos, Efika, starije IBM iSeries i pSeries.
PPC64 Priručnik
PPC64 je 64-bitna inačica PPC arhitekture, popularna kako u ugrađenim, tako i u poslužiteljskim sustavima visokih performansi. Varijante arhitekture uključuju IBM RS/6000s, IBM pSeries i IBM iSeries.
SPARC Priručnik
Arhitektura SPARC najpoznatija je po svojim najčešćim proizvođačima: Sun (sada Oracle) i Fujitsu. Koristi se uglavnom u poslužiteljskim sustavima, no postoji i nekoliko radnih stanica. Gentoo podržava samo SPARC64 kompatibilne procesore. Varijante arhitekture uključuju E3000, Blade 1000 i Ultra 2.
X86 Handbook
X86 je 32-bitna arhitektura koju koriste procesori za koje se kaže da su "Intel kompatibilni". Donedavno je to bila najpopularnija arhitektura za kućna računala. Gentoo u ponudi ima programe za i486 (podržava sve obitelji) i i686 (podržava Pentium i novije ili kompatibilne). Varijante arhitekture uključuju i486, i686, AMD Athlon, Intel Core i neke Intel Atom.
AMD64 Handbook
AMD64 is a 64-bit architecture that is compatible with the x86 architecture (and thus also known as x86_64). It was first used by AMD (under the AMD64 name) and Intel (under the EM64T name) and is now the most prominent architecture for medium and high-end desktop PCs. It is also commonly found in the server segment. Variants include: AMD Athlon 64, Opteron, Sempron, Phenom, FX, Ryzen, Threadripper, and Epyc along with Intel Pentium 4, Core2, Core i3, i5, i7, i9, Xeon, and some Atoms.
ARM Handbook
ARM is a 32-bit architecture that is very popular in embedded and small systems. Sub-architectures range from ARMv2 to ARMv6 (legacy), to ARMv6-M (Cortex), as well as ARMv8-R and ARMv8-M and are often found in smart phones, tablets, hand-held consoles, end-user GPS navigation systems, etc. Variants include: StrongARM and Cortex-M.
  • There is no ARM Handbook available at this time. Please see the ARM project page and the community maintained Embedded Handbook for more information about Gentoo's support for various ARM-powered single board computers.
ARM64 Handbook
ARM64 is a 64-bit variant of ARM for embedded and server systems. The primary sub-architecture referred to as AArch64 (also known as ARMv8-A) is produced by a few manufacturers. AArch64 chips are seen in a variety of SoCs including developer boards, smart phones, tablets, smart TVs, etc. Variants include: ARM Holdings' Cortex-A53, A57, A72, A73, and Qualcomm's Kryo and Falkor.
  • There is no ARM64 Handbook available at this time. Please see the ARM64 project page and the community maintained Embedded Handbook for more information about Gentoo's support for various ARM64-powered single board computers.
HPPA Handbook
Referred to as HPPA, the PA-RISC architecture is an instruction set developed by Hewlett-Packard and was used in their mid- and high-end server series until about 2008 (after which HP started using Intel Itanium). Variants include: HP 9000 and PA-8600.
IA64 Handbook
IA64 is a 64-bit architecture designed by Intel and used in their Intel Itanium processor series. This architecture is not compatible with x86 or x86_64 (a.k.a. amd64) and is mostly found in medium and high-end server series. Variants include: Intel Itanium.
MIPS Handbook
Developed by MIPS Technologies, the MIPS architecture comprises multiple subfamilies (called revisions) such as MIPS I, MIPS III, MIPS32, MIPS64 and more. MIPS is most common in embedded systems. Variants include: MIPS32 1074K and R16000.
PPC Handbook
PPC is a 32-bit architecture used by many Apple, IBM, and Motorola processors. They are most commonly found in embedded systems. Variants include: Apple OldWorld, Apple NewWorld, generi Pegasos, Efika, older IBM iSeries and pSeries. Readers of this handbook may which to take a look at the PPC FAQ page before getting started.
PPC64 Handbook
PPC64 is the 64-bit variant of the PPC architecture, popular in both embedded as well as high-end performance servers. Variants include: IBM RS/6000s, IBM pSeries, and IBM iSeries. Readers of this handbook may which to take a look at the PPC FAQ page before getting started.
RISC-V Handbook
RISC-V is an upcoming 32-bit, 64-bit, and 128-bit architecture with an open instruction set. Currently, the 64-bit RISC-V variant is supported by Gentoo.
  • There is no RISC-V Handbook available at this time. See the RISC-V project page for more information about Gentoo's support for RISC-V.
SPARC Handbook
The SPARC architecture is best known by its most common producers, Sun Microsystems (now Oracle) and Fujitsu. It is used in server systems although a few workstations exist as well. In Gentoo, only SPARC64-compatible CPUs are supported. Variants include: E3000, Blade 1000, and Ultra 2.
X86 Handbook
X86 is a 32-bit architecture used by CPUs that are often said to be "Intel compatible". It was until recently the most popular architecture for desktop PCs. Gentoo offers builds for i486 (supports all families) and i686 (supports Pentium and higher or compatible). Variants include: i486, i686, AMD Athlon, Intel Core, and some Intel Atoms.

