Konfigurace zavaděče

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:AMD64/Installation/Bootloader and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Instalace
O instalaci
Výběr média
Konfigurace sítě
Příprava disků
Instalace stage3
Instalace základního systému
Konfigurace jádra
Konfigurace systému
Instalace nástrojů
Konfigurace zavaděče
Dokončení
Práce se Gentoo
Úvod do Portage
Přepínače USE
Funkce portage
Systém initskriptů
Proměnné prostředí
Práce s portage
Soubory a adresáře
Proměnné
Mísení softwarových větví
Doplňkové nástroje
Vlastní strom Portage
Pokročilé funkce
Konfigurace sítě
Začínáme
Pokročilá konfigurace
Modulární síťování
Bezdrátové sítě
Přidání funkcí
Dynamická správaVýběr zavaděče

Po nakonfigurování jádra Linux, nainstalování systémových nástrojů a dokončenou úpravou konfiguračních souborů je čas k nainstalování poslední důležité součásti linuxové instalace: zavaděče systému.

Zavaděč je odpovědný za spuštění jádra Linux během nabíhání - bez něj by systém nevěděl, jak pokračovat dál po té, co počítač stiskem tlačítka spustíte.

Pro architekturu amd64 uvádíme jak nastavit buď GRUB2 nebo LILO pro systémy založené na BIOSu a #Výchozí: Použití GRUB2 nebo efibootmgr pro systémy s UEFI.

V této sekci příručky rozlišujeme mezi nahrátím (emerging) zavaděče a jeho instalací (installing) na systémový disk. Termín instalace bude použit pro použití Portage k tomu, aby byl balíček zpřístupněn v systému. Pojem "nahrátí" pak bude označovat, že zavaděč kopíruje soubory a fyzicky mění odpovídající sekce na systémovém disku za účelem aktivace a přípravy zavaděče na jeho fungování v dalším spouštěcím cyklu.

Výchozí: GRUB2

Dříve Gentoo Linux používal jako doporučený zavaděč program, zvaný dnes "GRUB Legacy". Jak jméno napovídá, starší balíčky GRUB již nejsou aktivně udržovány a byly nahrazeny GRUB2. Více informací o "GRUB Legacy" najdete v článku GRUB na Gentoo Wiki.

Většina systémů Gentoo se spoléhá na GRUB2 (k nalezení v balíčku sys-boot/grub), který je přímým nástupcem "GRUB Legacy". Bez jakékoli další konfigurace GRUB2 podporuje starší systémy s BIOSem. S malou dávkou konfigurace nezbytné před sestavením, podporuje GURB2 půltucet dalších platforem. Pro více informací konzultujte Oddíl o prerekvizitách v článku GRUB2.

Nahrátí (emerge)

 • Při použití staršího BIOSu, který podporuje pouze tabulky oddílů MBR není před instalací třeba žádné dodatečné konfigurace:
root #emerge --ask sys-boot/grub:2

Pokud používáte nové systémy s funkcí UEFI, je třeba přidat před nahrátím GRUB2 do souboru /etc/portage/make.conf řádek GRUB_PLATFORMS="efi-64", aby byl balíček sestaven s podporou EFI.

root #echo GRUB_PLATFORMS="efi-64" >> /etc/portage/make.conf
root #emerge --ask sys-boot/grub:2
Pokud došlo k nahrátí (emerging) GRUB2 bez toho, aby byla nejprve přidán řádek GRUB_PLATFORMS="efi-64" do make.conf, může být vložen později (tak jak je shora uvedeno) a závislosti v setu balíčků world mohou být přepočteny předáním parametrů --update --newuse programu emerge:
root #emerge --ask --update --newuse --verbose sys-boot/grub:2

Software GRUB2 byl nyní nahrán do systému, ale ještě ne nainstalován.

Instalace

Dále nainstalujte potřebné soubory GRUB2 do adresáře /boot/grub pomocí příkazu grub-install. Předpokládejme, že první disk (ten, ze kterého systém nabíhá) je /dev/sda, jeden z následujících souborů tak udělá co chceme:

 • Při použití BIOS:
root #grub-install /dev/sda
 • Při použití UEFI:
Important
Ujistěte se, že systémový oddíl EFI byl připojen před spuštěním grub-install. grub-install je schopen nainstalovat soubor GRUB EFI (grubx64.efi) do špatného adresáře bez toho, aby upozornil na to, že byl použit špatný adresář.
root #grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot
Note
Změňte nastavení efi-direktory na kořen Systémového oddílu EFI s vfat. Je to nezbytné, pokud nebyl oddíl /boot naformátován jako vfat.
Important
If grub_install returns an error like Could not prepare Boot variable: Read-only file system, it may be necessary to remount the efivars special mount as read-write in order to succeed:
root #mount -o remount,rw /sys/firmware/efi/efivars

Some motherboard manufacturers seem to only support the /efi/boot/ directory location for the .EFI file in the EFI System Partition (ESP). The GRUB installer can perform this operation automatically with the --removable option. Verify the ESP is mounted before running the following commands. Presuming the ESP is mounted at /boot (as suggested earlier), execute:

root #grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --removable

This creates the default directory defined by the UEFI specification, and then copies the grubx64.efi file to the 'default' EFI file location defined by the same specification.

