Příručka:Části/Práce/Portage

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:Parts/Working/Portage and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Instalace
O instalaci
Výběr média
Konfigurace sítě
Příprava disků
Instalace stage3
Instalace základního systému
Konfigurace jádra
Konfigurace systému
Instalace nástrojů
Konfigurace zavaděče
Dokončení
Práce se Gentoo
Úvod do Portage
Přepínače USE
Funkce portage
Systém initskriptů
Proměnné prostředí
Práce s portage
Soubory a adresáře
Proměnné
Mísení softwarových větví
Doplňkové nástroje
Vlastní strom Portage
Pokročilé funkce
Konfigurace sítě
Začínáme
Pokročilá konfigurace
Modulární síťování
Bezdrátové sítě
Přidání funkcí
Dynamická správa


Portage vás vítá

Portage je jednou s nejpozoruhodnějších inovací Gentoo na poli správy softwaru. Se svojí vysokou flexibilitou a obrovským množstvím funkcí je často pokládána za nejlepší nástroj pro správu softwaru dostupný pro Linux.

Portage je kompletně napsána v Pythonu a Bashi a je tak pro uživatele naprosto transparentní, jelikož se jedná o skriptovací jazyky.

Většina uživatelů bude s Portage pracovat prostřednictvím nástroje emerge. Cílem této kapitoly není duplikovat informace dostupné v manuálové stránce emerge. Pro vyčerpávající přehled voleb emerge se prosím podívejte na manuálovou stránku:

user $man emerge

Strom Portage

Ebuildy

Pokud dokumentace Gentoo hovoří o balíčcích, má tím na mysli softwarové tituly dostupné uživatelům Gentoo skrze strom Portage. Ten obsahuje sbírku ebuildů, souborů, které obsahují veškeré informace, které Portage potřebuje k nakládání s programy (instalaci, vyhledávání, dotazování,...). Ve výchozím stavu se soubory ebuildů nacházejí v /usr/portage.

Kdykoli je Portage dán požadavek na provedení akce, která se týká softwaru, použije ebuildy v systému, jako výchozí bod. Proto je třeba pravidelně aktualizovat ebuildy v systému, tak, aby Portage věděl o novém softwaru, bezpečnostních aktualizacích atd.

Aktualizace stromu Portage

Strom Portage se aktualizuje příkazem rsync, utilitou pro rychlý přírůstkový přenos souborů. Aktualizace je opravdu jednoduchá, jelikož příkaz emerge poskytuje rozhraní pro rsync.

root #emerge --sync

Někdy se však vyskytnou omezení daná firewallem, která znemožní příkazu rsync navázat spojení se zrcadly. V takovém případě aktualizujte strom Portage přes každodenně generovaný snímek stromu Portage. Nástroj emerge-webrsync automaticky stáhne a nainstaluje poslední snímek do systému:

root #emerge-webrsync

Další výhodou použití emerge-webrsync je to, že umožňuje správci, aby stáhl pouze snímky stromu Portage, které jsou podepsány GPG klíčem týmu Gentoo release engineering. Více informací o tomto tématu lze najít na stránce Vlastnosti Portage v sekcizískání ověřených snímků stromu Portage.

Nakládání se softwarem

Vyhledání softwaru

Způsobů jak vyhledávat software ve stromu Portage je mnoho. Jednou z cest je využití samotného programu emerge. V základu příkaz emerge --search vrátí názvy balíčků, jejichž název odpovídá (buď úplně, nebo i částečně) danému vyhledávacímu dotazu.

