Συχνές Ερωτήσεις

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page FAQ and the translation is 19% complete.
Outdated translations are marked like this.

Αυτή είναι μια συλλογή ερωτοαπαντήσεων που συγκεντρώθηκαν από τη λίστα ταχυδρομείου του gentoo-dev και από τα κανάλια του Gentoo στο Freenode Internet Relay Chat (IRC).

Παρακαλώ προσέξτε ότι πολλές από αυτές τις ερωτήσεις απαντώνται μέσα στα επίσημα έγγραφα και οδηγούς του Gentoo. Αυτή εδώ είναι απλά μια λίστα με συχνές ερωτήσεις. Παρακαλώ διαβάστε την τεκμηρίωση του Gentoo και τις σελίδες man για να αποκτήσετε μεγαλύτερη κατανόηση του πως δουλεύουν το Gentoo και το GNU/Linux, και για απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορεί να μη βρίσκονται εδώ.

Tip
Read the Gentoo documentation to learn how to use Gentoo, and GNU/Linux more broadly. The main Gentoo documentation is on the wiki, and in the Handbook. More information may be found in man pages, info pages, /usr/share/doc/, upstream, etc. Many commands also support the --help or -h switches.

These questions are often collected from the gentoo-dev mailing list and from Gentoo channels on Internet Relay Chat (IRC).

See also
See also the Portage FAQ for frequently asked questions about the package manager. There is also a FAQ section in the Handbook. For frequently asked questions relating to the documentation wiki and editing the wiki, see the wiki FAQ. There are also some architecture-specific FAQs, such as: AMD64/FAQ, PPC/FAQ, MIPS/FAQ, and Alpha/FAQ.
See also
See the benefits of Gentoo article, to see what makes Gentoo stand out from other distributions. See the cheat sheet for information about common usage. See the help pages for information on editing and contributing to the wiki.

Αρχίζοντας

See also
Please note that there are several pages that provide information about Gentoo Linux. See the page on the website about Gentoo, the philosophy of Gentoo, and the article on the benefits of Gentoo. The handbook also has a section about Gentoo.

Πώς προφέρεται το Gentoo και τι σημαίνει;

Το Gentoo προφέρεται "τζέν-του" (το "g" στο "Gentoo" είναι απαλό "g", όπως στο "gentle"). Το επιστημονικό όνομα του πιγκουίνου Gentoo είναι Pygoscelis papua. Το όνομα Gentoo έχει δοθεί στον πιγκουίνο από του κατοίκους των Νήσων Φώκλαντ.

The Gentoo Linux distribution takes it's name from the Gentoo penguin, who's scientific name is Pygoscelis papua. The name Gentoo was given to the penguin by the inhabitants of the Falkland Islands.

Τι κάνει το Gentoo διαφορετικό;

Το Gentoo χρησιμοποιεί ένα σύστημα παρόμοιο με τα BSD ports που λέγεται Portage. Το Portage είναι ένα σύστημα διαχείρισης πακέτων που επιτρέπει μεγάλη ευελιξία στην εγκατάσταση και διαχείριση του λογισμικού σε ένα σύστημα Gentoo. Παρέχει υποστήριξη για επιλογές τη στιγμή της μεταγλώττισης (μέσω των Σημαιών USE), υπό συνθήκη εξαρτήσεις (conditional dependencies), περίληψη προ-εγκατάστασης πακέτων, ασφαλή εγκατάσταση (μέσω sandboxing), απεγκατάσταση λογισμικού, προφίλ συστήματος, και προστασία των αρχείων ρυθμίσεων μεταξύ αρκετών άλλων χαρακτηριστικών.

Από προεπιλογή στο Gentoo ολόκληρο το σύστημα χτίζεται από πηγαίο κώδικα, χρησιμοποιώντας τις επιλογές βελτιστοποιήσεων του χρήστη. Ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο σχετικά με το ποια πακέτα εγκαθίστανται και ποια όχι. Το Gentoo παρέχει πολυάριθμες επιλογές, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εγκαταστήσουν το Gentoo σύμφωνα με τις προτιμήσεις τούς, για αυτό το λόγο το Gentoo καλείται μια μετα-διανομή.

Gentoo permits many alternatives for core (system) software, allowing users to adapt with ease the installation to their own needs and preferences - in fact, the user has almost complete control over which packages are installed, or left out. This is a key difference from many other distributions, which are often built around specific subsystems, which cannot be replaced. Because of Gentoo's flexibility, there are no "variants", "editions", "flavors", etc. - there is no need, as everything can be adapted for each use-case from the default installation.

Note
The depth of choice of core software, target architectures, and low-level optimization configuration, is why Gentoo is called a meta-distribution.

