Handbook:X86/Installation/Media/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:X86/Installation/Media and the translation is 50% complete.
X86 Handbook
Instalace
O instalaci
Výběr média
Konfigurace sítě
Příprava disků
Instalace stage3
Instalace základního systému
Konfigurace jádra
Konfigurace systému
Instalace nástrojů
Konfigurace zavaděče
Dokončení
Práce s Gentoo
Úvod do Portage
Přepínače USE
Funkce portage
Systém initskriptů
Proměnné prostředí
Práce s Portage
Soubory a adresáře
Proměnné
Mísení softwarových větví
Doplňkové nástroje
Vlastní strom Portage
Pokročilé funkce
Konfigurace sítě
Začínáme
Pokročilá konfigurace
Modulární síťování
Bezdrátové sítě
Přidání funkcí
Dynamická správa

Než začneme, uvedeme nejprve seznam hardwarových požadavku jejichž splnění je nezbytné k úspěšnému nainstalování Gentoo na počítač x86.


Minimal CD LiveDVD
CPU i486 or later i686 or later
Memory 256 MB 512 MB
Disk space 2.5 GB (excluding swap space)
Swap space At least 256 MB

The X86 project is a good place to be for more information about Gentoo's x86 support.


Instalační média Gentoo Linuxu

Tip
While it's recommended to use the official Gentoo boot media when installing, it's possible to use other installation environments. However, there is no guarantee they will contain required components. If an alternate install environment is used, skip to Preparing the disks.

Minimální instalační CD

Minimální instalační CD je bootovatelné obraz, který obsahuje soběstačné prostředí Gentoo. Umožňuje uživateli zavést Linux z CD nebo jiného instalačního média. Během zavádějí je detekován hardware a jsou zavedeny příslušné ovladače. Obraz je udržován vývojáři Gentoo a umožňuje komukoli nainstalovat Gentoo v případě, že je k dispozici připojení k internetu.

Minimální instalační CD má název install-x86-minimal-<release>.iso.

Příležitostné Gentoo LiveDVD

Projekt Gentoo Ten příležitostně vytváří speciální DVD, které může být použit k instalaci Gentoo. Pokyny uvedené níže v této kapitole cílí na minimální instalační CD, tudíž mohou být poněkud rozdílné. Nicméně LiveDVD (i jakékoli jiné bootovatelné Linuxové prostředí) podporuje získání root přístupu zadáním sudo su - nebo sudo -i v terminálu.

Co je to stage?

Stage3 balíček je archiv obsahující minimální prostředí Gentoo určené pro pokračování v instalaci Gentoo za použití pokynů v tomto manuálu. Dříve Příručka Gentoo popisovala instalaci s použitím jednoho ze tří stage balíčků. Ačkoli Gentoo poskytuje stále stage1 a stage2 balíčky, oficiální instalační postup používá balíček stage3. Pokud máte zájem provést instalaci s použitím stage1 nebo stage2 balíčku, přečtěte si prosím Gentoo FAQ ohledně toho Jak nainstalovat Gentoo s použitím Stage1 nebo Stage2 balíčku?

Balíček stage3 je k dispozici ke stažení z releases/x86/autobuilds/ na některém z oficiálních zrcadel Gentoo. Stage soubory jsou často aktualizovány a nejsou uloženy na instalačních obrazech.

Tip
For now, stage files can be ignored. They will be described in greater detail later when they are needed
Poznámka
Historically, the handbook described installation steps for stage files with versions lower than 3. These stages contained environments unsuitable for typical installations, and are no longer covered in the handbook.

Stažení

=== Získání média

Výchozími instalačními médii používanými Gentoo Linuxem jsou "minimální instalační CD", která obsahují bootovatelné, velmi malé prostředí Gentoo Linuxu. Toto prostředí obsahuje ty správné nástroje k instalaci Gentoo Linuxu. Samotné obrazy CD mohou být staženy ze stránky downloadů (doporučená volba) anebo ručně procházením umístění ISO obrazů na některém z mnoha dostupných zrcadel.

