Instalace instalačních souborů Gentoo

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:AMD64/Installation/Stage and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Instalace
O instalaci
Výběr média
Konfigurace sítě
Příprava disků
Instalace stage3
Instalace základního systému
Konfigurace jádra
Konfigurace systému
Instalace nástrojů
Konfigurace zavaděče
Dokončení
Práce se Gentoo
Úvod do Portage
Přepínače USE
Funkce portage
Systém initskriptů
Proměnné prostředí
Práce s portage
Soubory a adresáře
Proměnné
Mísení softwarových větví
Doplňkové nástroje
Vlastní strom Portage
Pokročilé funkce
Konfigurace sítě
Začínáme
Pokročilá konfigurace
Modulární síťování
Bezdrátové sítě
Přidání funkcí
Dynamická správa


Instalace stage balíku

Nastavení data a času

Before installing Gentoo, it is a good idea to be sure the date and time are set correctly. A mis-configured clock may lead to strange results: base system files should be extracted with accurate time stamps. In fact, due to several websites and services using encrypted communications (SSL/TLS), it might not be possible to download the installation files at all if the system clock is too far skewed!

Verify the current date and time by running the date command:

root #date
Mon Oct  3 13:16:22 PDT 2016

If the date/time displayed is wrong, update it using one of the methods below.

Note
Motherboards that do not include a Real-Time Clock (RTC) should be configured to automatically sync the system clock with a time server. This is also true for systems that do include a RTC, but have a failed battery.

Automatic

Official Gentoo installation media includes the ntpd command (available through the net-misc/ntp package). Official media includes a configuration file pointing to ntp.org time servers. It can be used to automatically sync the system clock to UTC time using a time server. Using this method requires a working network configuration and may not be available on all architectures.

Warning
Automatic time sync comes at a price. It will reveal the system's IP address and related network information to a time server (in the case of the example below ntp.org). Users with privacy concerns should be aware of this before setting the system clock using the below method.
root #ntpd -q -g

Manual

The date command can also be used to perform a manual set on the system clock. Use the MMDDhhmmYYYY syntax (Month, Day, hour, minute and Year).

UTC time is recommended for all Linux systems. Later on during the installation a timezone will be defined. This will modify the display of the clock to local time.

Příklad nastavení datumu na 29. března, 16.21 v roce 2014:

root #date 032916212014

Výběr balíku stage

Multilib (32 and 64bitový)

Výběr základního stage balíku může později ušetřit spoustu čas během procesu instalace, zvláště ve chvíli, kdy budete vybírat profil systému. Vyběr stage balíku má přímý dopad na budoucí konfiguraci systému a může vám později ušetřit muka. Balík multilib obsahuje, je-li to možné, 64bitové knihovny a jako zálohu volí 32bitové verze pouze tehdy, je-li to potřeba z pohledu kompatibility. Jde o vynikající volbu pro většinu instalací, jelikož poskytuje vysokou míru flexibility a přizpůsobení v budoucnosti. Ti, kteří touží po tom, aby byl jejich systém schopen snadno měnit profily, by měli stáhnout balík multilib pro svoji procesorovou architekturu.

Většina uživatelů nemusí používat nabízené "pokročilé" balíky; jsou určeny pro specifické konfigurace softwaru a hardwaru.

Ne-multilib (čistě 64bitový)

Volba ne-multilib balíku jako základny pro systém poskytne výhradně 64bitové prostředí operačního systému. Tím se v podstatě uzavře možnost změny na multilib profil (ačkoli to není nemožné). Ti, kteří s Gentoo teprve začínají by neměli volit ne-multilib balík pokud to není absolutně nezbytné. K tomuto rozhodnutí by měl být dán dobrý důvod a volba by měla být učiněna zodpovědně.

Warning
Vemte na vědomí, že přechod z ne-multilib na multilib systém vyžaduje extrémní znalosti fungování Gentoo a nízkoúrovňových nástrojů (dokonce i našim vyvojářům základních nástrojů by proběhl mráz po zádech). Není to nic pro slabé povahy a jedná se o záležitost, která je mimo záběr tohoto průvodce.