Gentoo strives to do things in the simplest possible way, and core Gentoo principles and procedures are easy to understand and master, given just a little effort. The relatively small investment to learn how to use Gentoo will reap dividends for anyone who is to become a substantial user of a Unix(like) operating system. Gentoo may require some reading and a little thought to understand how to use it, but the payoff from the power gained by the new user is considerable.

Το Gentoo αναπτύσσεται ενεργά. Ολόκληρη η διανομή χρησιμοποιεί ένα ταχύρυθμο στιλ ανάπτυξης: οι αλλαγές στα πακέτα ενσωματώνονται γρήγορα στο κύριο δένδρο, η τεκμηρίωση αναπτύσσεται σε καθημερινή βάση, χαρακτηριστικά προστίθενται συχνά στο Portage και επίσημες εκδόσεις κυκλοφορούν δύο φορές το χρόνο.

Tip
Do not confuse rolling release with bleeding edge. Gentoo updates may be fast-paced, but Gentoo is a stable distribution, with exceptional reliability. All packages are fully tested, and must meet high standards. Quality control is a fundamental priority for the project at large.

Εγκατάσταση

See also
See the article on installation for an overview of the installation process.

Τα πράγματα είναι εξαιρετικά ασταθή όταν χρησιμοποιούνται οι βελτιστοποιήσεις -O9 -ffast-math -fomit-frame-pointer. Τι συμβαίνει;

While Portage optimizes compilation to a specific processor according to the CFLAGS/CXXFLAGS setting, anything other than the defaults for a given processor risk issues and even performance loss. The goal of the Gentoo project has never specifically been to permit low level optimization, even if its architecture does lend itself to this.

Any required CFLAGS should be set on a per-package basis, system-wide optimization above defaults is not recommended.

Μην μπαίνετε στον κόπο να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε υψηλότερο από -O3 μιας και δεν υποστηρίζεται από τις τρέχουσες εκδόσεις του GCC. Οι πολύ επιθετικές βελτιστοποιήσεις μερικές φορές προκαλούν τον μεταγλωττιστή να τροποποιήσει τον συμβολικό κώδικα σε τέτοιον βαθμό που να μην κάνει πια το ίδιο πράμα.

Παρακαλώ δοκιμάστε να μεταγλωττίσετε με CFLAGS -O2 -march=<system_arch> πριν αναφέρετε ένα σφάλμα.

See the GCC optimization article for more details.

Πώς αλλάζω τον κωδικό του root (ή τον κωδικό οποιουδήποτε άλλου χρήστη);

Χρησιμοποιείστε την εντολή passwd για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη που είναι συνδεδεμένος. Ο χρήστης root μπορεί να αλλάξει τον κωδικό ενός χρήστη εκτελώντας την εντολή passwd username. Για περισσότερες επιλογές και ρυθμίσεις δείτε τη σελίδα του εγχειριδίου του passwd (man passwd).

Πώς προσθέτω έναν κανονικό χρήστη;

Η εντολή useradd larry θα προσθέσει έναν χρήστη που λέγεται "larry". Όμως, αυτή η μέθοδος δε δίνει στον χρήστη πολλά από τα δικαιώματα που χρειάζονται για να δουλέψει σωστά στο σύστημα, οπότε είναι προτιμητέα η παρακάτω εντολή:

root #useradd -m -G users,audio,wheel larry

Αυτό θα προσθέσει έναν χρήστη που ονομάζεται "larry". Η επιλογή -G προσθέτει τον χρήστη σε έναν αριθμό από ομάδες (groups):

 • users που είναι η καθιερωμένη ομάδα για διαδραστικούς χρήστες στο σύστημα
 • audio που επιτρέπει στον χρήστη να προσπελάσει τις συσκευές ήχου
 • wheel που επιτρέπει στον χρήστη να εκτελέσει την εντολή su για να αποκτήσει προνόμια root (εφόσον γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης του root)
 • users which is the standard group for interactive users on the system
 • audio which allows the user to access sound devices
 • wheel which allows the user to execute the su command to gain root privileges (if they know the root password)

Γιατί δεν μπορεί ένας χρήστης να κάνει su σε root;

Για λόγους ασφαλείας, οι χρήστες μπορούν να κάνουν su σε root μόνο αν ανήκουν στην ομάδα wheel. Για να προσθέσετε ένα όνομα χρήστη στην ομάδα wheel, δώστε την ακόλουθη εντολή ως root:

root #gpasswd -a <username> wheel

Μπορώ να αναβαθμίσω το Gentoo από τη μία έκδοση στην άλλη χωρίς επανεγκατάσταση;

There are no Gentoo releases, packages are updated continually: it is a rolling release distribution (not to be confused with "bleeding edge" - Gentoo is stable by default).

