Handbook:IA64/Installation/Bootloader

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:IA64/Installation/Bootloader and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Instalacja
O instalacji
Wybór medium instalacyjnego
Konfiguracja sieci
Przygotowanie dysków
Instalacja etapu 3
Instalacja systemu podstawowego
Konfiguracja jądra
Konfiguracja systemu
Instalacja narzędzi
Instalacja systemu rozruchowego
Finalizacja
Praca z Gentoo
Wstęp do Portage
Flagi USE
Funkcje portage
System initscript
Zmienne środowiskowe
Praca z Portage
Pliki i katalogi
Zmienne
Mieszanie działów oprogramowania
Dodatkowe narzędzia
Custom package repository
Funkcje zaawansowane
Konfiguracja sieci
Zaczynamy
Zaawansowana konfiguracja
Sieć modularna
Sieć bezprzewodowa
Dodawanie funkcjonalności
Dynamiczne zarządzanieInstalling elilo

IA64 platform are EFI platforms. At least the following boot loader applications are known to work: elilo and grub.

elilo (old and tested)

root #emerge --ask sys-boot/elilo

Its configuration file is called /etc/elilo.conf and a sample file is installed in the typical docs directory (/usr/share/doc/elilo-<version>/). Here is another sample configuration:

FILE /etc/elilo.confExample elilo configuration
boot=/dev/sda1
delay=30
timeout=50
default=Gentoo
append="console=ttyS0,9600"
prompt
  
image=/vmlinuz
	label=Gentoo
	root=/dev/sda3
	read-only
  
image=/vmlinuz.old
	label=Gentoo.old
	root=/dev/sda3
	read-only

The boot line tells elilo the location of the boot partition (in this case, /dev/sda1). The delay line sets the number of 10th of seconds before automatically booting the default when in non-interactive mode. The timeout line is just like the delay line but for interactive mode. The default line sets the default kernel entry (which is defined below). The append line adds extra options to the kernel command line. The prompt sets the default elilo behavior to interactive.

The sections that start with image define different bootable images. Each image has a nice label, a root filesystem, and will only mount the root filesystem read-only.

If, while building the Linux kernel, an initramfs was also configured to boot from, then it is necessary to change the configuration by referring to this initramfs file and telling the initramfs where the root device is at:

FILE /etc/elilo.confUpdated configuration to reflect use of initramfs
image=/vmlinuz
	label=Gentoo
	initrd=/initramfs-genkernel-ia64-3.16.5-gentoo
	append="initrd=initramfs-genkernel-ia64-3.16.5-gentoo root=/dev/sda3 console=ttyS0,9600"
	read-only

When the configuration is done, run elilo --efiboot. The --efiboot option adds a menu entry for Gentoo Linux to the EFI Boot Manager:

root #elilo --efiboot

grub (new and shiny)

The setup is a generic efi64 process (tested at least on rx3600). Enable efi64 application for grub:

FILE /etc/portage/make.conf
GRUB_PLATFORMS=efi-64

Install grub package:

root #emerge --ask sys-boot/grub

Install grub EFI application:

root #grub-install

This will install grubia64.efi into /boot/efi (default EFI partition location).

Generate bootloader config with menu entries:

root #grub-mkconfig --output=/boot/grub/grub.cfg

.

Add an EFI boot entry to run /EFI/gentoo/grubia64.efi as a boot loader. TODO: provide exact Efibootmgr command that adds an entry.


Ponowne uruchomienie systemu

Wyjdź z środowiska chroot i odmontuj wszystkie zamontowane partycje. Następnie wpisz magiczne polecenie, które inicjuje ostateczny, prawdziwy test: reboot.

root #exit
cdimage ~#cd
cdimage ~#umount -l /mnt/gentoo/dev{/shm,/pts,}
cdimage ~#umount -R /mnt/gentoo
cdimage ~#reboot

Nie zapomnij usunąć medium instalacyjnego, w przeciwnym razie zamiast nowego systemu Gentoo może zostać ponownie uruchomione medium instalacyjne.

Po uruchomieniu świeżo zainstalowanego środowiska Gentoo, kontynuuj Finalizowanie instalacji Gentoo.