Například k vyhledání všech balíčků, které mají v názvu "pdf":

user $emerge --search pdf

Pokud chcete prohledávat také popisy, použijte volbu --searchdesc (nebo také -S):

user $emerge --searchdesc pdf

Všimněte si, že výstup vrací mnoho informací. jednotlivá pole jsou jasně označena, tudíž nebudeme více vysvětlovat jejich význam:

CODE Příklad vyhledávání v příkazovém řádku
* net-print/cups-pdf
   Latest version available: 1.5.2
   Latest version installed: [ Not Installed ]
   Size of downloaded files: 15 kB
   Homepage:  http://cip.physik.uni-wuerzburg.de/~vrbehr/cups-pdf/
   Description: Provides a virtual printer for CUPS to produce PDF files.
   License:   GPL-2

Instalace softwaru

Pokud jsme žádaný software našli, dělí nás od jeho instalace již jen jeden příkaz. Pro nainstalování gnumeric je to například:

root #emerge --ask app-office/gnumeric

Jelikož mnoho aplikací závisí jedna na druhé, jakýkoli pokus o instalaci určitého softwaru může vést také k instalaci několik závislostí. Nebojte, Portage si se závislostmi poradí. Abyste zjistili, co Portage nainstaluje, použijte volbu --pretend. Například:

root #emerge --pretend gnumeric

Během instalování balíčku Portage stáhne z internetu nezbytný zdrojový kód (je-li to potřeba) a uloží jej (ve výchozím stavu) do /usr/portage/distfiles/. Potom jej rozbalí, zkompiluje a balíček nainstaluje. Chcete-li dát Portage instrukce, aby došlo pouze ke střžení zdrojových kódů bez jejich instalace, předejte příkazu emerge volbu --fetchonly:

root #emerge --fetchonly gnumeric

Nalezení dokumentace nainstalovaných balíčků

Spousta balíčků obsahuje vlastní dokumentaci. Někdy se to, zda bude dokumentace balíčku nainstalována nebo ne, určuje pomocí přepínače USE doc. Ke zjištění, zda je přepínač USE balíčkem používán, použijte příkaz emerge -vp category/package.

root #emerge -vp alsa-lib
...
[ebuild N  ] media-libs/alsa-lib-1.0.14_rc1 -debug +doc 698 kB

Nejlepší je zapínat přepínač USE doc pro každý balíček zvlášť pomocí souboru /etc/portage/package.use, tak aby byla instalována dokumentace jen pro balíčky, u kterých to chceme. Více informací si můžete přečíst v kapitole o přepínačích USE.

Po instalaci balíčku se jeho dokumentace nachází většinou v podadresáři pojmenovaném po balíčku v adresáři /usr/share/doc. je také možné nechat si vypsat všechny nainstalovaného soubory s pomocí nástroje equery, který je součástí balíčku app-portage/gentoolkit.

user $ls -l /usr/share/doc/alsa-lib-1.0.14_rc1
total 28
-rw-r--r-- 1 root root 669 May 17 21:54 ChangeLog.gz
-rw-r--r-- 1 root root 9373 May 17 21:54 COPYING.gz
drwxr-xr-x 2 root root 8560 May 17 21:54 html
-rw-r--r-- 1 root root 196 May 17 21:54 TODO.gz

A more sure way to list installed documentation files is to use equery's --filter option. equery is used to query Portage's database and comes as part of the app-portage/gentoolkit package:

user $equery files alsa-lib | less
media-libs/alsa-lib-1.0.14_rc1
* Contents of media-libs/alsa-lib-1.0.14_rc1:
/usr
/usr/bin
/usr/bin/alsalisp
...

The --filter option can be used with other rules to view the install locations for many other types of files. Additional functionality can be reviewed in equery's man page: man 1 equery.

Odstranění softwaru

K odstranění softwaru ze systému použijte příkaz emerge --unmerge. Tím dáte Portage instrukce, aby odstranila soubory nainstalované daným balíčkem ze systému. Vyjímkou jsou konfigurační soubory aplikace, "pokud" byly uživatelem změněny. Ponechání konfiguračních souborů umožňuje uživateli, aby mohl pokračovat v práci s balíčkem bez nutnosti rekonfigurace, pokud by byl později znovu nainstalován.