Navigating Gentoo mirrors

Pokud stahujete ze zrcadla, minimální instalační CD naleznete následujícím způsobem:

 1. Běžte do adresáře releases/
 2. Vyberte adresář správné cílové architektury (jako je x86/).
 3. Vyberte adresář autobuilds/
 4. U architektur amd64 a x86 vyberte adresář current-install-amd64-minimal/, respektive current-install-x86-minimal/. U ostatních architektur přejděte do adresáře current-iso/.
Poznámka
Některé architektury jako arm, mips, a s390 nemají minimální CD. Momentálně Gentoo Release Engineering projekt nepodporuje sestavování .iso souborů pro tyto cíle.

Zde je soubor s instalačním médiem s příponou .iso. Podívejte se například na následující výpis:

CODE Příklad seznamu souborů ke stažení v releases/x86/autobuilds/current-iso/
[DIR] hardened/                     05-Dec-2014 01:42  -  
[  ] install-x86-minimal-20141204.iso         04-Dec-2014 21:04 208M 
[  ] install-x86-minimal-20141204.iso.CONTENTS    04-Dec-2014 21:04 3.0K 
[  ] install-x86-minimal-20141204.iso.DIGESTS     04-Dec-2014 21:04 740  
[TXT] install-x86-minimal-20141204.iso.DIGESTS.asc   05-Dec-2014 01:42 1.6K 
[  ] stage3-x86-20141204.tar.bz2           04-Dec-2014 21:04 198M 
[  ] stage3-x86-20141204.tar.bz2.CONTENTS       04-Dec-2014 21:04 4.6M 
[  ] stage3-x86-20141204.tar.bz2.DIGESTS       04-Dec-2014 21:04 720  
[TXT] stage3-x86-20141204.tar.bz2.DIGESTS.asc     05-Dec-2014 01:42 1.5K

Soubor install-x86-minimal-20141204.iso v příkladu výše je samotné minimální instalační CD. Jak je vidět, jsou zde i další související soubory:

 • Soubor .CONTENTS je textový soubor obsahující seznam všech souborů na instalačním médiu. Tento soubor může být užitečný k ověření toho, zda je určitý firmware nebo ovladač na instalačním médiu přítomen před jeho stažením.
 • Soubor .DIGESTS obsahuje hash souboru ISO v různých formátech/algoritmech. Tento soubor může být použit k ověření toho, zda je stažený soubor poškozen nebo ne.
 • Soubor .DIGEST.asc obsahuje nejenom hash souboru ISO (jako soubor .DIGESTS), ale též kryptografický podpis tohoto souboru. S jeho použitím můžete ověřit zda je stažený ISO soubor poškozený nebo ne, stejně jako ověřit, že stažený soubor je skutečně poskytnut Gentoo Release Engineering týmem a nebylo s ním manipulováno.

Prozatím ignorujte ostatní dostupné soubory - budeme se jimi opět zabývat jakmile instalace pokročí dále. Stáhněte soubor .ISO a pokud jej chcete ověřit, stáhněte také soubor .DIGEST.asc k souboru .iso. Soubor .CONTENTS nemusíte stahovat, jelikož instalační pokyny se k němu již nebudou vracet a soubor .DIGESTS by měl obsahovat stejné informace jako soubor .DIGESTS.asc vyjma toho, že druhý obsahuje navíc podpis.

Tip
The .DIGESTS file is only needed if the signature in the .iso.asc file is not verified.

Ověření stažených souborů

Poznámka
Tento krok je volitelný a není pro instalaci nezbytný. Nicméně doporučuje se ho provést, jelikož se tím ověří, že soubor není poškozen a byl skutečně poskytnut Gentoo Infrastructure týmem.
 1. Nejprve se ověří kryptografický podpis, čímž se zjistí, zda instalační soubor pochází od Gentoo Release Engineering týmem
 2. Pokud kryptografický podpis souhlasí, ověří se kontrolní součet, čímž se zjistí, že stažený soubor není poškozen.

Ověření v Microsoft Windows

K ověření kryptografického podpisu je nejprve třeba použít nástroj jako je například GPG4Win. Po nainstalování je třeba importovat veřejné klíče Gentoo Release Engineering týmu. Seznam klíčů je dostupný ze stránky s podpisy. Jakmile dojde k importu, uživatel může ověřit podpis souboru .DIGESTS.asc.