Gentoo packages get updates every day, and though important core packages will be updated from time to time, and new profiles created, there are no specific events that could be termed versions, releases, editions, variants etc. Each time the system is upgraded, everything will be "up to date".

A well-maintained, regularly-updated, installation should never need reinstalling.

Tip
Gentoo should be updated regularly (updating daily or every few days is not unreasonable) for security reasons, and to avoid updates becoming complex. See the Gentoo Upgrading Guide for how to keep things in order.
Note
Gentoo requires Internet access, with sufficient stability and capacity, for both installation and updates.
Tip
The Release Engineering Project page, the gentoo-announce mailing list, and the Gentoo ebuild repository news items provide information on important changes.

Ο πυρήνας μου δεν εκκινεί, τι πρέπει να κάνω τώρα;

Δεν είναι υποχρεωτικό να ξανακάνετε κάθε βήμα της εγκατάστασης. Όμως, η διερεύνηση του πυρήνα και όλων των σχετικών βημάτων είναι αναγκαία. Ας υποθέσουμε ότι το Gentoo είναι εγκατεστημένο στο /dev/sda1 (/boot) και /dev/sda3 (/) με το /dev/sda2 να είναι ο χώρος ανταλλαγής (swap space).

Εκκινήστε από ένα CD εγκατάστασης και περιμένετε έως ότου εμφανιστεί μια γραμμή εντολών.

Πρώτα κάντε mount όλα τα διαμερίσματα:

root #mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
root #mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/boot
root #swapon /dev/sda2
root #mount -t proc none /mnt/gentoo/proc

Κατόπιν κάντε chroot στο περιβάλλον Gentoo και διαρρυθμίστε τον πυρήνα:

root #chroot /mnt/gentoo /bin/bash
root #env-update && source /etc/profile
root #cd /usr/src/linux
root #make menuconfig

Τώρα (απο)επιλέξτε οτιδήποτε ήταν (απο)επιλεγμένο λανθασμένα στην προηγούμενη προσπάθεια, βγείτε και μεταγλωττίστε τον πυρήνα:

root #make && make modules_install

Αν έχει χρησιμοποιηθεί το LILO ως φορτωτής εκκίνησης (bootloader), ξανατρέξτε το lilo - οι χρήστες GRUB να αγνοήσουν αυτό το βήμα:

root #/sbin/lilo

Εξέλθετε από το chroot και εκκινήστε το σύστημα.

root #exit
root #umount /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo/boot /mnt/gentoo
root #reboot

Please see this article from the Knowledge Base for further details.

Αν, από την άλλη, το πρόβλημα έγκειται στην διαρρύθμιση του φορτωτή εκκίνηση, ακολουθήστε τα ίδια βήματα, αλλά αντί να διαρρυθμίσετε και να μεταγλωττίσετε τον πυρήνα, επαναρρυθμίστε τον φορτωτή εκκίνηση (η επαναμεταγλώττιση του φορτωτή εκκίνησης συνήθως δεν είναι αναγκαία).

Ο διαμεσολαβητής μου απαιτεί πιστοποίηση, τι πρέπει να κάνω;

Για να χρησιμοποιεί το Portage αυτό το σχήμα αυτόματα, ορίστε το στο /etc/portage/make.conf:

FILE /etc/portage/make.confΡυθμίζοντας τον διαμεσολαβητή (proxy)
http_proxy="http://username:password@yourproxybox.org:portnumber"
ftp_proxy="ftp://username:password@yourproxybox.org:portnumber"
RSYNC_PROXY="rsync://username:password@yourproxybox.server:portnumber"

Σημειώστε ότι ο διαμεσολαβητής, πρέπει να υποστηρίζει τη μέθοδο CONNECT για τα rsync port(s).

Warning
Beware of the risks of storing passwords in configuration files. It is bad practice in general, and in some situations can be a huge security problem. Alternative, more secure methods, are advised.

Πώς μπορώ να εγγράψω ένα αρχείο ISO;

See also
See recommended GUI burners for applications to create optical disks from a running Gentoo installation. See the CD/DVD/BD writing article for information on burning optical media from Gentoo on the command line (article doesn't currently cover iso burning).
Tip
This section covers burning an ISO file to optical media - see the LiveUSB article for information on writing ISO files to USB storage devices as bootable media.

Τα αρχεία ISO πρέπει να εγγραφούν σε ακατέργαστη κατάσταση (raw mode). Αυτό σημαίνει ότι το αρχείο δεν πρέπει απλά να τοποθετηθεί στο CD, αλλά να ερμηνευτεί ως ένα ολόκληρο CD.

