Handbook:Parts/Installation/Base/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:Parts/Installation/Base and the translation is 52% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Instalace
O instalaci
Výběr média
Konfigurace sítě
Příprava disků
Instalace stage3
Instalace základního systému
Konfigurace jádra
Konfigurace systému
Instalace nástrojů
Konfigurace zavaděče
Dokončení
Práce se Gentoo
Úvod do Portage
Přepínače USE
Funkce portage
Systém initskriptů
Proměnné prostředí
Práce s portage
Soubory a adresáře
Proměnné
Mísení softwarových větví
Doplňkové nástroje
Vlastní strom Portage
Pokročilé funkce
Konfigurace sítě
Začínáme
Pokročilá konfigurace
Modulární síťování
Bezdrátové sítě
Přidání funkcí
Dynamická správa


Chrooting

Volitelné: volba zrcadel

Distribuční soubory

Pro rychlejší stahování zdrojových kódů se doporučuje zvolit rychlé zrcadlo. Portage hledá v souboru make.conf proměnnou GENTOO_MIRRORS a používá zrcadla v ní obsažená. Můžete si projít seznam zrcadel Gentoo a vyhledat zcradlo (nebo zrcadla), která jsou blízko vašeho fyzického umístění (jelikož ta jsou nejčastěji nejrychlejší). Nicméně poskytujeme šikovný nástroj zvaný mirrorselect, který poskytuje uživatelům hezké rozhraní pro výběr potřebných zrcadel. Jednoduše se přesuňte na zrcadla dle své volby a vyberte jedno nebo více zrcadel stisknutím Spacebar.

root #mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf

Hlavní repozitář Gentoo

Dalším důležitým krokem je nastavení hlavního repozitáře Gentoo v souboru /etc/portage/repos.conf/gentoo.conf. Tento soubor obsahuje synchronizační informace pro aktualizaci Portage stromu (sbírku ebuildů a souvisejících souborů obsahujících všechny informace, které Portage potřebuje ke stažení a instalaci softwarových balíčků).

Nastavení hlavního repozitáře Gentoo lze provést v několika jednoduchých krocích. Pokud neexistuje, tak nejprve vytvořte adresář repos.conf:

root #mkdir /mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf

Potom zkopírujte nastavení repozitáře, které poskytuje Portage (nově vytvořeného) adresáře repos.conf:

root #cp /mnt/gentoo/usr/share/portage/config/repos.conf /mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf/gentoo.conf

Nahlédněte do něj pomocí textového editoru nebo za použití příkazu cat. Uvnitř by měl mít soubor formát .ini a vypadat takto:

FILE /mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf/gentoo.conf
[gentoo]
location = /usr/portage
sync-type = rsync
sync-uri = rsync://rsync.gentoo.org/gentoo-portage
auto-sync = yes

Výchozí hodnota proměnné sync-uri</sync> určuje umístění zrcadla podle rotace. To ulehčuje tlak na přenosovou kapacitu infrastruktury Gentoo a poskytuje zálohu pro případ, že je některé ze zrcadel offline. Doporučuje se ponech URI ve výchozím stavu.

Tip
Ti, které to zajímá, najdou oficiální specifikaci Portage plug-in sync API v článku Synchronizace.

Zkopírujte info o DNS

Před tím, než vstoupíme do nového prostředí, nám zbývá udělat ještě jedna věc, a tou je zkopírování DNS informace v /etc/resolv.conf. To musíme udělat pro to, abychom měli jistotu, že síť bude po vstupu do nového prostředí fungovat. Soubor /etc/resolv.conf obsahuje jmenné servery sítě.

Při kopírování se doporučuje předat příkazu cp volbu -L. Tím zajistíme, že v případě, že je /etc/resolv.conf symbolickým odkazem, dojde ke zkopírování odkazovaného souboru namísto odkazu samotného. V opačném případě by v novém prostředí odkaz ukazoval na neexistující soubor (jelikož cíl odkazu bude pravděpodobně z nového prostředí nedostupný).

root #cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/

Připojení nezbytných souborových systémů

Za několik okamžiků dojde ke změně kořene na nové umístění. K zajištění toho, aby nové prostředí fungovalo jak má, je nutné zpřístupnit v něm rovněž některé systémy souborů.