Ověření v Linuxu

V systému Linux je nejběžnější metodou k ověření kryptografického podpisu použití softwaru app-crypt/gnupg. Po nainstalování tohoto balíčku můžete použít následující příkazy k ověření kryptografického podpisu v souboru .DIGESTS.asc.

Tip
When importing Gentoo keys, verify that the fingerprint (BB572E0E2D182910) matches.

Nejprve stáhněte správnou sadu klíčů poskytovaných na stránce podpisů:

user $gpg --keyserver hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net --recv-keys 0xBB572E0E2D182910
gpg: requesting key 0xBB572E0E2D182910 from hkp server pool.sks-keyservers.net
gpg: key 0xBB572E0E2D182910: "Gentoo Linux Release Engineering (Automated Weekly Release Key) <releng@gentoo.org>" 1 new signature
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, classic trust model
gpg: depth: 0 valid:  3 signed: 20 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 3u
gpg: depth: 1 valid: 20 signed: 12 trust: 9-, 0q, 0n, 9m, 2f, 0u
gpg: next trustdb check due at 2018-09-15
gpg: Total number processed: 1
gpg:     new signatures: 1

Alternatively you can use instead the WKD to download the key:

user $gpg --auto-key-locate=clear,nodefault,wkd --locate-key releng@gentoo.org
gpg: key 9E6438C817072058: public key "Gentoo Linux Release Engineering (Gentoo Linux Release Signing Key) <releng@gentoo.org>" imported
gpg: key BB572E0E2D182910: public key "Gentoo Linux Release Engineering (Automated Weekly Release Key) <releng@gentoo.org>" imported
gpg: Total number processed: 2
gpg:        imported: 2
gpg: no ultimately trusted keys found
pub  dsa1024 2004-07-20 [SC] [expires: 2025-07-01]
   D99EAC7379A850BCE47DA5F29E6438C817072058
uid      [ unknown] Gentoo Linux Release Engineering (Gentoo Linux Release Signing Key) <releng@gentoo.org>
sub  elg2048 2004-07-20 [E] [expires: 2025-07-01]

Or if using official Gentoo release media, import the key from /usr/share/openpgp-keys/gentoo-release.asc (provided by sec-keys/openpgp-keys-gentoo-release):

user $gpg --import /usr/share/openpgp-keys/gentoo-release.asc
gpg: directory '/home/larry/.gnupg' created
gpg: keybox '/home/larry/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: key DB6B8C1F96D8BF6D: 2 signatures not checked due to missing keys
gpg: /home/larry/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key DB6B8C1F96D8BF6D: public key "Gentoo ebuild repository signing key (Automated Signing Key) <infrastructure@gentoo.org>" imported
gpg: key 9E6438C817072058: 3 signatures not checked due to missing keys
gpg: key 9E6438C817072058: public key "Gentoo Linux Release Engineering (Gentoo Linux Release Signing Key) <releng@gentoo.org>" imported
gpg: key BB572E0E2D182910: 1 signature not checked due to a missing key
gpg: key BB572E0E2D182910: public key "Gentoo Linux Release Engineering (Automated Weekly Release Key) <releng@gentoo.org>" imported
gpg: key A13D0EF1914E7A72: 1 signature not checked due to a missing key
gpg: key A13D0EF1914E7A72: public key "Gentoo repository mirrors (automated git signing key) <repomirrorci@gentoo.org>" imported
gpg: Total number processed: 4
gpg:        imported: 4
gpg: no ultimately trusted keys found

Následně ověřte kryptografický podpis souboru .DIGESTS.asc:

user $gpg --verify install-x86-minimal-20141204.iso.DIGESTS.asc
gpg: Signature made Fri 05 Dec 2014 02:42:44 AM CET
gpg:        using RSA key 0xBB572E0E2D182910
gpg: Good signature from "Gentoo Linux Release Engineering (Automated Weekly Release Key) <releng@gentoo.org>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 13EB BDBE DE7A 1277 5DFD B1BA BB57 2E0E 2D18 2910

Abyste měli absolutní jistotu, že je vše správně, ověřte zobrazený otisk s otiskem na stránce podpisů Gentoo.