Stažení stage balíku

Přejděte do přípojného bodu, kam byl připojen kořenový systém souborů (nejspíše /mnt/gentoo):

root #cd /mnt/gentoo

V závislosti na instalačním médiu můžete použít několik nástrojů ke stažení stage. Jedním z nich je links, negrafický prohlížeč s menu. Stage stáhnete tak, že si otevřete seznam zrcadel Gentoo následujícím způsobem:

Graphical browsers

Those using environments with fully graphical web browsers will have no problem copying a stage file URL from the main website's download section. Simply select the appropriate tab, right click the link to the stage file, then Copy link address (Firefox) or Copy link location (Chromium) to copy the link to the clipboard, then paste the link to the wget utility on the command-line to download the stage tarball:

root #wget <PASTED_STAGE_URL>

Command-line browsers

More traditional readers or 'old timer' Gentoo users, working exclusively from command-line may prefer using links, a non-graphical, menu-driven browser. To download a stage, surf to the Gentoo mirror list like so:

HTTP proxy s prohlížečem links použijete tak, že mu předáte volbu -http-proxy:

root #links -http-proxy proxy.server.com:8080 https://www.gentoo.org/downloads/mirrors/

Vedle links můžete použít také prohlížeč lynx. Stejně jako links se jedná o negrafický prohlížeč, který však nemá menu.

Pokud potřebujete definovat proxy, exportujte proměnné http_proxy a/nebo ftp_proxy.

root #export http_proxy="http://proxy.server.com:port"
root #export ftp_proxy="http://proxy.server.com:port"

V seznamu zvolte blízké zrcadlo. Obvykle postačí HTTP zrcadla, ale ostatní protokoly jsou v nabídce také. Přesuňte se do adresáře releases/amd64/autobuilds/. Zobrazí se vám veškeré nabízené soubory stage (mohou být uloženy v podadresářích pojmenovaných podle jednotlivých subarchitekturách). Jeden z nich vyberte a stiskněte D, čímž dojde ke stažení.

After the stage file download completes, it is possible to verify the integrity and validate the contents of the stage tarball. Those interested should proceed to the next section.

Jakmile je stažení dokončeno, zavřete prohlížeč stisknutím Q.

Verifying and validating

Note
Some tarballs are being delivered via xz compression. When downloading a tarball ending in .tar.xz, be sure to adjust the tarball filename from .tar.bz2 in the following commands.

Stejně jako u minimálního instalačního CD, jsou k dispozici i doplňkové soubory ke stažení:

  • Soubor .CONTENTS obsahuje seznam všech souborů v balíku
  • Soubor .DIGESTS obsahuje kontrolní součty souboru stage dle různých algoritmů
  • Soubor .DIGESTS.asc obsahuje stejně jako soubor .DIGESTS kontrolní součty souboru stage dle různých algoritmů a navíc je zároveň kryptograficky podepsán pro ověření toho, že pochází z projektu Gentoo.

Po stažení souboru stage je možné ověřit integritu stage balíku. Použijte příkaz openssl a porovnejte jeho výstup s kontrolními součty obsaženými v souboru .DIGESTS nebo .DIGESTS.asc.

Například ověření kontrolního součtu SHA512 provedete takto:

root #openssl dgst -r -sha512 stage3-amd64-<release>.tar.bz2

Jiným cestou je použití příkazu sha512sum:

root #sha512sum stage3-amd64-<release>.tar.bz2

Ověření kontrolního součtu Whirpool:

root #openssl dgst -r -whirlpool stage3-amd64-<release>.tar.bz2

Porovnejte výstupy těchto příkazů s hodnotami zapsanými v souborech .DIGESTS(.asc). Hodnoty se musí shodovat, v opačném případě mohlo dojít k porušení staženého souboru (nebo souboru se součty).

Stejně jako u souboru ISO je možné ověřit kryptografický podpis souboru .DIGESTS.asc pomocí příkazu gpg a ověřit tak, že kontrolní součty nebyly měněny:

root #gpg --verify stage3-amd64-<release>.tar.bz2.DIGESTS.asc

Rozbalení souboru stage

Nyní stažený stage soubor rozbalte do systému. K tomu použijeme příkaz tar:

root #tar xvjpf stage3-*.tar.bz2 --xattrs

Ujistěte se, že jste použili stejné volby (xvjpf a --xattrs). x znamená extrahovat, v obsáhlý výstup ke sledování toho, co se děje během rozbalování (volitelné), j dekomprimovat pomocí bzip2, p zachovat oprávnění a f značí, že chceme rozbalit soubor, nikoli standardní vstup. Konečně --xattrs zajistí zahrnutí rozšířených atributů, které jsou v archivu také uloženy.

Nyní, když je stage nainstalována, pokračujte na konfiguraci kompilačních voleb.