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά εργαλεία εγγραφής CD· το να τα καλύψουμε όλα θα ήταν ένα σισύφειο έργο. Όμως, δεν βλάπτει να περιγράψουμε μερικά δημοφιλή εργαλεία:

 • Με τον EasyCD Creator επιλέξτε File, Record CD from CD image. Κατόπιν αλλάξτε το Files of type σε ISO image file. Ύστερα εντοπίστε το αρχείο ISO και πατήστε στο Open. Μετά το πάτημα του Start recording η εικόνα ISO θα εγγραφεί σωστά στο CD/DVD.
 • Με το Nero Burning ROM, αφού πατήστε ακύρωση στον οδηγό wizard που πετάγεται αυτόματα, επιλέξτε το Burn Image από το μενού File. Έπειτα, επιλέξτε την εικόνα ISO προς εγγραφή και πατήστε το Open. Τώρα πιέστε το κουμπί Burn και παρακολουθήστε το ολοκαίνουριο Gentoo Live CD να εγγράφεται.
 • Με το cdrecord, απλά πληκτρολογήστε cdrecord dev=/dev/cdrom (αντικαταστήστε το /dev/cdrom με τη διαδρομή της συσκευής του οδηγού CDROM) ακολουθούμενο από τη διαδρομή του αρχείου ISO.
 • Με το K3B, επιλέξτε ToolsCDBurn CD Image. Ύστερα, εντοπίστε το αρχείο ISO μέσα στην περιοχή 'Image to Burn'. Πατήστε το Start για να αρχίσετε τη διαδικασία εγγραφής.
 • Με το Mac OS X Panther, εκκινήστε το Disk Utility από τα Applications/Utilities, επιλέξτε Open από το μενού Images, διαλέξτε την προσαρτημένη εικόνα δίσκου στο κεντρικό παράθυρο και επιλέξτε το Burn στο μενού Images.

Ποιό CD/στάδιο πρέπει να χρησιμοποιήσω για την ΚΜΕ (CPU) μου;

Αρχικά, βρείτε ποια ΚΜΕ (CPU) υπάρχει στο σύστημα στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το Gentoo (για παράδειγμα ένας Pentium-M). Έπειτα βρείτε με τι τύπο KME είναι συμβατή (ως προς το σύνολο εντολών) για να εντοπίσετε το κατάλληλο CD ή στάδιο (stage) του Gentoo. Συχνά, βοηθάει το να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του προμηθευτή της ΚΜΕ για αυτήν την πληροφορία, αν και το να κάνετε μια ερώτηση στη μηχανή αναζήτησης της επιλογής σας είναι συνήθως πιο αποδοτικό.

Αν δεν είστε σίγουροι, διαλέξτε ένα "χαμηλότερο" CD/αρχείο σταδίου, για παράδειγμα ένα i686 ή ακόμη κι ένα γενικό x86 (ή το ισοδύναμό στην αρχιτεκτονική του συστήματός σας). Αυτό εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα δουλεύει, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορο όσο αν διέθετε περαιτέρω βελτιστοποιήσεις.

Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες επιλογές από εκείνες για τις οποίες το Gentoo δημιουργεί μεταγλωττισμένα στάδια (stages). Παρακαλώ δείτε τον οδηγό GCC για τη ρύθμιση της σημαίας -march.

The Handbook has further information on selecting the correct stage file and choosing the right installation medium.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο δε λειτουργεί μετά από επανεκκίνηση. Τι φταίει;

First follow standard troubleshooting practices (cables, routers working etc.).

Πρώτα επιβεβαιώστε ότι η κάρτα δικτύου εντοπίζεται σωστά από τον πυρήνα. Τρέξτε ifconfig -a και ψάξτε για τις διεπαφές δικτύου. Κάτι σαν eth0, eno1, enp2s0, enp0s8, wlan0 (στην περίπτωση ορισμένων ασύρματων καρτών δικτύου) θα πρέπει να υπάρχει. Ειδικά αρθρώματα πυρήνα (kernel modules) μπορεί να απαιτούνται για να είναι σε θέση ο πυρήνας να ανιχνεύσει σωστά την κάρτα δικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι τα απαιτούμενα αρθρώματα πυρήνα εμπεριέχονται στο αρχείο /etc/conf.d/modules.

Αν η υποστήριξη για την κάρτα δικτύου του συστήματος έχει αφεθεί έξω από τον πυρήνα, αυτός θα πρέπει να επαναδιαρρυθμιστεί και, σε κάποιες περιπτώσεις, να επαναμεταγλωττιστεί.

Εφόσον η κάρτα δικτύου εντοπίζεται από τον πυρήνα, αλλά το δίκτυο έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί DHCP, τότε είναι πιθανόν ένας πελάτης DHCP να μην έχει εγκατασταθεί στο σύστημα. Υπάρχουν διαθέσιμοι πολλοί πελάτες DHCP στο Gentoo, ένας συνηθισμένος είναι ο dhcpcd. Εάν είναι απαραίτητο να θέσετε σε λειτουργία την πρόσβαση στο διαδίκτυο, επανεκκινήστε με το CD εγκατάστασης και κάντε emerge -a dhcpcd.