Često postavljana pitanja

Je li moguće dinamički napraviti Priručnik za izabrane mogućnosti instalacije?

Održavatelji priručnika su odlučili napraviti priručnike na razini arhitektura, uz korištenje zadanog Gentoo inicijalizacijskog sustava (OpenRC) i osnovne sheme particioniranja. Cilj Priručnika je upogoniti osnovni Gentoo sustav, umjesto obrade svih instalacijskih mogućnosti (neuobičajeno particioniranje, inicijalizacijski sustavi, konfiguracija jezgre, alati za upravljanje sustavom itd.).

Koncepti poput naprednog particioniranja, specifične konfiguracije jezgre i alternativnih inicijalizacijskih sustava su pojašnjeni u drugim člancima, u javno izmjenjivom području (napomena: svatko s otvorenim wiki računom ih može mijenjati!).

Molimo čitatelje da pretraže wiki i otkriju što je već dostupno prije nego zatraže novi odjeljak ili dodavanje u Priručnik. Ako smatrate da je nužno dodati novi općeniti odjeljak u Priručnik, napravite zahtjev prema uputama.

Ne mogu pronaći informacije o stage1 instalaciji u Priručniku. Gdje su?

Upute za korištenje stage1 ili stage2 arhiva su trenutno dostupne u Gentoo često postavljanim pitanjima (FAQ). Instalacija putem stage3 arhive je jedina podržana metoda instalacije.

Kako poboljšati Priručnik?

Prijedloge, komentare i ideje kako poboljšati priručnik možete javiti putem Projekta priručnika putem "stranice za razgovor" željenog članka. Dokumentacija je napravljena za zajednicu i zato iznimno cijenimo povratne informacije od zajednice.

Napomena
Tim aktivnih urednika priručnika je spao na svega dva do tri člana, stoga molimo strpljenje dok čekate odgovor na {{Talk}} upite. Niže možete pronaći upute kako predložiti poboljšanja priručnika.

Budite svjesni da se većina odluka pri izradi dokumentacije temelji na konsenzusu. Nemoguće je napisati ili strukturirati dokumentaciju na takav način da su svi čitatelji zadovoljni.

Otvaratelji razgovora s ciljem poboljšanja Priručnika trebaju moći prihvatiti "Ne" kao odgovor. Obično se "Ne" koristi kada vjerujemo da je trenutna implementacija djelotvorna za većinu čitatelja.

Kako biste uspješno pratili otvorene probleme, molimo dodajte {{Talk}} predložak svakom razgovoru koji započinjete. Nešto slično sljedećem primjeru je zadovoljavajuće:

CODE Primjer otvorenog razgovora
{{Talk|open|date=March 28, 2017}}

Hi Handbook team,

I constructively think FOO part of the Handbook can be enhanced in BAR way. Here is an example of the code/text that will make the improvement:

(ovdje umetnite unaprijeđeni kod ili tekst)

Thank you for considering my suggestion. --~~~~

Kod --~~~~ na kraju primjera ubacuje datirani potpis prilikom pregleda ili spremanja stranice. Ovaj kod se može umetnuti ručno ili stvoriti korištenjem gumba "Datum i potpis" u uređivačkoj alatnoj traci. Wiki urednici za ovo koriste izraz "potpisivanje razgovora". Molimo ne zaboravite potpisati svaki komentar na stranicama razgovora.

Changelog

An effort to provide a loosely Symantec versioned changelog for the handbooks effort can be found at Handbook:Main Page/Changelog.