Nastavení

Dále vygenerujte konfiguraci GRUB2 na základě nastavení specifikovaného v souboru /etc/default/grub a skriptech v /etc/grub.d. Ve většině případů není třeba žádných zásahů ze strany uživatele, jelikož GRUB2 automaticky zjistí, jaké jádro má zavést (to nejvyšší, jaké je k dispozici v /boot/ a který souborový systém je kořenový (root)).

K vygenerování konečné konfigurace GRUB2 spusťte příkaz grub-mkconfig:

root #grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9.16-gentoo
Found initrd image: /boot/initramfs-genkernel-amd64-4.9.16-gentoo
done

Výstup příkazu by měl obsahovat, že byl nalezen alespoň jeden obraz jádra, jelikož ten je potřeba k naběhnutí systému. Pokud je použit initramfs nebo byl k sestavení jádra použit genkernel, měl by být nalezen také správný obraz initrd. Pokud se tak nestalo, podívejte se na obsah adresáře /boot příkazem ls. Pokud tyto soubory opravdu chybí, vraťte se zpět k instrukcím pro nastavení a instalaci jádra.

Tip
Utilitu os-prober můžete použít ve spojení s GRUB2 k nalezení dalších operačních systémů na připojených discích. Detekovatelné jsou Windows 7, 8.1, 10 a ostatní distribuce Linuxu. Ti, kteří požadují, aby jejich systém podporoval dual-boot by měli nainstalovat (emerge) sys-boot a po té znovu spustit příkaz grub-mkconfig (jak je uvedeno výše). Pokud narazíte na problémy s detekcí, určitě si přečtěte celý článek o GRUB2 před tím, než požádáte komunitu Gentoo o podporu.

Alternativa 1: LILO

Nahrátí (emerge)

LILO, "LI"nux "LO"ader, je osvědčeným řešením v oblasti Linuxových zavaděčů. Nicméně v porovnání s GRUB se mu nedostává některých funkcí. LILO se stále používá, jelikož na některých systémech GRUB nefunguje, zatímco LILO ano. Samozřejmě se používá také proto, že někteří lidé jsou s ním obeznámeni a chtějí jej používat. Tak jak tak, Gentoo podporuje oba zavaděče.

Instalace LILO je snadná, prostě použijte emerge.

root #emerge --ask sys-boot/lilo

Nastavení

K nastavení LILO nejprve vytvořte soubor /etc/lilo.conf.

root #nano -w /etc/lilo.conf

Jádro ke spuštění označíte v konfiguračním souboru za použití sekcí. Ověřte si, že názvy souborů jádra (včetně verze jádra) a initramfs, znáte, jelikož na ně musíte odkázat v konfiguračním souboru.

Note
Pokud je souborovým systémem na kořenovém oddílu JFS, připojte na konec řádku každé položky append="ro" kvůli tomu, že JFS musí přehrát svůj log před tím, než umožní připojení v režimu pro zápis.
FILE /etc/lilo.confPříklad nastavení LILO
boot=/dev/sda       # Nainstaluj LILO do MBR
prompt          # Umožni uživateli zvolit jinou sekci
timeout=50        # Čekej 5 (pět) sekund před tím, než bude spuštěna výchozí sekce
default=gentoo      # Po uběhnutí časové prodlevy spusť sekci s názvem "gentoo"
 
image=/boot/vmlinuz-4.9.16-gentoo
 label=gentoo      # Název zvolený pro danou sekci
 read-only        # Start s kořenovým oddílem v režimu pro čtení. Neměňte!
 root=/dev/sda3     # Umístění kořenového oddílu
 
image=/boot/vmlinuz-4.9.16-gentoo
 label=gentoo.rescue   # Název zvolený pro danou sekci
 read-only        # Start s kořenovým oddílem v režimu pro čtení. Neměňte!
 root=/dev/sda3     # Umístění kořenového oddílu
 append="init=/bin/bb"  # Spusť záchranný statický shell Gentoo Linuxu 
# Následující dva řádky jsou pro dualní boot systému s Windows
# V tomto příkladě se Windows nachází na /dev/sda6.
other=/dev/sda6
 label=windows
Note
Pokud používáte odlišné schéma diskových oddílů nebo jiný obraz jádra, udělejte odpovídající změny.

Pokud je potřeba initramfs, změňte konfiguraci uvedením odkazu na soubor initramfs a označením zařízení s kořenovým oddílem:

FILE /etc/lilo.confPřidání informace o initramfs do položky zavaděče
image=/boot/vmlinuz-4.9.16-gentoo
 label=gentoo
 read-only
 append="root=/dev/sda3"
 initrd=/boot/initramfs-genkernel-amd64-4.9.16-gentoo

Pokud potřebujte předat jádru další volby, použijte výraz append. Například k zapnutí framebufferu pomocí volby video:

FILE /etc/lilo.confDoplnění parametru video k volbám spuštění
image=/boot/vmlinuz-4.9.16-gentoo
 label=gentoo
 read-only
 root=/dev/sda3
 append="video=uvesafb:mtrr,ywrap,1024x768-32@85"

Uživatelé, kteří použili genkernel by měli mít na paměti, že jejich jádro používá stejné volby jako instalační CD. Pokud tedy například potřebujete zapnout podporu pro SCSI zařízení, přidejte mezi volby jádra doscsi.