Warning
Portage nekontroluje, jestli je odstraňovaný balíček požadován jiným balíčkem. Nicméně upozorní, pokud mělo dojít k odstranění důležitého balíčku a tím poškození systému.
root #emerge --unmerge gnumeric

Pokud je balíček odstraněn ze systému, závislosti tohoto balíčku, které byly automaticky nainstalovány spolu s ním, jsou stále zachovány v systému. Aby Portage nalezl všechny závislosti, které mohou být nyní odstraněny, použijte funkci emerge --depclean, která je popsána později.

Aktualizace systému

Abyste udrželi systém ve formě (nemluvě o instalaci nejnovějších bezpečnostních aktualizací), je třeba aktualizovat pravidelně systém. Jelikož Portage kontroluje pouze ebuildy ve stromu Portage, první věcí, kterou musíte udělat, je aktualizace stromu Portage. Jakmile je strom Portage aktualizován, může být systém aktualizován pomocí emerge --update @world. V následujícím příkladu používáme také volbu --ask, který říká Portage, aby zobrazil seznam balíčků, které chce aktualizovat a vyžádal potvrzení:

root #emerge --update --ask @world

Portage po vyhledá novější verze instalovaných aplikací. Nicméně zkontroluje pouze verze aplikací, které byly explicitně nainstalovány (aplikace obsažené v /var/lib/portage/world - nebude zevrubně kontrolovat jejich závislosti. Chcete-li aktualizovat zároveň i závislosti, použijte volbu --deep:

root #emerge --update --deep @world

To stále nezahrnuje všechny balíčky: některé balíčky v systému jsou potřebné během kompilace a sestavování balíčků, ale jakmile je balíček nainstalován, tyt závislosti již nejsou k ničemu potřeba. Portage jim říká "build dependencies" (závislosti sestavení). K jejich zahrnutí do aktualizačního cyklu přidejte volbu --with-bdeps=y:

root #emerge --update --deep --with-bdeps=y @world

Protože bezpečnostní aktualizace se často dějí i v balíčcích, které jste neinstalovali do systému přímo (ale byly vtaženy do systému jako závislosti jiných programů), doporučuje se čas od času tento příkaz spustit.

Pokud jste v systému změnili nastavení USE, doporučuje se také přidat volbu --newuse. Portage pak ověří, zda změna vyžaduje instalaci nových balíčků nebo překompilování již existujících:

root #emerge --update --deep --with-bdeps=y --newuse @world

Metabalíčky

Některé balíčky ve stromu Portage nemají žádný reálný obsah, ale používají se k instalaci sestav balíčků. Například balíček kde-apps/kde-meta nainstaluje do systému kompletní prostředí KDE tím, že vtáhne rozličné balíčky související s KDE jako závislosti.

Spuštění emerge --unmerge k odstranění takového balíku ze systému nebude mít žádný efekt, jelikož závislosti zůstanou v systému.

Portage obsahuje funkci k odstranění osiřelých závislostí, avšak jelikož je dostupnost softwaru dynamicky proměnná, je nejdříve nejdůležitější provést celkovou aktualizaci systému, včetně změn přepínačů USE. Potom lze spustit příkaz emerge --depclean k odstranění osiřelých závislostí. Jakmile je toto dokončeno, může být nutné znovu sestavit aplikace, které byly dynamicky propojené k nyní již odstraněnému softwaru, ale nadále ho již nepotřebují. Tato funkce byla do Portage nedávno přidána.

O vše se postarají následující tři příkazy:

root #emerge --update --deep --newuse @world
root #emerge --depclean
root #revdep-rebuild

Program revdep-rebuild je součástí balíčku app-portage; nezapomeňte si jej nainstalovat:

root #emerge --ask app-portage/gentoolkit

Licence

Počínaje Portage verze 2.1.7 je možné schválit nebo naopak odmítnout instalaci software na základě jeho licence. Všechny balíčky ve stromu obsahují ve svém ebuildu údaj o licenci. Příkaz emerge --search package/category zobrazí licenci balíčku.

Important
The LICENSE variable in an ebuild is only a guideline for Gentoo developers and users. It is not a legal statement, and there is no guarantee that it will reflect reality. So don't rely on it, but check the package itself in depth, including all files that you use.