Poznámka
It's generally good practice to mark an imported key as trusted, once it's certain the key is trustworthy. When trusted keys are verified, gpg will not say unknown and warn about the signature being untrusted.

Writing the boot media

Samozřejmě pouze se staženým souborem ISO nemůže být instalace Gentoo Linuxu zahájena. Soubor ISO musí být vypálen na CD, z něhož bude startováno, takovým způsobem, že na CD bude vypálen jeho obsah, nikoli soubor samotný. Níže jsou popsány nejběžnější metody. Podrobnější pokyny jsou k nalezení na stránce Naše FAQ k vypalování souborů ISO.

Writing a bootable USB

Most modern systems support booting from a USB device.

Writing with Linux

dd is typically available on most Linux distros, and can be used to write the Gentoo boot media to a USB drive.

Determining the USB device path

Before writing, the path to the desired storage device must be determined.

dmesg will display detailed information describing the storage device as it is added to the system:

root #dmesg
[268385.319745] sd 19:0:0:0: [sdd] 60628992 512-byte logical blocks: (31.0 GB/28.9 GiB)

Alternatively, lsblk can be used to display available storage devices:

root #lsblk
sdd      8:48  1 28.9G 0 disk
├─sdd1    8:49  1  246K 0 part
├─sdd2    8:50  1  2.8M 0 part
├─sdd3    8:51  1 463.5M 0 part
└─sdd4    8:52  1  300K 0 part

Once the device name has been determined, this can be added to the path prefix /dev/ to get the device path /dev/sdd.

Tip
Using the base device path, ie. sdd opposed to sdd1, is recommend as the Gentoo boot media contains a full GPT partition scheme.
Writing with dd
Upozornění
Be sure to check the target (of=target) path before executing dd, as it will be overwritten.

With the device path (/dev/sdd) and boot media install-amd64-minimal-<release timestamp>.iso ready:

root #dd if=install-amd64-minimal-<release timestamp>.iso of=/dev/sdd bs=4096 status=progress && sync
Poznámka
if= specifies the input file, of= specifies the output file, which in this case, is a device.
Tip
bs=4096 is used as it speeds up transfers in most cases, status=progress displays transfers stats.

Vypálení disku

See also
A more elaborate set of instructions can be found in CD/DVD/BD_writing#Image_writing.

Vypalování s Microsoft Windows

Vypálení s Linuxem

V Linuxu může být soubor ISO vypálen na CD s použitím příkazu cdrecord, který je součástí balíčku app-cdr/cdrtools.

Například k vypálení souboru ISO na zařízení /dev/sr0 (toto je první zařízení CD v systému - zaměňte jej za správný soubor zařízení, pokud je to třeba):

user $cdrecord dev=/dev/sr0 install-x86-minimal-20141204.iso

Uživatelé, kteří dávají přednost grafického uživatelského prostředí mohou použít K3B, které je součástí balíku kde-apps/k3b. V K3B zvolte Nástroje a použijte Vypálit obraz CD. Po té následujte pokyny poskytnuté K3B.

BootováníZavedení instalačního média

Jakmile je instalační médium připraveno, je čas jej zavést. Vložte médium do počítače, restartujte systém a vejděte do uživatelského rozhraní firmwaru základní desky. Obvykle tak učiníte stisknutím klávesy jako je DEL, F1, F10 nebo Esc v průběhu testu po spuštění systému (POST). Spouštěcí klávesa bývá různá v závislosti na použitém systému a základní desce. Pokud není zřejmé, jak postupovat, použijte internetový vyhledávač a vyhledejte postup za použití čísla modelu vaší zákaldní desky jako klíčového slova. Určit správný výsledek by mělo být snadné. Jakmile budete uvnitř menu firmwaru základní desky, změňte pořadí zavádění tak, aby byla externí zaváděcí média (CD/DVD disky nebo USB flashky) načítána před interním úložištěm. Bez této změny bude systém pravěděpodobně zaveden z interního úložiště, aniž by bylo vyzkoušeno externí zaváděcí médium.

Důležité
Jestliže instalujete Gentoo se záměrem používat rozhraní UEFI namísto BIOS, doporučuje se zavádět přímo pomocí UEFI. Jestliže se tak nestane, bude před dokončením instalace Gentoo Linuxu nejspíše nutné vytvořit bootovatelný UEFI USB flash disk (nebo jiné médium).