Systému souborů, které je nutné mít k dispozici, jsou:

 • /proc/ je pseudo systém souborů (vypadá jako běžné soubory, ale ve skutečnosti je generován za běhu) prostřednictvím nějž jádro Linuxu vystavuje informace navenek
 • /sys/ je pseudo systém souborů, podobně jako /proc/, který měl původně nahradit a je lépe uspořádaný než /proc/
 • /dev/ je normální systém souborů částečně spravovaný Linuxovým správcem zařízení (obvykle udev), který obsahuje všechny soubory zařízení

/proc bude připojen na /mnt/gentoo/proc, zatímco zbývající dvě umístění budou navázána. To znamená, že například /mnt/gentoo/sys bude ve skutečnosti /sys (jedná se pouze o druhé připojení stejného souborového systému) zatímco /mnt/gentoo/proc/ je novým připojením (dalo by se říci instancí) souborového systému.

root #mount -t proc proc /mnt/gentoo/proc
root #mount --rbind /sys /mnt/gentoo/sys
root #mount --make-rslave /mnt/gentoo/sys
root #mount --rbind /dev /mnt/gentoo/dev
root #mount --make-rslave /mnt/gentoo/dev
Note
Operace --make-rslave jsou potřeba kvůli podpoře systemd v pozdějším průběhu instalace.
Warning
Při použití instalačních médií nepocházejících od Gentoo uvedené nemusí postačovat. U některých distribucí je /dev/shm symbolickým odkazem na adresář /run/shm, který se stane po chrootu nedostupným. Vše můžete napravit předem vytvořením řádného přípojného bodu za použití tmpfs:
root #rm /dev/shm && mkdir /dev/shm
root #mount -t tmpfs -o nosuid,nodev,noexec shm /dev/shm

A ujistěte se, že je nastaven mód 1777

root # chmod 1777 /dev/shm

Vstup do nového prostředí

Nyní, když jsou všechny oddíly připojeny a inicializovány a základní prostřední bylo nainstalováno, je čas přejít do nového instalačního prostředí chrootováním. To znamená, že sezení změní (change) svůj kořenový adresář (root, tj. umístění nejvyšší úrovně, k němuž lze přistoupit) z instalačního prostřední (instalačního CD nebo jiného instalačního média) na instalovaný systém (jmenovitě incializované diskové oddíly). Proto pojmenování "change root" nebo "chroot".

Změna kořenového adresáře se děje ve třech krocích:

 1. Umístění kořenového adresáře se změní z / (instalační médium) na /mnt/gentoo (diskové oddíly) s použitím chroot
 2. Některá nastavení (ta v /etc/prodile) jsou znovu načtena do paměti s použitím příkazu source
 3. Hlavní ukazatel je změněn, což nám pomůže zapamatovat si, že sezení je uvnitř prostředí se změněným kořenovým adresářem.
root #chroot /mnt/gentoo /bin/bash
root #source /etc/profile
root #export PS1="(chroot) $PS1"

Od tohoto bodu jsou všechny akce prováděny přímo v novém prostředí Gentoo Linuxu. Samozřejmě vše je daleko od dokončení, proto má instalace ještě pár zbývajících sekcí :-)

Tip
If the Gentoo installation is interrupted anywhere after this point, it should be possible to 'resume' the installation at this step. There is no need to repartition the disks again! Simply mount the root partition and run the steps above starting with copying the DNS info to re-enter the working environment. This is also useful for fixing bootloader issues. More information can be found in the chroot article.


Konfigurace Portage

Instalace snapshotu Portage

dalším krokem je instalace snapshotu Portage, sbírky souborů, které informují Portage o tom, jaký software je k dispozici k instalaci, které profily může administrátor vybírat apod.

Doporučuje se použí emerge-webrsync. Tím dojde k získání nejnovějšího Portage snapshotu (který Gentoo vydává denně) z jednoho ze zrcadel Gentoo a jeho nainstalování do systému.

This will fetch the latest snapshot (which is released on a daily basis) from one of Gentoo's mirrors and install it onto the system:

root #emerge-webrsync
Note
Během této operace si může emerge-webrsync stěžovat na to, že chybí umístění /usr/portage. jde o předpokládaný problém a nic čeho byste se měli obávat - nástroj umístění vytvoří.

Od tohoto bodu může Portage zmínit doporučení k provedení určitých aktualizací. Důvodem je to, že určité systémové balíčky instalované skrze stage3 soubor mohou mít k dispozici novější verze a Portage o nich nyní ví, protože byl nainstalován nový snapshot Portage. Prozatím to můžete ignorovat; Aktualizace lze spustit až po dokončení instalace.

Volitelné: Aktualizace stromu Portage

Je také možné aktualizovat strom Portage na nejnovější verzi. Dřívější příkaz emerge-webrsync nainstaloval velmi nedávný snapshot (obvykle do 24 h), tudíž je tento krok opravdu volitelný.