Konfigurace kompilačních voleb

Úvod

Gentoo je možné vyladit nastavením několika proměnných, které mají dopad na chování Portage, oficiálního správce balíčků Gentoo. Všechny proměnné mohou být nastaveny jako proměnné prostředí (pomocí příkazu export), nicméně to není trvalé řešení. Nastavení se uchovává v konfiguračním souboru /etc/portage/make.conf, odkud je Portage načítá.

Note
Komentovaný výpis všech možných proměnných lze najít v souboru /mnt/gentoo/usr/share/portage/make.conf.example. K úspěšnému nainstalování Gentoo je třeba nastavit pouze proměnné uvedené níže.

Spusťte editor (v tomto průvodci používáme nano) a upravte optimalizační proměnné, které nyní probereme.

root #nano -w /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf

Ze souboru make.conf.example je zjevné, jak má být uspořádán: komentované řádky začínají "#", ostatní řádky definují proměnné prostřednictvím syntaxe PROMENNA="obsah". Nyní se podíváme na několik z těchto proměnných.

CFLAGS a CXXFLAGS

Proměnné CFLAGS a CXXFLAGS definují ladící parametry C potažmo C++ kompileru GCC. Na tomto místě se definují všeobecně, pro dosažení maximálního výkonu by musely být nastaveny pro každý program zvlášť. Důvodem je, že každý program je různý. Nicméně to není únosné, proto se tyto volby nastavují v souboru make.conf.

V souboru make.conf by měly být obecně nastaveny takové optimalizační přepínače, jejichž použití povede k co nejlepší odezvě systému. Do této proměnné neumisťujte experimentální nastavení; příliš mnoho optimalizací může způsobit špatné chování programů (pády nebo hůře, závadné chování).

Nebudeme zde popisovat všechny možnosti vyladění. Nastudovat si je můžete v GNU online manuálu nebo info stránce gcc (info gcc - lze spustit jen ve fungujícím systému Linux). Také samotný soubor make.conf.example obsahuje mnoho příkladů a informací, nezapomeňte si jej také přečíst.

Prvním nastavením je hodnota parametru -march= nebo -mtune=, který stanoví jméno cílové architektury. Možné volby jsou popsány v souborumake.conf.example (jako komentáře). Běžně používanou hodnotou je "native", která kompiléru říká, aby používal cílovou architekturu daného systému (toho, na nějž uživatel instaluje Gentoo).

Druhým je parametr -O (jedná se o velké O, nikoli o nulu), který určuje třídu optimalizací gcc. Možné třídy jsou s (pro optimalizaci velikosti), 0 (nula - žádné optimalizace), 1, 2 nebo dokonce 3 pro více urychlujících optimalizací (každá třída obsahuje stejné parametry, jako ta přechozí a k tomu nějaké další). -O2 je doporučenou výchozí hodnotou. O -O3 je známo, že při plošném použití v celém systému způsobuje problémy, tudíž doporučujeme držet se -O2.

Dalším oblíbeným optimalizačním parametrem je -pipe (použije roury namísto dočasných souborů ke komunikaci mezi různými fázemi kompilace). Ten nemá dopad na generovaný kód, ale používá více paměti. V systémech s nízkým množstvím paměti může kvůli tomu dojít k zabití gcc. V takovém případě tento parametr nepoužívejte.

Použití -fomit-frame-pointer (který nezachová frame pointer v registru pro funkce, které jej nepotřebují) může mít závažné dopady na debugging aplikací.

Jakmile jsou proměnné CFLAGS a CXXFLAGS definovány, složte optimalizační přepínače do jednoho řetězce. Výchozí hodnoty obsažené ve stage3 archivu by měly být dostatečné. Následující zápis je pouze příkladem:

CODE Příklad proměnných CFLAGS a CXXFLAGS
CFLAGS="-march=native -O2 -pipe"
# Použij stejnou hodnotu pro obě proměnné
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
Note
Průvodce optimalizací GCC obsahuje více informací o tom, jak mohou různé volby kompilace ovlivnit systém.

MAKEOPTS

Proměnná MAKEOPTS určuje, kolik paralelních kompilací může být prováděno při instalaci balíku. Dobrou volbou je počet CPU (nebo jader CPU) v systému plus jedna, ale toto vodítko není vždy dokonalé.

CODE Příklad deklarace MAKEOPTS v make.conf
MAKEOPTS="-j2"

Připravit, pozor, teď

Upravte soubor /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf tak, aby odpovídal vašim osobním preferencím a uložte jej (uživatelé nano stisknou Ctrl+X).

Pak pokračujte na Instalace základu systému Gentoo.