Ve výchozím stavu Portage povoluje všechny licence s výjimkou "End User License Agreements" (Dohoda o licenci uzavřená s koncovým uživatelem, pozn. překl.), které vyžadují přečtení a podpis dohody o akceptaci.

Proměnná, která ovládá povolené licence, se nazývá ACCEPT_LICENSE a může být nastavena v /etc/portage/make.conf. V následujícím příkladu je ukázána výchozí hodnota:

FILE /etc/portage/make.confVýchozí nastavení ACCEPT_LICENSE
ACCEPT_LICENSE="* -@EULA"

S tímto nastavením nelze instalovat balíčky, které vyžadují během instalace potvrzení EULA. Balíčky bez EULy nainstalovat půjdou.

Proměnnou ACCEPT_LICENSE je možné nastavit globálně v /etc/portage/make.conf, nebo zvlášť specifikovat pro každý balíček v /etc/portage/packages.license.

Například k povolené licence truecrypt-2.7 k balíčku app-crypt/trucrypt, přidejte do /etc/portage/package.license následující:

FILE /etc/portage/package.licensePovol licenci trucrypt-2.7 výhradně pro samotný balíček truecrypt
app-crypt/truecrypt truecrypt-2.7

Tím umožníte instalaci trucryptu ve verzích s licencí truecrypt-2.7, ale ne ve verzích s licencí truecrypt-2.8.

Important
Licence jsou uloženy v /usr/portage/licenses/ a skupiny licencí se nacházejí v /usr/portage/profiles/license_groups. První údaj na každém řádku vyvedený ve "VELKÝCH" písmenech je názvem skupiny licencí, a údaje po něm jsou názvy jednotlivých licencí
.

Skupiny licencí se v proměnné ACCEPT_LICENSE označují znakem @. Nejběžnějším požadovaným nastavením je umožnit instalaci pouze svobodnému softwaru a dokumentaci. Abychom toho dosáhli, odstraníme všechny v současnosti povolené licence (pomocí -*) a pak povolíme pouze licence ve skupině FREE následujícím způsobem:

FILE /etc/portage/make.confAkceptuj pouze svobodný software a dokumentaci
ACCEPT_LICENSE="-* @FREE"

Note that this setting will also accept non-free software and documentation.

When Portage is complaining

Terminology

As stated before, Portage is extremely powerful and supports many features that other software management tools lack. To understand this, we explain a few aspects of Portage without going into too much detail.

With Portage different versions of a single package can coexist on a system. While other distributions tend to name their package to those versions (like freetype and freetype2) Portage uses a technology called SLOTs. An ebuild declares a certain SLOT for its version. Ebuilds with different SLOTs can coexist on the same system. For instance, the freetype package has ebuilds with SLOT="1" and SLOT="2".

There are also packages that provide the same functionality but are implemented differently. For instance, metalogd, sysklogd, and syslog-ng are all system loggers. Applications that rely on the availability of "a system logger" cannot depend on, for instance, metalogd, as the other system loggers are as good a choice as any. Portage allows for virtuals: each system logger is listed as an "exclusive" dependency of the logging service in the logger virtual package of the virtual category, so that applications can depend on the virtual/logger package. When installed, the package will pull in the first logging package mentioned in the package, unless a logging package was already installed (in which case the virtual is satisfied).

Software in the Gentoo repository can reside in different branches. By default the system only accepts packages that Gentoo deems stable. Most new software titles, when committed, are added to the testing branch, meaning more testing needs to be done before it is marked as stable. Although the ebuilds for those software are in the Gentoo repository, Portage will not update them before they are placed in the stable branch.

Some software is only available for a few architectures. Or the software doesn't work on the other architectures, or it needs more testing, or the developer that committed the software to the Gentoo repository is unable to verify if the package works on different architectures.

Each Gentoo installation also adheres to a certain profile which contains, amongst other information, the list of packages that are required for a system to function normally.