Pokud jste tak ještě neučinili, zkontrolujte, zda je instalační médium vloženo do systému a restartujte. Měla by se objevit zaváděcí obrazovka. Stisknutím klávesy Enter nastartujete s výchozími volbami. K nastartování instalačního média s vlastními volbami, specifikujte jádro a navazující zaváděcí volby a stiskněte Enter.

Poznámka
In all likelihood, the default gentoo kernel, as mentioned above, without specifying any of the optional parameters will work just fine. For boot troubleshooting and expert options, continue on with this section. Otherwise, just press Enter and skip ahead to Extra hardware configuration.

Uživatelé mají na zaváděcím řádku možnost nechat si zobrazit dostupná jádra F1 a zaváděcí volby F2. V případě že do 15 sekund není učiněna žádná volba (buď zobrazení informací nebo použití jádra), instalační médium zavede systém z disku. To umožňuje instalacím restartovat a vyzkoušet nainstalované prostředí bez nutnosti vyjmutí CD z mechaniky (což se velmi cení v případě vzdálené instalace).

Zmínili jsme možnost volby jádra. Na minimálním instalačním médiu jsou k dipozici pouze dvě předdefinované možnosti. Výchozí je pojmenována gentoo. Druhá je varianta "-nofb"; ta vypíná podporu framebufferu v jádře.

Následující část poskytuje krátký přehled dostupných jader a jejich popis:

Jádra na výběr

gentoo
Výchozí jádro s podporou procesorů K8 (včetně podpory NUMA) a procesorů EM64T.
gentoo-nofb
Stejné jako gentoo, ale bez podpory framebufferu
memtest86
Kontrola chyb paměti RAM v počítači

Kromě volby jádra můžete pomocí voleb zavádění proces startování dále vyladit.

Hardwarové volby

acpi=on
Nahraje podporu ACPI a zároveň necháte CD během zavádění spustit démona acpid. To je potřebné pouze pokud váš systém vyžaduje pro svůj běh ACPI. Není vyžadováno pro podporu HyperThreading.
acpi=off
Zcela vypne ACPI. Tato volba je užitečná u starších systémů a je také vyžadována v případě použití APM. Tím bude vypnuta také podpora Hyperthreadingu u vašeho procesoru.
console=X
Nastaví přístup přes sériovou konzoli. Prvním parametrem je zařízení, v případě x86 obvykle ttyS0, následované volbami pro připojení, které jsou odděleny čárkou. Výchozí volby jsou 9600,8,n,1.
dmraid=X
Umožní předání voleb pro RAID subsystém device-mapperu. Volby by měly být uzavřeny do uvozovek.
doapm
Nahraje podporu APM. Vyžaduje volbu acpi=off.
dopcmcia
Zapne podporu pro hardware PCMCIA a Cardbus a zároveň spustí při startu pcmcia cardmgr. Tato volba je vyžadována pouze v případě, že je zaváděno ze zařízení PCMCIA/Cardbus.
doscsi
Zapne podporu většiny SCSI řadičů. Tato volba je vyžadována také pro zavedení z většiny zařízení USB, jelikož ta používají SCSI subsystém jádra.
sda=stroke
Umožní uživateli rozdělit celý disk i v případě, že BIOS není schopen pracovat s velkými disky. Tato možnost se používá u strojů se starým BIOSem. Zaměňte sda za zařízení, které vyžaduje tuto volbu.
ide=nodma
Vynutí vypnutí DMA v jádře, což je vyžadováno některými čipsety IDE a také některými CDROM mechanikami. Pokud má systém potíže se čtením z IDE CDROM, zkuste tuto volbu. Tímto také vypnete spouštění výchozího nastavení hdparm.
noapic
Vypne Advanced Programmable Interrupt Controller obsažený na novějších základních deskách. Ví se, že na starším hardwaru působí problémy.
nodetect
Vypne autodetekci prováděnou médiem, včetně automatické detekce zařízení a konfiguraci sítě pomocí DHCP. To se hodí pro ladění vadného média nebo ovladače.
nodhcp
Vypne DHCP na nalezených síťových kartách. Užitečné pouze u sítí se statickými adresami.
nodmraid
Vypne podporu device-mapper RAID běžně používaný v integrovaných IDE/SATA řadičích.
nofirewire
Vypne nahrání modulů Firewire. Toto by mělo být nutné pouze v případě, že váš Firewire hardware způsobuje problémy se zaváděním média.
nogpm
Vypne podporu gpm - myš v konzoli.
nohotplug
Vypne spuštění init skriptů hotplug a coldplug při startu. To se hodí pro ladění vadného média nebo ovladače.
nokeymap
Vypne výběr rozložení klávesnice jiného rozložení než je US.
nolapic
Vypne místní APIC na Uniprocessor jádrech.
nosata
Vypne zavedení modulů Serial ATA. Používá se v případě, že má systéém problém se subsystémem SATA.
nosmp
Vypne SMP neboli Symmetric Multiprocessing na jádrech se zapnutým SMP. Používá se pro ladění problémů souvisejících se SMP u některých ovladačů a základních desek.
nosound
Vypne podporu zvuku a nastavení hlasitosti. Používá se u systémů, kde může podpora zvuku činit potíže.
nousb
Vypne automatické nahrávání modulů USB. Používá se pro ladění problémů s USB.
slowusb
Přidá extra pauzy při zavádění kvůli pomalým USB CDROMkám, např. u IBM BladeCenter.

