Приручник: Почетна Страна

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:Main Page and the translation is 14% complete.
Outdated translations are marked like this.

Gentoo Приручник је покушај да се централизује документација у један кохерентан приручник. Овај приручник садржи инструкције за инсталацију уз помоћ интернет везе као и делове о раду са Gentoo и Portage.

Архитектуре

Gentoo Linux је доступан различитим аритектурама. Шта је тачно архитектура?

Архитектура је породица CPU-ова (процесора) који подржавају исте инструкције. Две најзаступљеније архитектуре за десктоп рачунаре су x86 архитектура и x86_64 архитектура ( Gentoo користи amd64 ознаку за ову архитектуру). Постоје и другачије архитектуре, као што су sparc, ppc (PowerPC породица), mips, arm, итд...

Свестрана дистрибуција као што је Gentoo подржава више типова архитектура. Видећете да је Gentoo Приручник понуђен за многе подржане типове архитектура. Ипак, ово може збунити неке кориснике јер нису сви свесни ове разлике. Неки су свесни само типа процесора (CPU) или имена који је део њиховог система (као на пример i686 или Intel Core i7). У наставку се налази кратак сажетак подржаних типова архитектура и скраћеница које се користе у Gentoo-у. Иако многи људи који не познају типове архитектуре њихових система углавном су заинтересовани за x86 or amd64 тип архитектуре.

Преглед Приручника

Ово је листа која даје преглед типова архитектура који су подржани кроз разне пројекте Gentoo Linux-а. Важно је изабрати тачан тип архитектуре пре преласка на део приручника о Инсталацији. Будите сигурни да сте проверили архитектуру процесора (CPU) пре него што наставите.

Препорука новим Gentoo корисницима: уколико је процесор млађи од пет година било да је произвођач Intel или AMD, избор AMD64 Приручника је вероватно добар правац.

Note
Тип архитектуре arm и arm64 "јесу" подржани у пројекту Gentoo али још увек немају урађене Приручнике. Више информације можете погледати на ARM project and bug #534376 for more information.

Equally, the riscv architecture is supported, however there is no separate Handbook for it (yet). More information can be found on the RISC-V project page.}}