Předpokládejme, že je tu potřeba nainstalovat poslední aktualizaci balíčku (až do 1 h), potom použijte příkaz emerge --sync. Tento příkaz použije k aktualizaci stromu Portage (který byl dříve stažen pomocí emerge-webrsync) na nejnovější stav protokol rsync.

root #emerge --sync

V případě pomalého terminálu, jako jsou některé framebuffery nebo sériové konzole, se doporučuje použít volbu --quiet k urychlení procesu:

root #emerge --sync --quiet

Přečtení novinek

Jakmile je strom Portage v systému synchronizován, může uživatele upozorňovat zprávou jako je tato:

CODE Informace Portage o novinkách
 * IMPORTANT: 2 news items need reading for repository 'gentoo'.
 * Use eselect news to read news items.

Novinky Portage byly vytvořeny, aby poskytovaly komunikační médium k šíření zpráv uživatelům prostřednictvím rsync stromu. K jejich spravování použijte příkaz eselect news. Aplikace eselect je aplikace Gentoo, která poskytuje společné rozhraní pro správu změn a operací v systému. V tomto případě eselect využívá svůj modul news.

V modulu news se nejčastěji používají tři operace:

 • S pomocí list zobrazíte přehled dostupných novinek
 • S pomocí read si novinky přečtete
 • S pomocí purge můžete novinky po přečtení odstranit a už je znovu nečíst
root #eselect news list
root #eselect news read

Více informací o čtečce novinek lze získat v její manuálové stránce:

root #man news.eselect

Výběr správného profilu

"Profile" je stavební kámen každého systému Gentoo. Nejenže určuje výchozí hodnoty USE, CFLAGS a dalších důležitých proměnných, ale omezuje v systému také rozsah určitých verzí balíčků. Tato nastavení jsou udržována vývojáři Gentoo Portage.

Na to jaký profil právě váš systém používá se můžete podívat pomocí eselect za použití modulu profile:

root #eselect profile list
Available profile symlink targets:
 [1]  default/linux//13.0 *
 [2]  default/linux//13.0/desktop
 [3]  default/linux//13.0/desktop/gnome
 [4]  default/linux//13.0/desktop/kde
Note
Výstup příkazu je pouze příkladný a v průběhu času se mění.

Jak lze vidět, pro některé architektury jsou k dispozici také podprofily desktop.

Warning
Profile upgrades are not to be taken lightly. When selecting the initial profile, make sure to use profile corresponding to the same version as the one initially used by stage3 (e.g. 17.0). Each new profile version is announced through a news item containing migration instructions. Make sure to read it and follow them before switching to a newer profile.

Po prohlédnutí dostupných profilů architektury mohou uživatelé vybrat jiný profil pro svůj systém:

root #eselect profile set 2

Handbook:Parts/Blocks/ProfileChoice/cs

Note
Podprofil developer je zvláště určený pro vývoj Gentoo Linuxu a není míněn pro použití ze strany běžných uživatelů.

Aktualizace setu @world

Pokud byl v tomto bodě zvolen v systému nový profil, je moudré aktualizovat systémový set @world tak, aby byl položen základ pro nový profil.

Následující krok je "nezbytný" pro ty, kteří si vybrali profil s titulkem obsahujícím systemd (jelikož všechny oficiální stage balíky Gentoo používají OpenRC jako výchozí init systém), pro ostatní profily se jedná o krok "volitelný":

root #emerge --ask --update --deep --newuse @world
Tip
Pokud jste zvolili profil desktop v celé jeho šíři, může dojít k velkému prodloužení času potřebnému k provedení instalačního procesu. Pokud jste po časovým tlakem, můžete se řídit následujícím "jednoduchým pravidlem": čím kratší je název profilu, tím méně specifický je set @world; čím méně specifičtější je set @world, tím méně balíčků systém vyžaduje. Jinými slovy:
 • výběr default/linux/amd64/13.0 vyžaduje aktualizaci velmi malého množství balíčků, zatímco
 • výběr default/linux/amd64/13.0/desktop/gnome/systemd vyžaduje instalaci mnoha balíčků, jelikož init systém se mění z OpenRC na systemd a budou instalovány frameworky desktopu Gnome.

Konfigurace proměnné USE

USE je jednou z nejmocnějších proměnných poskytovanou uživatelům. Mnoho programů může být kompilováno s anebo bez volitelné podpory pro určité části. Například některé programy mohou být kompilovány s podporou gtk nebo s podporou qt. Jiné mohou být sestaveny s nebo bez podpory SSL. Některé programy mohou být sestaveny s podporou framebufferu (svgalib) namísto podpory X11 (X serveru).