Blocked packages

CODE Portage warning about blocked packages (with --pretend)
[blocks B   ] mail-mta/ssmtp (is blocking mail-mta/postfix-2.2.2-r1)
CODE Portage warning about blocked packages (without --pretend)
!!! Error: the mail-mta/postfix package conflicts with another package.
!!!    both can't be installed on the same system together.
!!!    Please use 'emerge --pretend' to determine blockers.

Ebuilds contain specific fields that inform Portage about its dependencies. There are two possible dependencies: build dependencies, declared in the DEPEND variable and run-time dependencies, likewise declared in RDEPEND. When one of these dependencies explicitly marks a package or virtual as being not compatible, it triggers a blockage.

While recent versions of Portage are smart enough to work around minor blockages without user intervention, occasionally such blockages need to be resolved manually.

To fix a blockage, users can choose to not install the package or unmerge the conflicting package first. In the given example, one can opt not to install postfix or to remove ssmtp first.

Sometimes there are also blocking packages with specific atoms, such as <media-video/mplayer-1.0_rc1-r2. In this case, updating to a more recent version of the blocking package could remove the block.

It is also possible that two packages that are yet to be installed are blocking each other. In this rare case, try to find out why both would need to be installed. In most cases it is sufficient to do with one of the packages alone. If not, please file a bug on Gentoo's bugtracking system.

Masked packages

CODE Portage warning about masked packages
!!! all ebuilds that could satisfy "bootsplash" have been masked.
CODE Portage warning about masked packages - reason
!!! possible candidates are:
 
- gnome-base/gnome-2.8.0_pre1 (masked by: ~x86 keyword)
- lm-sensors/lm-sensors-2.8.7 (masked by: -sparc keyword)
- sys-libs/glibc-2.3.4.20040808 (masked by: -* keyword)
- dev-util/cvsd-1.0.2 (masked by: missing keyword)
- games-fps/unreal-tournament-451 (masked by: package.mask)
- sys-libs/glibc-2.3.2-r11 (masked by: profile)
- net-im/skype-2.1.0.81 (masked by: skype-eula license(s))

When trying to install a package that isn't available for the system, this masking error occurs. Users should try installing a different application that is available for the system or wait until the package is marked as available. There is always a reason why a package is masked:

Reason for mask Description
~arch keyword The application is not tested sufficiently to be put in the stable branch. Wait a few days or weeks and try again.
-arch keyword or -* keyword The application does not work on your architecture. If you believe the package does work file a bug at our Bugzilla website.
missing keyword The application has not been tested on your architecture yet. Ask the architecture porting team to test the package or test it for them and report the findings on our Bugzilla website.
package.mask The package has been found corrupt, unstable or worse and has been deliberately marked as do-not-use.
profile The package has been found not suitable for the current profile. The application might break the system if it is installed or is just not compatible with the profile currently in use.
license The package's license is not compatible with the ACCEPT_LICENSE value. Permit its license or the right license group by setting it in /etc/portage/make.conf or in /etc/portage/package.license

Necessary USE flag changes

CODE Portage warning about USE flag change requirement
The following USE changes are necessary to proceed:
#required by app-text/happypackage-2.0, required by happypackage (argument)
>=app-text/feelings-1.0.0 test

The error message might also be displayed as follows, if --autounmask isn't set:

CODE Portage error about USE flag change requirement
emerge: there are no ebuilds built with USE flags to satisfy "app-text/feelings[test]".
!!! One of the following packages is required to complete your request:
- app-text/feelings-1.0.0 (Change USE: +test)
(dependency required by "app-text/happypackage-2.0" [ebuild])
(dependency required by "happypackage" [argument])

Such warning or error occurs when a package is requested for installation which not only depends on another package, but also requires that that package is built with a particular USE flag (or set of USE flags). In the given example, the package app-text/feelings needs to be built with USE="test", but this USE flag is not set on the system.

To resolve this, either add the requested USE flag to the global USE flags in /etc/portage/make.conf, or set it for the specific package in /etc/portage/package.use.