Nyní soubor uložte a ukončete editor.

Instalace

Pro dokončení spusťte /sbin/lilo, čímž umožníte, aby LILO aplikovalo nastavení v /etc/lilo.conf na systém (například nainstalovalo samo sebe na disk). Berte na vědomí, že program /sbin/lilo musí být spuštěn pokaždé, když nainstalujete nové jádro nebo uděláte změny v souboru /etc/lilo.conf z důvodu, aby systém mohl nastartovat, změní-li se název souboru s jádrem.

root #/sbin/lilo

Alternativa 2: efibootmgr

V systémech s UEFI může být upravován přímo firmware UEFI (jinými slovy primární zavaděč systému) k tomu, aby vyhledal položky je spuštění. Takové systému nepotřebují zavaděče jako je GRUB2 (známé jako sekundární zavaděče) k tomu, aby je pomohly spustit. Se vším tímto na paměti, důvodem, proč existují EFI zavaděče jako je GRUB2, je rozšíření funkcí UEFI systémů v průběhu procesu spouštění. Použití efibootmgr je vhodné pro ty, kdo chtějí využit opravdu minimalistický (avšak více svázaný) přístup ke spouštění svého systému; použití GRUB2 (viz výše) je pro většinu uživatelů jednodušší, protože je z hlediska svých možností při spouštění systému s UEFI pružnější.

Uvědomte si, že aplikace sys-boot/efibootmgr není zavaděč; je to nástroj sloužící k přizpůsobení firmwaru UEFI a aktualizaci jeho nastavení tak, aby mohlo být dříve do systému nainstalované linuxové jádro spuštěno i s dodatečnými volbami (je-li to třeba) nebo aby mohlo být zapnuto více spustitelných položek. Toto přizpůsobení se děje pomocí proměnných EFI (proto potřeba mít v jádře podporu proměnných EFI).

Před tím, než budete pokračovat, pročtěte si článek EFI stub kernel. Jádro musí mít zapnuty specifické volby, aby bylo přímo spustitelné ze strany UEFI firmwaru. Možná bude potřeba jádro překompilovat. Dobrý nápad je také podívat se na článek efibootmgr.

Note
Pro uvedení věcí na pravou míru, efibootmgr není pro spuštění systému UEFI vyžadováno. Linuxové jádro samo o sobě může být spuštěno napřímo, dodatečné volby mohou být zabudovány přímo do linuxového jádra (v konfiguraci jádra je volba, která umožňuje uživateli specifikovat parametry spuštění). Dokonce i initramfs může být "součástí" jádra.

Kdo se rozhodl jít touto cestou, musí nainstalovat příslušný software:

root #emerge --ask sys-boot/efibootmgr

Po té vytvořte adresář /boot/efi/boot a zkopírujte do něj jádro, které nazvete bootx64.efi:

root #mkdir -p /boot/efi/boot
root #cp /boot/vmlinuz-* /boot/efi/boot/bootx64.efi

Dále sdělte firmwaru UEFI, že má být vytvořena položka "Gentoo" s čerstvě sestaveným jádrem:

root #efibootmgr --create --disk /dev/sda --part 2 --label "Gentoo" --loader "\efi\boot\bootx64.efi"

Pokud je použit zaváděcí souborový systém RAM (initramfs), přidejte k němu odpovídající volbu:

root #efibootmgr -c -d /dev/sda -p 2 -L "Gentoo" -l "\efi\boot\bootx64.efi" initrd='\initramfs-genkernel-amd64-4.9.16-gentoo'
Note
Použití \ jako oddělovače adresářů je v rámci definicí pro UEFI povinné.

Po těchto změnách, jakmile systém znovunaběhne, bude zpřístupněna položka "Gentoo".

Alternative 3: Syslinux

Syslinux is yet another bootloader alternative for the amd64 architecture. It supports MBR and, as of version 6.00, it supports EFI boot. PXE (network) boot and lesser-known options are also supported. Although Syslinux is a popular bootloader for many it is unsupported by the Handbook. Readers can find information on emerging and then installing this bootloader in the Syslinux article.


Restartování systému

Opusťte prostředí chroot a odpojte všechny připojené oddíly. Po té napište kouzelný příkaz, který zahájí konečný, opravdový test: reboot.

root #exit
cdimage ~#cd
cdimage ~#umount -l /mnt/gentoo/dev{/shm,/pts,}
cdimage ~#umount -R /mnt/gentoo
cdimage ~#reboot

Samozřejmě nezapomeňte vyjmout bootovací CD, jinak může dojít opět ke startu z CD namísto nově instalovaného systému Gentoo.

Jakmile jste zrestartovali do čerstvě nainstalovaného prostředí Gentoo, dokončete vše podle Dokončení instalace Gentoo.