Většina distribucí kompiluje své balíčky s co nejširší možnou podporou, což zvyšuje velikost programů a čas jejich spuštění, nemluvě o ohromném množství závislostí. S Gentoo může uživatel určit možnosti toho, jak má být program sestaven. Zde přichází do hry proměnná USE.

V proměnné USE uživatel definuje zkratky, které jsou mapovány na volby kompilace. Například ssl sestaví podporu ssl v programech, které ji podporují. -X odstraní podporu X serveru (všimněte si znaku minus na začátku). gnome gtk -kde -qt4 sestaví programy s podporou GNOME (a GTK) a nikoli s podporou KDE (a Qt), čímž bude systém plně přizpůsoben prostředí GNOME (pokud jej architektura podporuje).

Výchozí nastavení USE je umístěno v souborech make.defaults profilu Gentoo použitého v systému. Gentoo používá (složitý ) systém dědění ve svých profilech, do kterého se v této části nebudeme pouštět. Nejjednodušším způsobem jak zjistit aktivní nastavení proměnné USE je spuštění příkazu emerge --info a výběr řádku, který má na začátku USE:

root #emerge --info | grep ^USE
USE="X acl alsa amd64 berkdb bindist bzip2 cli cracklib crypt cxx dri ..."
Note
Výše uvedený příklad je zkrácený, ve skutečnosti je seznam hodnot USE o mnoho, mnoho rozsáhlejší.

Úplný popis dostupných USE přepínačů lze najít v systému v souboru /usr/portage/profiles/use.desc.

root #less /usr/portage/profiles/use.desc

Uvnitř příkazu less jde listovat pomocí kláves a , ukončit jej lze stisknutím q.

Jako příklad uvádíme nastavení USE pro systém s KDE s podporou DVD, ALSA a vypalování CD:

root #nano -w /etc/portage/make.conf
FILE /etc/portage/make.confZapnutí USE v systému s KDE s podporou DVD, ALSA a vypalování CD
USE="-gtk -gnome qt4 kde dvd alsa cdr"

Jamile je USE definována v /etc/portage/make.conf je "přidán" (nebo "odebrán" pokud přepínač začíná znaménkem -) na výchozí seznam. Uživatelé, kteří chtějí potlačit všechna výchozí nastavení USE a spravovat je zcela samo, nechť vloží na začátek definice USE v make.conf -*:

FILE /etc/portage/make.confPotlačení výchozí přepínačů USE
USE="-* X acl alsa ..."
Warning
Although possible, setting -* (as seen in the example above) is discouraged since carefully chosen USE flag defaults may be configured for some packages to prevent conflicts and other errors.

Optional: Configuring the ACCEPT_LICENSE variable

All of the Gentoo packages are tagged with the license(s) the package falls under. This allows users to select software by specific licenses or groups of licenses prior to installing it.

Important
The LICENSE variable in an ebuild is only a guideline for Gentoo developers and users. It is not a legal statement, and there is no guarantee that it will reflect reality. So don't rely on it, but check the package itself in depth, including all files that you use.

Portage uses the ACCEPT_LICENSE variable to determine which packages to allow without prompting the user for the licenses previously accepted. Exceptions can be made per-package in /etc/portage/package.license as well.

The license groups defined in the Gentoo repository, managed by the Gentoo Licenses project, are:

Group Name Description
@GPL-COMPATIBLE GPL compatible licenses approved by the Free Software Foundation [a_license 1]
@FSF-APPROVED Free software licenses approved by the FSF (includes @GPL-COMPATIBLE)
@OSI-APPROVED Licenses approved by the Open Source Initiative [a_license 2]
@MISC-FREE Misc licenses that are probably free software, i.e. follow the Free Software Definition [a_license 3] but are not approved by either FSF or OSI
@FREE-SOFTWARE Combines @FSF-APPROVED, @OSI-APPROVED and @MISC-FREE
@FSF-APPROVED-OTHER FSF-approved licenses for "free documentation" and "works of practical use besides software and documentation" (including fonts)
@MISC-FREE-DOCS Misc licenses for free documents and other works (including fonts) that follow the free definition [a_license 4] but are NOT listed in @FSF-APPROVED-OTHER
@FREE-DOCUMENTS Combines @FSF-APPROVED-OTHER and @MISC-FREE-DOCS
@FREE Metaset of all licenses with the freedom to use, share, modify and share modifications. Combines @FREE-SOFTWARE and @FREE-DOCUMENTS
@BINARY-REDISTRIBUTABLE Licenses that at least permit free redistribution of the software in binary form. Includes @FREE
@EULA License agreements that try to take away your rights. These are more restrictive than "all-rights-reserved" or require explicit approval