Alpha Приручник
Архитектура Alpha је 64-bit архитектура коју је развила Digital Equipment Corporation (DEC). Још увек је користе неки средњи и напреднији сервери, али овај тип архитектуре полако излази из употребе. Укључује ове варијанте: ES40, AlphaPC, UP1000, and Noname.
AMD64 Приручник
AMD64 је 64-bit архитектура која је компатибилна са x86 архитектуром (познатата је и као x86_64). Произвођач AMD први је увео овај назив у употребу (под именом AMD64) а Intel (под именом EM64T) и ово је данас једна од најзаступљенијих типова архитектуре за десктоп рачунаре средње и високе класе. Такође је присутна и у серверском сегменту. Укључене варијанте: AMD Athlon 64, Opteron, Sempron, Phenom, FX, and Ryzen заједно са Intel Pentium 4, Core2, Core i3, i5, i7, и неки Atoms.
ARM Приручник
ARM је 32-bit архитектура која је врло популарна у малим и уградним системима. Под-архитектуре се рангирају од ARMv1 до ARMv7 (Cortex), често се могу наћи у паметним телефонима, таблет рачунарима, приручним конзолама, корисничким GPS навигационим системима, итд. Укључене варијанте: StrongARM and Cortex-M.
  • Тренунто није урађен ARM Приручник. Погледајте bug #534376.
ARM64 Приручник
ARM64 је 64-bit варијанта типа архитектуре ARM намењена уградним и серверским системима. Примарну под-архитектуру која се назива AArch64 (позната и као ARMv8-A) производи неколико произвођача. AArch64 чипове можемо наћи на разним плочама SoCs укључујући и developer плоче, паметним телефонима, таблет рачунарима, smart TV-има, итд. Укључене варијанте: ARM Holdings' Cortex-A53, A57, A72, A73 and Qualcomm's Kryo and Falkor.
  • Тренунто није урађен ARM64 Приручник. Погледајте bug #534376.
HPPA Приручник
Реферирајући на HPPA, PA-RISC архитектура је инструкциони сет који је развила компанија Hewlett-Packard а користила се до 2008. године у њиховим серијама сервера средње и високе класе (наконкоје је HP почео да користи Intel Itanium). Укључене варијанте: HP 9000 and PA-8600.
IA64 Приручник
IA64 је 64-bit архитектура коју је дизанирала компанија Intel а користи се у њиховим Intel Itanium процесорским серијама. Овај тип архитектуре није компатибилан са x86 или x86_64 (познатија као amd64) а углавном се може наћи у серијама сервера средње и високе класе. Укључене варијанте: Intel Itanium.
MIPS Приручник
Развила је компанија MIPS Technologies, MIPS архитектура је компромис више подкласа (које се називају ревизијама - revisions) као што су MIPS I, MIPS III, MIPS32, MIPS64 итд. MIPS је најзаступљенији у уграђеним системима. Укључене варијанте: MIPS32 1074K and R16000.
PPC Приручник
PPC је 32-bit архитектура коју користе многи Apple, IBM and Motorola процесори. Најчешће се могу наћи у уграђеним системима. Укључене варијанте: Apple OldWorld, Apple NewWorld, generi Pegasos, Efika, older IBM iSeries and pSeries.
PPC64 Приручник
PPC64 је 64-bit варијанта PPC архитектуре, популаран је и у уграђеним серверским системима и у серверима са великим перформансама. Укључене варијанте: IBM RS/6000s, IBM pSeries, and IBM iSeries.
SPARC Приручник
Архитектура SPARC је најпознатија преко својих произвођача Sun Microsystems (сада Oracle) и Fujitsu. Користи се у серверским системима а постоје и неколико радних станица. У Gentoo-у подржани су само SPARC64-компатибилни процесори. Укључене варијанте: E3000, Blade 1000, and Ultra 2.
X86 Приручник
X86 је 32-bit архитектура коју користе процесори за које се начешће каже да су "Intel компатибилни". Донедавно је ово био најпопуларнији тип архитектуре за десктоп рачунаре. Gentoo нуди builds за i486 (подржава целу класу) и i686 (подржава Pentium и више или компатибилне). Укључене : i486, i686, AMD Athlon, Intel Core, and some Intel Atoms.
AMD64 Handbook
AMD64 is a 64-bit architecture that is compatible with the x86 architecture (and thus also known as x86_64). It was first used by AMD (under the AMD64 name) and Intel (under the EM64T name) and is now the most prominent architecture for medium and high-end desktop PCs. It is also commonly found in the server segment. Variants include: AMD Athlon 64, Opteron, Sempron, Phenom, FX, Ryzen, Threadripper, and Epyc along with Intel Pentium 4, Core2, Core i3, i5, i7, i9, Xeon, and some Atoms.
ARM Handbook
ARM is a 32-bit architecture that is very popular in embedded and small systems. Sub-architectures range from ARMv2 to ARMv6 (legacy), to ARMv6-M (Cortex), as well as ARMv8-R and ARMv8-M and are often found in smart phones, tablets, hand-held consoles, end-user GPS navigation systems, etc. Variants include: StrongARM and Cortex-M.
  • There is no ARM Handbook available at this time. Please see the ARM project page and the community maintained Embedded Handbook for more information about Gentoo's support for various ARM-powered single board computers.
ARM64 Handbook
ARM64 is a 64-bit variant of ARM for embedded and server systems. The primary sub-architecture referred to as AArch64 (also known as ARMv8-A) is produced by a few manufacturers. AArch64 chips are seen in a variety of SoCs including developer boards, smart phones, tablets, smart TVs, etc. Variants include: ARM Holdings' Cortex-A53, A57, A72, A73, and Qualcomm's Kryo and Falkor.
  • There is no ARM64 Handbook available at this time. Please see the ARM64 project page and the community maintained Embedded Handbook for more information about Gentoo's support for various ARM64-powered single board computers.
HPPA Handbook
Referred to as HPPA, the PA-RISC architecture is an instruction set developed by Hewlett-Packard and was used in their mid- and high-end server series until about 2008 (after which HP started using Intel Itanium). Variants include: HP 9000 and PA-8600.
IA64 Handbook
IA64 is a 64-bit architecture designed by Intel and used in their Intel Itanium processor series. This architecture is not compatible with x86 or x86_64 (a.k.a. amd64) and is mostly found in medium and high-end server series. Variants include: Intel Itanium.
MIPS Handbook
Developed by MIPS Technologies, the MIPS architecture comprises multiple subfamilies (called revisions) such as MIPS I, MIPS III, MIPS32, MIPS64 and more. MIPS is most common in embedded systems. Variants include: MIPS32 1074K and R16000.
PPC Handbook
PPC is a 32-bit architecture used by many Apple, IBM, and Motorola processors. They are most commonly found in embedded systems. Variants include: Apple OldWorld, Apple NewWorld, generi Pegasos, Efika, older IBM iSeries and pSeries. Readers of this handbook may which to take a look at the PPC FAQ page before getting started.
PPC64 Handbook
PPC64 is the 64-bit variant of the PPC architecture, popular in both embedded as well as high-end performance servers. Variants include: IBM RS/6000s, IBM pSeries, and IBM iSeries. Readers of this handbook may which to take a look at the PPC FAQ page before getting started.
RISC-V Handbook
RISC-V is an upcoming 32-bit, 64-bit, and 128-bit architecture with an open instruction set. Currently, the 64-bit RISC-V variant is supported by Gentoo.
  • There is no RISC-V Handbook available at this time. See the RISC-V project page for more information about Gentoo's support for RISC-V.
SPARC Handbook
The SPARC architecture is best known by its most common producers, Sun Microsystems (now Oracle) and Fujitsu. It is used in server systems although a few workstations exist as well. In Gentoo, only SPARC64-compatible CPUs are supported. Variants include: E3000, Blade 1000, and Ultra 2.
X86 Handbook
X86 is a 32-bit architecture used by CPUs that are often said to be "Intel compatible". It was until recently the most popular architecture for desktop PCs. Gentoo offers builds for i486 (supports all families) and i686 (supports Pentium and higher or compatible). Variants include: i486, i686, AMD Athlon, Intel Core, and some Intel Atoms.