Správa logický disků (LVM)

dolvm
Zapne podporu linuxového LVM (Správa logických disků).

Další volby

debug
Zapne ladící kód. Může způsobit chaos zobrazením spousty dat na obrazovce.
docache
Nahraje veškerý spouštěný obsah CD do RAM, což umožní uživateli odpojit /mnt/cdrom a připojit jiný CDROM. Vyžaduje, aby bylo k dispozici nejméně dvakrát více RAM, než kolik činí velikost CD.
doload=X
Způsobí, že počáteční ramdisk nahraje jakýkoli uvedený modul a jeho závislosti. Zaměňte X za jméno modulu. Můžete uvést více modulů oddělených v seznamu čárkou.
dosshd
Během zavádění spustí sshd. Používá se při instalacích bez přímé obsluhy.
passwd=foo
Cokoli následuje po = nastaví jako root heslo, což je vyžadováno volbou dosshd, jelikož root heslo je ve výchozím stavu zakódováno.
noload=X
Tímto se počátečnímu ramdisku zamezí v nahrání určitého modulu, který může způsobovat potíže. Syntaxe je stejná jako u doload.
nonfs
Vypne spuštění portmap/nfsmount během zavádění..
nox
U LiveCD s podporou X způsobí, že X nebude spuštěno automaticky, ale namísto toho bude ponechán příkazový řádek.
scandelay
Způsobí, že do určité části zaváděcího procesu bude vložena prodleva 10 sekund, aby se zařízení, jejichž inicializace je pomalá, mohla připravit k použití.
scandelay=X
Umožňuje uživateli specifikovat prodlevu v sekundách přidanou do určitých částí zaváděcího procesu, aby se zařízení, jejichž inicializace je pomalá, mohla připravit k použití. Zaměňte X za počet sekund prodlevy.
Poznámka
Instalační médium zkontroluje použití voleb no* před volbami do*, takže volby mohou být podle tohoto pořadí přepisovány.

Nyní zaveďte systém z média, vyberte jádro (pokud vám výchozí jádro gentoo nevyhovuje) a volby zavedení. V příkladu spustíme jádro gentoo s parametrem jádra dopcmcia:

boot:gentoo dopcmcia

Následně je uživatel přivítán zaváděcí obrazovkou a ukazatelem průběhu. Pokud je instalace prováděna na systému s jinou než US klávesnicí, určitě se přepněte do ukecaného módu okamžitým zmáčknutím Alt+F1 a řiďte se pokyny. Pokud nebude do 10 sekund učiněna žádná volba, bude použito výchozí rozložení (klávesnice US) a zavádění bude pokračovat. Jakmile je zavádění dokončeno, uživatel je automaticky přihlášen do "živého" prostředí Gentoo Linuxu jako uživatel root, superuživatel. Na zvolené konzoli se zobrazí návěstí roota, na ostatní konzole je možné se přepnout zmáčknutím Alt+F2, Alt+F3 a Alt+F4. Na počáteční se vrátíte stisknutím Alt+F1.Dodatečná konfigurace hardwaru