Πληροφορίες σχετικά με το πως να διασώσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης είναι διαθέσιμες εδώ επίσης.

The Handbook contains information on network setup, while the wiki has information on Ethernet, WiFi, and network management.

Μπορώ να έχω διπλή επιλογή εκκίνησης (dual boot) με τα Windows ή άλλα λειτουργικά συστήματα?

Ναι! Πιθανότατα ο γρηγορότερος τρόπος για να το επιτύχετε είναι να εγκαταστήσετε τον GRUB2 μαζί με το sys-boot/os-prober. Διαβάστε σχετικά στο άρθρο GRUB2 και ειδικά για τη διπλή επιλογή εκκίνησης με το GRUB2 εδώ.

Προσπαθώντας να εκκινήσω τα Windows από το GRUB Legacy ή το LILO εμφανίζεται μόνο μια μαύρη οθόνη. Τι πρέπει να κάνω;

Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα που υπάρχει μόνο σε παλιότερους φορτωτές εκκίνησης όπως ο GRUB Legacy και ο LILO. Τα Windows αρνούνται να εκκινήσουν όταν δεν είναι εγκατεστημένα στον πρώτο σκληρό δίσκο και εμφανίζουν μια μαύρη/κενή οθόνη. Για να το αντιμετωπίσετε αυτό, είναι απαραίτητο να "ξεγελάσετε" τα Windows ώστε να νομίζουν ότι είναι εγκατεστημένα στον πρώτο σκληρό δίσκο με ένα μικρό πείραγμα στη διαρρύθμιση του φορτωτή εκκίνησης. Παρακαλώ σημειώστε ότι στο παρακάτω παράδειγμα, το Gentoo βρίσκεται εγκατεστημένο στο /dev/sda (πρώτος δίσκος) και τα Windows στο /dev/sdb (δεύτερος δίσκος). Προσαρμόστε τη δική σας διαρρύθμιση ανάλογα:

FILE /boot/grub/grub.confΠαράδειγμα καταχώρησης επιλογής διπλής εκκίνησης για τα Windows στο grub.conf
title Windows XP
   map (hd1) (hd0)
   map (hd0) (hd1)
   rootnoverify (hd1,0)
   chainloader +1
Note
Το ανωτέρω παράδειγμα αφορά τον φορτωτή εκκίνησης GRUB Legacy, όχι τον GRUB2. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να εφαρμόσετε τη διπλή επιλογή εκκίνησης για τα Windows χρησιμοποιώντας τον GRUB2 δείτε το άρθρο GRUB2.
FILE /etc/lilo.confΠαράδειγμα καταχώρησης επιλογής διπλής εκκίνησης για τα Windows στο lilo.conf
other=/dev/sdb1
   label=WindowsXP
   table=/dev/sdb
   map-drive = 0x80
   to = 0x81
   map-drive = 0x81
   to = 0x80

Αυτό θα κάνει τα Windows να πιστεύουν ότι είναι εγκατεστημένα στον πρώτο σκληρό δίσκο και θα εκκινήσουν χωρίς προβλήματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην επίσημη τεκμηρίωση GRUB και στο man lilo.conf.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Gentoo χρησιμοποιώντας ένα συμπιεσμένο αρχείο .tar πρώτου ή δεύτερου σταδίου (stage1 ή stage2 tarball);

Το εγχειρίδιο Gentoo περιγράφει μόνο την εγκατάσταση του Gentoo χρησιμοποιώντας ένα συμπιεσμένο αρχείο .tar τρίτου σταδίου (stage3 tarball). Όμως, το Gentoo παρέχει επιπλέον και συμπιεσμένα αρχεία πρώτου και δεύτερου σταδίου (stage1 και stage2 tarballs). Αυτά προορίζονται για την ομάδα ανάπτυξης (η οποία ξεκινά από ένα συμπιεσμένο αρχείο πρώτου σταδίου για να καταλήξει στο τρίτο στάδιο) αλλά δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους χρήστες: ένα συμπιεσμένο αρχείο .tar τρίτου σταδίου (stage3 tarball) μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για να αρχικοποιήσει το σύστημα. Μια λειτουργική σύνδεση με το διαδίκτυο είναι απαραίτητη.