Missing dependencies

CODE Portage warning about missing dependency
emerge: there are no ebuilds to satisfy ">=sys-devel/gcc-3.4.2-r4".
 
!!! Problem with ebuild sys-devel/gcc-3.4.2-r2
!!! Possibly a DEPEND/*DEPEND problem.

The application to install depends on another package that is not available for the system. Please check Bugzilla if the issue is known and if not, please report it. Unless the system is configured to mix branches, this should not occur and is therefore a bug.

Ambiguous ebuild name

CODE Portage warning about ambiguous ebuild names
[ Results for search key : listen ]
[ Applications found : 2 ]
 
* dev-tinyos/listen [ Masked ]
   Latest version available: 1.1.15
   Latest version installed: [ Not Installed ]
   Size of files: 10,032 kB
   Homepage:   http://www.tinyos.net/
   Description:  Raw listen for TinyOS
   License:    BSD
 
* media-sound/listen [ Masked ]
   Latest version available: 0.6.3
   Latest version installed: [ Not Installed ]
   Size of files: 859 kB
   Homepage:   http://www.listen-project.org
   Description:  A Music player and management for GNOME
   License:    GPL-2
 
!!! The short ebuild name "listen" is ambiguous. Please specify
!!! one of the above fully-qualified ebuild names instead.

The application that is selected for installation has a name that corresponds with more than one package. Supply the category name as well to resolve this. Portage will inform the user about possible matches to choose from.

Circular dependencies

CODE Portage warning about circular dependencies
!!! Error: circular dependencies: 
 
ebuild / net-print/cups-1.1.15-r2 depends on ebuild / app-text/ghostscript-7.05.3-r1
ebuild / app-text/ghostscript-7.05.3-r1 depends on ebuild / net-print/cups-1.1.15-r2

Two (or more) packages to install depend on each other and can therefore not be installed. This is most likely a bug in one of the packages in the Gentoo repository. Please re-sync after a while and try again. It might also be beneficial to check Bugzilla to see if the issue is known and if not, report it.

Fetch failed

CODE Portage warning about fetch failed
!!! Fetch failed for sys-libs/ncurses-5.4-r5, continuing...
(...)
!!! Some fetch errors were encountered. Please see above for details.

Portage was unable to download the sources for the given application and will try to continue installing the other applications (if applicable). This failure can be due to a mirror that has not synchronized correctly or because the ebuild points to an incorrect location. The server where the sources reside can also be down for some reason.

Retry after one hour to see if the issue still persists.

System profile protection

CODE Portage warning about profile-protected package
!!! Trying to unmerge package(s) in system profile. 'sys-apps/portage'
!!! This could be damaging to your system.

The user has asked to remove a package that is part of the system's core packages. It is listed in the profile as required and should therefore not be removed from the system.

Digest verification failure

CODE Digest verification failure
>>> checking ebuild checksums
!!! Digest verification failed:

This is a sign that something is wrong with the Gentoo repository - often, caused by a mistake made when committing an ebuild to the Gentoo ebuild repository.

When the digest verification fails, do not try to re-digest the package personally. Running ebuild foo manifest will not fix the problem; it quite possibly could make it worse.

Instead, wait an hour or two for the repository to settle down. It is likely that the error was noticed right away, but it can take a little time for the fix to trickle down the rsync mirrors. Check Bugzilla and see if anyone has reported the problem yet or ask around on #gentoo (IRC). If not, go ahead and file a bug for the broken ebuild.

Once the bug has been fixed, re-sync the Gentoo ebuild repository to pick up the fixed digest.

Important
Be careful to not sync the Gentoo ebuild repository more than once a day. As stated in the official Gentoo netiquette policy (as well as when running emerge --sync), users who sync too often will be soft-banned from additional syncs for a time. Abusers who repeatedly fail to follow this policy may be hard-banned. Unless absolutely necessary it is often best to wait for a 24 hours period to sync so that re-synchronization does not overload Gentoo's rsync mirrors.