Gentoo comes with a predefined value in the profiles, for example:

user $portageq envvar ACCEPT_LICENSE
@FREE

This can be customized system wide by changing /etc/portage/make.conf. The default value will only accept licenses that are explicitly approved by the Free Software Foundation, the Open Source Initiative, or that follow the Free Software Definition:

FILE /etc/portage/make.confCustomizing ACCEPT_LICENSE
ACCEPT_LICENSE="-* @FREE"

Per package overrides can then be added if necessary and desired, for example:

FILE /etc/portage/package.license/kernelSample license acceptance
app-arch/unrar unRAR
sys-kernel/linux-firmware @BINARY-REDISTRIBUTABLE
sys-firmware/intel-microcode intel-ucode

Časová zóna

Vyberte časovou zónu systému. Podívejte se na nabídku časových zón v /usr/share/zoneinfo/ a pak jednu z nich zapište do souboru /etc/timezone.

root #ls /usr/share/zoneinfo

Předpokládejme, že jsme vybrali časovou zónu "Europe/Brussels":

root #echo "Europe/Brussels" > /etc/timezone

Vyhýbejte se časovým zónám v /usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*, jelikož jejich názvy neodpovídají předpokládaným zónám. Například GMT-8 je ve skutečnosti GMT+8.

Následně přenastavte balíček sys-libs/timezone-data, čímž aktualizujete soubor /etc/localtime v závislosti na záznamu v /etc/timezone. Soubor /etc/localtime je používán systémovou knihovnou C k rozeznání toho, v jaké časové zóně se systém nachází.

root #emerge --config sys-libs/timezone-data

Místní nastavení

Locale generation

Většina uživatelů bude chtít používat ve svém systému pouze dvojí místní nastavení.

Místní nastavení specifikuje nejen jazyk, který systém používá k interakci, ale také pravidla pro řazení řetězců, zobrazení datumů, času apod.

Místní nastavení, která má systém podporovat by měla být uvedena v /etc/locale.gen.

root #nano -w /etc/locale.gen

Následující místní nastavení jsou příkladem, jak získat angličtinu (Spojené státy) a němčinu (Německo) s přináležejícím formátem znaků (jako UTF-8).

FILE /etc/locale.genZapnutí místního nastavení US a DE s vhodnými formáty znaků
en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8 UTF-8
de_DE ISO-8859-1
de_DE@euro ISO-8859-15
Warning
Doporučuje použití alespoň jednoho místního nastavení s UTF-8, jelikož některé aplikace jej mohou vyžadovat.

Dalším krokem je spuštění locale-gen. tento příkaz vygeneruje všechna místní nastavení specifikovaná v souboru /etc/locale.gen.

root #locale-gen

K ověření toho, že všechna zvolená místní nastavení jsou k dispozici spusťte locale -a.

Locale selection

Jakmile je vše hotovo, je čas zvolit systémové místní nastavení. Opět k tomu použijeme eselect, nyní s modulem locale.

Pomocí eselect locale list, zobrazíme dostupné volby:

root #eselect locale list
Dostupné volby proměnné LANG:
 [1] C
 [2] POSIX
 [3] en_US
 [4] en_US.iso88591
 [5] en_US.utf8
 [6] de_DE
 [7] de_DE.iso88591
 [8] de_DE.iso885915
 [9] de_DE.utf8
 [ ] (free form)

Pomocí eselect locale set HODNOTA můžeme nastavit správné místní nastavení:

root #eselect locale set 9

Ručně lze téhož dosáhnout prostřednictvím souboru /etc/env.d/02locale:

FILE /etc/env.d/02localeManually Ruční nastavení systémové definice místního nastavení
LANG="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="C"

Ujistěte se, že je místní nastavení provedeno, jinak bude systém později zobrazovat varování a chyby v průběhu sestavování jádra a nasazování softwaru v pozdějších fázích instalace.

Nyní znovu načtěte prostředí:

root #env-update && source /etc/profile && export PS1="(chroot) $PS1"

Vytvořili jsme kompletního Průvodce místním nastavením, který pomáhá provést uživatele tímto procesem. Dalším článkem hodným pozornosti je průvodce UTF-8 obsahující informace zvlášť k povolení URF-8 v systému.