Αρχικοποίηση (bootstrapping) σημαίνει το κτίσιμο της σειράς εργαλείων (της βιβλιοθήκης C και του μεταγλωττιστή) για το σύστημα, από την οποία μετά εγκαθίστανται όλα τα πακέτα του βασικού συστήματος. Για την αρχικοποίηση του συστήματος, εκτελέστε μια εγκατάσταση τρίτου σταδίου. Πριν αρχίστε το κεφάλαιο Ρυθμίζοντας τον πυρήνα, μπορεί να είναι απαραίτητο να τροποποιήσετε το σενάριο bootstrap.sh για να ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες:

root #cd /usr/portage/scripts
root #vi bootstrap.sh

Αφού κάνετε τις τροποποιήσεις, τρέξτε το σενάριο.

root #./bootstrap.sh

Κατόπιν, ξαναχτίστε όλα τα πακέτα του βασικού συστήματος με τη νεόδμητη αλυσίδα εργαλείων. Χρειάζεται να τα ξαναχτίσουμε, μιας και το συμπιεσμένο αρχείο .tar τρίτου σταδίου (stage3 tarball) τα παρέχει ήδη αυτά:

root #emerge -e system

Τώρα συνεχίστε με το Ρυθμίζοντας τον Πυρήνα.

Διαχείριση πακέτων

See also
See the documentation on Portage and the emerge command.

Σε τι μορφή αποθηκεύονται τα πακέτα;

Τα πακέτα δεν είναι "αποθηκευμένα" αυτά καθαυτά. Αντίθετα, το Gentoo παρέχει ένα σύνολο σεναρίων που μπορούν να επιλύουν εξαρτήσεις, να κατεβάζουν πηγαίο κώδικα και να μεταγλωττίζουν μια έκδοση του πακέτου προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη. Γενικά, το Gentoo χτίζει εκτελέσιμα αρχεία μόνο για εκδόσεις και στιγμιότυπα. To Εγχειρίδιο ανάπτυξης του Gentoo καλύπτει τα περιεχόμενα ενός σεναρίου ebuild σε βάθος.

Για τις πλήρεις εκδόσεις ISO, δημιουργείται μια πλήρης σουίτα εκτελέσιμων πακέτων χρησιμοποιώντας ένα επεκταμένο πρότυπο .tbz2, το οποίο είναι συμβατό με το .tar.bz2, με τις μετα-πληροφορίες να επισυνάπτονται στο τέλος του αρχείου. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση μιας λειτουργικής (αν και όχι πλήρως βελτιστοποιημένης) έκδοσης του πακέτου γρήγορα και αποδοτικά.

Είναι εφικτό να δημιουργηθούν πακέτα RPMs (αρχεία του διαχειριστή πακέτων του Red Hat) χρησιμοποιώντας το Portage του Gentoo, αλλά προς το παρόν δε γίνεται να χρησιμοποιηθούν υπάρχοντα RPMs για την εγκατάσταση πακέτων.

Θέλω να εκτελέσω το βήμα ./configure μόνος μου. Μπορώ;

Ναι, αλλά δεν είναι απλό, ούτε συνιστάται. Μιας και η μέθοδος για να γίνει αυτό απαιτεί καλή κατανόηση της εσωτερικής δομής και των εντολών του Portage, συνίσταται, αντίθετα, η τροποποίηση του ebuild για να κάνει αυτό που ο χρήστης θέλει και η τοποθέτηση του σε μια επικάλυψη (overlay) του Portage (για αυτό υπάρχουν οι επικαλύψεις). Αυτό είναι πολύ καλύτερο από άποψης συντηρησιμότητας, και συνήθως ευκολότερο. Δείτε το Εγχειρίδιο ανάπτυξης του Gentoo για περισσότερες πληροφορίες.

Τι να κάνω αν δε μου δουλεύει το rsync;

Εάν βρίσκεστε πίσω από ένα τείχος προστασίας (firewall) το οποίο δεν επιτρέπει κίνηση rsync μέσω της θύρας 873, η εντολή emerge-webrsync μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατεβάσει και να εγκαταστήσει ένα στιγμιότυπο του Portage μέσω κανονικού HTTP. Δείτε αυτήν την ενότητα για πληροφορίες σχετικά με το κατέβασμα πηγαίων αρχείων και στιγμιοτύπων Portage μέσω ενός διαμεσολαβητή.

Έχω αργή (ή καθόλου) πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι. Μπορώ να κατεβάσω τις πηγές από κάπου άλλου και να τις προσθέσω στο σύστημά μου;

It is possible to download packages manually and copy them to an appropriate location to be used for installation, however this can be a very tedious process.

Φυσικά. Τρέξτε emerge --pretend package/atom για να δείτε ποια προγράμματα πρόκειται να εγκατασταθούν. Για να βρείτε τις πηγές για αυτά τα πακέτα και από που να τις κατεβάσετε, τρέξτε emerge -fp package/atom. Κατεβάστε τις πηγές και φέρτε τις σπίτι με οποιοδήποτε μέσο. Βάλτε τις πηγές στον κατάλογο /usr/portage/distfiles/ και απλά τρέξτε emerge package/atom. Προειδοποίηση: αυτή μπορεί να είναι μια πολύ ανιαρή διαδικασία.