Често постављана питања

Може ли Приручник да се динамички генерише за сваки избор инсталације?

Све је могуће, ми смо поставили опције на овом нивоу, према типу архитектуре. Други избори, као што су рад са партицијама, избор kernel-а и инсталација пакета су довољно једноставни за опис тако да могу стати у једном документу.

Concepts such as advanced partitioning, non-generic kernel configuration, and alternate init systems are explained other areas around the wiki in publicly modifiable namespace (hint: anyone with wiki account can edit them!).

We ask our readers to search wiki and discover what is already available before requesting a new section or addition to be added to the Handbook. If you believe a new generic section is necessary to add to the Handbook, then propose a request by {{following the instructions below.

Не могу наћи информацију у Приручнику о stage1. Где могу да погледам?

Инструкције о коришћењу stage1 или stage2 tarball-а сада су доступни у Gentoo FAQ. Инсталација stage3 је једини подржани метод инсталације.

Како могу да побољшам Приручник?

Сугестије, коментаре или идеје о томе како да се побољша Приручник можете навести на Handbook project преко Discussion page странице за одређену страницу. Документација је намењена заједници, тако да нам је вредна свака повратна информација.

Note
Active handbook editors are down to only two or three members, so please provide some patience as we respond to new {{Talk}} entries. See below for instruction on how to suggest a new improvement to the handbook.

Имајте у виду то да се већина одлука у раду на документацији базира на моделу концензуса. Немогуће је писати или структурисати документацију на такав начин који ће задовољити сваког читаоца.

Those who open discussions with the goal of improving the Handbook must be able to accept a "No" as an answer. Typically "No" is used when we believe the current implementation is beneficial for the majority of readers.

Како би сте могли да исправно пратите отворена питања молимо вас да додате {{Talk}} темплејт свакој дискусији коју отворите. У следећем примеру видећете задовољавајућу форму:

CODE Пример отворене дискусије
{{Talk|open|date=March 28, 2017}}
 
Hi, I constructively think this part of the Handbook can be enhanced in this way.
Here is an example of the code/text that will make the improvement:
 
(на овом месту унесите унапређени код или текст.)
 
Kind regards, --~~~~

Овај --~~~~ код на крају примера додаје датиран потпис када је страна снимљена или прегледана. Код можете укуцати или генерисати користећи дугме Signature and timestamp у едитору. Вики уредници ће ово сматрати као 'Упис у дискусију'. Молимо вас потпишете сваки коментар који унесте у страницу за дискусију.

Changelog

An effort to provide a loosely Symantec versioned changelog for the handbooks effort can be found at Handbook:Main Page/Changelog.