Jakmile je instalační médium zavedeno, pokusí se rozpoznat všechny hardwarová zařízení a nahrát odpovídající jaderné moduly na podporu hardwaru. Ve většině případů odvede velmi dobrou práci. Nicméně v některých případech nemusí automaticky nahrát systémem vyžadované jaderné moduly. Pokud autodetekce PCI nezachytí některou ze součástí hardwaru systému, bude nutné nahrát příslušný jaderný modul ručně.

V následujícím příkladu je nahrán modul 8139too (který podporuje určité druhy síťových karet):

root #modprobe 8139too

Volitelné: Uživatelské přístupy

Pokud potřebují další lidé přístup k instalačnímu prostředí nebo pokud potřebujete spustit příkazy pod jiným uživatelem než je root na instalačním médium (například chat s použitím irssi bez root oprávnění z bezpečnostních důvodů), pak je třeba vytvořit dodatečný uživatelský účet a nastavit silné heslo pro uživatele root.

Ke změně hesla root použijte utilitu passwd:

root #passwd
New password: (Enter the new password)
Re-enter password: (Re-enter the password)

K vytvoření uživatelského účtu nejprve vložte jeho údaje následované heslem. Pro tyto úkony se používají příkazy useradd a passwd.

V následujícím příkladu bude vytvořen uživatel s jménem "john":

root #useradd -m -G users john
root #passwd john
New password: (Enter john's password)
Re-enter password: (Re-enter john's password)

K přepnutí se z (současného) uživatele "root" na nově vytvořený uživatelský účet, použijte příkaz su:

root #su - john

Volitelné: Zobrazení dokumentace během instalace

TTY

Pro zobrazení dokumentace nejprve vytvořte uživatelský účet jak je popsáno výše. Po té stiskněte Alt+F2 k přepnutí na nový terminál.

V průběhu instalace může použít příkaz links k prohlížení Příručky Gentoo - samozřejmě pouze od chvíle, kdy zprovozníte připojení k internetu.

user $links https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:X86/cs

K návratu na původní terminál stiskněte Alt+F1.

Tip
When booted to the Gentoo minimal or Gentoo admin environments, seven TTYs will be available. They can be switched by pressing Alt then a function key between F1-F7. It can be useful to switch to a new terminal when waiting for job to complete, to open documentation, etc.

GNU Screen

Utilita GNU Screen je ve výchozím stavu na instalačním médiu nainstalována. Pro nadšence políbené Linuxem může být efektivnější použít screen k zobrazení instalačních pokynů na rozdělené obrazovce než s využitím metody více TTY, jak je zmíněno výše.

Volitelné: Spuštění démona SSH

Abyste umožnili ostatním uživatelům přístup k systému v průběhu instalace (kvůli podpoře během instalace nebo dokonce k jejímu vzdálenému provedení), musí být vytvořen uživatelský účet (jak bylo popsáno dříve) a spuštěn démon SSH.

Službu SSH nahodíte s initem OpenRC spuštěním následujícího příkazu:

root #rc-service sshd start
Poznámka
Jestliže se uživatel přihlásí k systému, uvidím zprávu o tom, že je třeba ověřit klíč hostitelského systému (skrze to, co se nazývá otiskem). Toto je typické chování a u prvotního připojení k SSH serveru jej lze očekávat. Nicméně později, jakmile bude systém nastaven a někdo se na nově vytvořený systém přihlásí, zobrazí SSH klient varování, že hostitelský klíč byl změněn. To proto, že uživatel se nyní přihlašuje - z pohledu SHH - na jiný server (jmenovitě na nově nainstalovaný Gentoo systém namísto živého prostředí, které používáte k instalaci). Řiďte se pokyny na obrazovce a vyměňte hostitelský klíč na klientském systému.

Abyste mohli použít sshd, síť musí správně fungovat. Pokračujte na kapitolu Konfigurace sítě.