Τα πηγαία συμπιεσμένα αρχεία .tar (source tarballs) μαζεύονται στο /usr/portage/distfiles/. Είναι ασφαλές να τα διαγράψω;

Η διαγραφή αυτών των αρχείων δε θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινή επίδοση. Όμως, ίσως θα ήταν φρόνιμο να κρατήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των αρχείων· συχνά αρκετά ebuilds θα εκδίδονται για την ίδια έκδοση ενός συγκεκριμένου λογισμικού. Αν το συμπιεσμένο αρχείο διαγραφεί και το λογισμικό αναβαθμιστεί ή ξαναχτιστεί θα είναι απαραίτητο να το ξανακατεβάσετε από το διαδίκτυο.

Χρησιμοποιείστε το σενάριο eclean από το app-portage/gentoolkit για να διαχειριστείτε τα περιεχόμενα του /usr/portage/distfiles/ και μερικών άλλων τοποθεσιών. Παρακαλώ διαβάστε το man eclean για να μάθετε περισσότερα για τη χρήση του, καθώς επίσης και το άρθρο Gentoolkit.

Τι υπάρχει στο /var/tmp/portage; Είναι ασφαλές να διαγραφούν τα αρχεία και οι κατάλογοι στο /var/tmp/portage;

Κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης, το Gentoo αποθηκεύει τις πήγες του πακέτου στο /var/tmp/portage. Αυτά τα αρχεία και οι κατάλογοι συνήθως διαγράφονται ύστερα από μια επιτυχημένη εγκατάσταση, αλλά αυτό αποτυγχάνει μερικές φορές. Είναι ασφαλές να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα αυτού του κατάλογου εφόσον η εντολή emerge δεν τρέχει. Φροντίστε να ελέγχετε πάντα την pgrep emerge πριν καθαρίσετε αυτόν τον κατάλογο.

Χρήση

Πώς μπορώ να ορίσω μια διεθνή διάταξη στο πληκτρολόγιο?

Διορθώστε τη μεταβλητή keymap στο /etc/conf.d/keymaps. Για να λειτουργεί μια κονσόλα σωστά με τους εκτεταμένους χαρακτήρες στο keymap, μπορεί να είναι απαραίτητο να ορίσετε τις μεταβλητές consolefont και consoletransation στο αρχείο /etc/conf.d/consolefont (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοπική προσαρμογή (localization) του περιβάλλοντος, ανατρέξτε στον οδηγό τοπικής προσαρμογής). Τέλος, εκτελέστε ένα reboot, η επανεκκινήστε τα σενάρια keymaps και consolefont:

root #/etc/init.d/keymaps restart
root #/etc/init.d/consolefont restart

See keyboard layout switching for more information.

Η DNS ανάλυση ονομάτων λειτουργεί μόνο για τον χρήστη root

Το /etc/resolv.conf έχει λάθος δικαιώματα· κάντε το chmod ως εξής:

root #chmod 0644 /etc/resolv.conf

See also resolv.conf.

Γιατί δεν μπορεί ο χρήστης μου να χρησιμοποιήσει το δικό του crontab;

Προσθέστε εκείνον τον χρήστη στην ομάδα cron:

root #gpasswd -a <username> cron

Πώς μπορώ να κάνω το numlock να ανάβει στην εκκίνηση;

Η ακόλουθη εντολή θα προσθέσει την υπηρεσία numlock στο προκαθορισμένο επίπεδο τρεξίματος, ενεργοποιώντας το numlock στην εκκίνηση:

root #rc-update add numlock default
root #/etc/init.d/numlock start

κάθε GUI παρέχει διαφορετικά εργαλεία για αυτού του είδους τα πράγματα· παρακαλώ ελέγξτε την ενότητα βοήθειας ή τα διαδικτυακά εγχειρίδια για το GUI της επιλογή σας για να κατατοπιστείτε καλύτερα.

Πώς γίνεται να κάνω το τερματικό μου να καθαρίζεται όταν εξέρχομαι;

Για να κάνετε το τερματικό να καθαρίζεται, προσθέστε την εντολή clear στο σενάριο ~/.bash_logout του χρήστη:

user $echo clear >> ~/.bash_logout

Για να συμβαίνει αυτό αυτόματα όταν προσθέτεται έναν νέο χρήστη, κάντε το ίδιο με το αρχείο /etc/skel/.bash_logout:

root #echo clear >> /etc/skel/.bash_logout

Ανάπτυξη

Πού μπορώ να αναφέρω σφάλματα;

Χρησιμοποιείστε τον ιστότοπο Bugzilla για να αναφέρετε σφάλματα. Επισκεφτείτε το #gentoo (webchat) στο IRC του δικτύου Freenode και ρωτήστε τριγύρω εφόσον δεν είναι ξεκάθαρο αν ένα θέμα είναι πραγματικά σφάλμα ή όχι.

