Handbook:X86/Installation/Finalizing/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:X86/Installation/Finalizing and the translation is 50% complete.
X86 Handbook
Instalace
O instalaci
Výběr média
Konfigurace sítě
Příprava disků
Instalace stage3
Instalace základního systému
Konfigurace jádra
Konfigurace systému
Instalace nástrojů
Konfigurace zavaděče
Dokončení
Práce s Gentoo
Úvod do Portage
Přepínače USE
Funkce portage
Systém initskriptů
Proměnné prostředí
Práce s Portage
Soubory a adresáře
Proměnné
Mísení softwarových větví
Doplňkové nástroje
Vlastní strom Portage
Pokročilé funkce
Konfigurace sítě
Začínáme
Pokročilá konfigurace
Modulární síťování
Bezdrátové sítě
Přidání funkcí
Dynamická správa

Přidání uživatele pro každodenní užívání

Práce pod rootem je v systémech UNIX/Linux nebezpečná a měly byste se jí vyhýbat, pokud je to jen možné. Proto se silně doporučuje přidání uživatele pro běžné používání.

Skupiny, jichž je uživatel členem, určují, jaké činnosti může uživatel provádět. Následující tabulka obsahuje několik důležitých skupin:

Skupina Popis
audio Umožní přístup k audio zařízením.
cdrom Umožní přímý přístup k optickým mechanikám.
floppy Umožní přístup k disketovým mechanikám.
games Umožní hrát hry.
portage Umožní přistupovat ke zdrojům Portage.
usb Umožní přístup k USB zařízením.
video Umožní přístup k zařízením pro zachytávání video a provádění grafické akcelerace.
wheel Umožní používat su.

K vytvoření uživatele larry, který je členem skupin "Wheel", "users" a "audio", se nejprve přihlašte jako root (pouze root může vytvářet uživatele) a spusťte příkaz useradd:

Login:root
Password: (Vložte heslo roota)

When setting passwords for standard user accounts, it is good security practice to avoid using the same or a similar password as set for the root user.

Handbook authors recommended to use a password at least 16 characters in length, with a value fully unique from every other user on the system.

root #useradd -m -G users,wheel,audio -s /bin/bash larry
root #passwd larry
Password: (Vložte heslo uživatele larry)
Re-enter password: (Zopakujte heslo uživatele pro ověření)

Temporarily elevating privileges

Pokud bude uživatel někdy potřebovat provést nějakou činnost jako root, může použít su k tomu, aby dočasně obdržel privilegia kořenového uživatele. Jiný způsob je použití balíčku sudo, který, pokud je dobře nastaven, zajišťuje vysokou míru bezpečnosti.

Disabling root login

To prevent possible threat actors from logging in as root, deleting the root password and/or disabling root login can help improve security.

To disable root login:

root #passwd -l root

To delete the root password and disable login:

root #passwd -dl root

Vyčištění disku

Odstranění balíků

Šlo-li vše dobře, můžeme po dokončení instalace Gentoo a restartování systému odstranit balík stage3 z pevného disku. Připomínáme, že byly staženy do adresáře /.

The files are located in the / directory and can be removed with the following command:

root #rm /stage3-*.tar.*

Na co se podívat dál

Nejste se jistí kam dál? Je moho cest kam se vydat na průzkum... Gentoo poskytuje svým uživatelům mnoho možností, a tudíž má i mnoho zdokumentovaných (a i méně zdokumentovaných) funkcí k zkoumání tady na wiki a na ostatních subdoménách spojených s Gentoo (viz níže sekci Gentoo online).

Dokumentace

It is important to note that, due to the number of choices available in Gentoo, the documentation provided by the handbook is limited in scope - it mainly focuses on the basics of getting a Gentoo system up and running and basic system management activities. The handbook intentionally excludes instructions on graphical environments, details on hardening, and other important administrative tasks. That being stated, there are more sections of the handbook to assist readers with more basic functions.

Čtenáři by se měli určitě podívat na následující část Příručky Gentoo nadepsanou Práce s Gentoo, která vysvětluje, jak udržovat software aktuální, jak nainstalovat další balíčky se softwarem, podrobnosti o USE přepínačích, OpenRC init systému a různých dalších tématech vztahujících se ke správě systému s Gentoo po instalaci.

Kromě příručky nabádáme čtenáře k tomu, aby prozkoumávali i další zákoutí Gentoo wiki a nacházeli doplňující komunitní dokumentaci. Tým Gentoo Wiki také nabízí přehled dokumentovaných témat, který obsahuje hezký výběr článků z této wiki. Například odkazuje na průvodce lokalizací, který vám umožní zabydlet se více v systému (zvláště užitečné pro uživatele, kteří mají angličtinu jako svůj druhý jazyk).

The majority of users with desktop use cases will setup graphical environments in which to work natively. There are many community maintained 'meta' articles for supported desktop environments (DEs) and window managers (WMs). Readers should be aware that each DE will require slightly different setup steps, which will lengthen add complexity to bootstrapping.

Many other Meta articles exist to provide our readers with high level overviews of available software within Gentoo.

Gentoo online

Důležité
Čtenáři nechť vezmou na vědomí, že všechny oficiální online stránky Gentoo se řídí pravidly chování Gentoo. Být aktivní v komunitě Gentoo je výsada, ne právo, a uživatelé by si měli být vědomí toho, že existence pravidel chování má svůj důvod.

Z výjimkou internet relay chatu (IRC) hostovaného u Freenode a e-mailových konferenecí vyžaduje většina webů zvláštní účet, aby mohly být pokládány otázky, otvírány diskuse nebo zakládána chybová hlášení.

Fórum a IRC

Všichni uživatelé jsou samozřejmě vždy vítání na našem Gentoo fóru nebo na jednom z mnoha internet relay chat kanálů. Je snadné vyhledat na fóru zda problém, který se objevil na čerstvé isntalaci Gentoo, již byl v minulosti objeven a po zpětné vazbě vyřešen. Pravědpobonost, že ostatní uživatelé zažili stejné problémy při instalaci jako prvouživatelé je překvapivá. Radíme uživatelům, aby prohledali fórum a wiki před tím, než budou žádat o pomoc na podpůrných kanálech Gentoo.

E-mailové konference

Členům komunity, kteří raději žádají o pomoc nebo zpětnou vazbu přes e-mail, než aby si vytvářeli uživatelský účet na fóru nebo IRC, je také několik emailových konferencí. Uživatelé budou muset postupovat podle pokynů, aby se stali odběrateli e-mailových konferencí.

Chyby

Občas se ani po prohledání wiki, fóra a hledání pomoci na kanálech IRC nebo v e-mailové konferenci nenajde známé řešení problému. To je většinou známkou toho, že je třeba otevřít chybové hlášení v Bugzille.

Průvodce vývojáře

Čtenáři, kteří touží po tom zjistit více o vývoji Gentoo si mohu prohlédnout Průvodce vývojáře. Tato příručka poskytuje pokyny jak psát ebuildy, pracovat s eclass a poskytuje definice mnoha zákaldních konceptů stojících za vývojem Gentoo.

Závěrečné úvahy

Gentoo je robustní, flexibilní a skvěle spravovatelná distribuce. Komunita vývojářů se těší na zpětnou vazbu ohledně toho, jak učinit Gentoo ještě "lepší" distribucí.

Jen pro připomenutí, jakékoli připomínky k "této příručce" by měly být dávány podle návodu uvedeného v Jak mohu přispět ke zlepšení příručky?

Těšíme se až uvidíme jakým způsobem začnou naši uživatelé Gentoo používat!