There are a couple of guides for reporting bugs on the wiki: Bugzilla/Bug report guide and Bugzilla/Guide. See also the support article.

Πόσο συχνά γίνονται νέες εκδόσεις;

Τα πακέτα του Gentoo συνήθως ανανεώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ύστερα από την έκδοση νέου κώδικα από τους αρχικούς συγγραφείς. Όσον αφοράν το πότε το ίδιο το Gentoo δημιουργεί νέες εκδόσεις σταδίου/προφίλ/ISO, ελέγξτε τη σελίδα Σχέδιο μηχανικής εκδόσεων. Οι νέες εκδόσεις ανακοινώνονται στην ταχυδρομική λίστα gentoo-announce. Δείτε αυτή την ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

The Release Engineering Project page, the gentoo-announce mailing list, and the Gentoo ebuild repository news items provide information on important changes to Gentoo Linux.

Note
This section concerns releases of packages. Gentoo itself is on a rolling release model and does not have releases, see the What makes Gentoo different? section.

Το ηχείο μου κάνει μπιπ σαν τρελό. Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα μπιπ της κονσόλας;

Τα μπιπ της κονσόλας μπορούν να απενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας το setterm, ως εξής:

root #setterm -blength 0

Για να σταματήσετε τα μπιπ της κονσόλας κατά την εκκίνηση, βάλτε την ακόλουθη εντολή στο αρχείο /etc/conf.d/local.start. Όμως, αυτό απενεργοποιεί τα μπιπ μόνο για το τρέχων τερματικό. Για να απενεργοποιήσετε τα μπιπ για τα άλλα τερματικά, διοχετεύστε (pipe) την έξοδο της εντολής προς το επιθυμητό τερματικό, ως εξής:

root #setterm -blength 0 > /dev/vc/1

Αντικαταστήστε το /dev/vc/1 με το τερματικό για το οποίο χρειάζεται να απενεργοποιηθούν τα μπιπ της κονσόλας.

See this article for more details.

Trivia

Why is the letter 'e' in the name of many Gentoo-specific tools and functions?

The 'e' became a thing because Gentoo originally started as Enoch Linux. Many of Gentoo's tools and function names maintained the prefix 'e' for this reason.

Here's a quote from Daniel Robbins (Daniel Robbins) : "I think the 'e' likely came from enoch, and was picked as a single-character prefix in the vein of the 'iMac', which was initially released in August 1998. Enoch began in early 1999. (see https://www.funtoo.org/Funtoo_Linux_History)."

Πηγές

Μπορώ να αγοράσω ένα CD του Gentoo Linux;

Οι χρήστες που δεν μπορούν από μόνοι τους να κατεβάσουν και να εγγράψουν τα CDs εγκατάστασης, μπορούν να βρουν ένα μέσω των εγκεκριμένων καταστημάτων μας. Όμως, τα περισσότερα καταστήματα έχουν σταματήσει να παρέχουν CDs και DVDs, μιας και αυτά τα μέσα εγκατάστασης θεωρούνται πια απαρχαιωμένα.

Τα εγκεκριμένα καταστήματα αναφέρονται στη σελίδα καταστημάτων.

Αυτό το FAQ δεν έχει απαντήσει την απορία μου. Τι κάνω τώρα;

Ένα καλό πρώτο βήμα είναι να περιηγηθείτε στη σχετική τεκμηρίωση, κι αν αυτό δε δώσει καρπούς, στις διάφορες ταχυδρομικές λίστες του Gentoo Linux που αναφέρονται εδώ. Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, ή απλά για να κάνετε παρέα με τους ανθρώπους του Gentoo, επισκεφτείτε μας στο κανάλι IRC #gentoo (webchat) στο Freenode.

The various Gentoo Linux mailing lists, or the forums could help. Queries may be put to the Gentoo community on IRC - ask questions directly in the #gentoo (webchat) Libera.Chat IRC channel.

The Gentoo bug tracking system contains information on many issues. Searching the web may yield good results for some questions. If having trouble with a particular package, check upstream documentation.

See also
See the support article if having a particular issue.

This page is based on a document formerly found on our main website gentoo.org.
The following people contributed to the original document: Daniel Robbins (Daniel Robbins) , Colin Morey, John P. Davis, Eric Stockbridge, Stoyan Zhekov, Carl Anderson, Jorge Paulo, Benny Chuang, Jonathan Smith,
They are listed here because wiki history does not allow for any external attribution. If you edit the wiki article, please do not add yourself here; your contributions are recorded on each article's associated history page.