User:Andrzej.obremski/GNOME Konfiguracja

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Podstawowa konfiguracja ze środowiskiem GNOME (kontynuacja skróconego Przewodnika)

Pierwsze uruchomienie systemu, inicjalizacja internetu, konfiguracja make.conf :

Po udanym starcie gentoo, jeżeli internet nie został uruchomiony automatycznie, znajdź nazwę interfejsu sieciowego (np. usb0) poleceniem ip link i uaktywnij go:

root # dhcpcd usb0

Sprawdź czy działa:

root # ping -c 3 www.gentoo.org

Wprowadź odpowiednie ustawienia w pliku /etc/portage/make.conf na podstawie opisu: Andrzej.obremski/make_conf

Ustawienia lokalizacji i profilu

Opcjonalnie wybierz szybszy serwer ze źródłami do kompilacji (mirror):

mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf

Edytuj plik i wstaw język polski:

nano -w /etc/locale.gen

Wygeneruj lokalizację:

locale-gen

Lista lokalizacji:

eselect locale list

Ustawienie lokalizacji numer 1 :

eselect locale set 1

Ustaw Profil użytkownika (GNOME stable):

eselect profile list

eselect profile set ...

Aktualizacja lokalizacji (profilu):

env-update && source /etc/profile

Aktualizacja systemu

emerge --ask --verbose --update --deep --newuse @world

Usuwanie niepotrzebnych (starych) pakietów:

emerge --depclean

Ponowne aktualizowanie:

emerge --sync

emerge -auDN @world

emerge --depclean

Kompilacja całego systemu:

emerge -ev @world

Konfiguracja startowego środowiska GNOME

Aby zainstalować podstawowe środowisko graficzne, wpisz:

emerge gnome-light

Dodawanie usług startowych:

Jeżeli ustawiłeś w pliku /etc/consolefont polską czcionkę:

rc-update add consolefont boot

Ustaw uruchamianie logowania (elogind) na starcie:

rc-update add elogind boot

W pliku /etc/conf.d/display-manager zmień 'xdm' na 'gdm i wpisz:

rc-update add display-manager default

UWAGA: Pamiętaj o dodaniu użytkownika przed pierwszym zalogowaniem do środowiska graficznego.

Instalowanie dodatkowych programów

W celu konfiguracji jądra pod swój procesor dodaj globalną flagę 'savedconfig' w pliku make.conf

(przy każdej instalacji/aktualizacji gentoo-kernel będzie kożystał z ustawień w /etc/portage/savedconfig/

Można zainstalować dodatkowe programy (mój plik zainstalowanych programów /var/lib/portage/world ):

app-dicts/aspell-en

app-misc/mc

gnome-base/gnome-light

net-misc/dhcpcd

sys-boot/lilo

sys-firmware/intel-microcode

sys-fs/xfsprogs

www-client/firefox-bin

gentoo-kernel ( instalacja po usunięciu wersji binarnej komendą: emerge -C gentoo-kernel-bin )

Podstawowe programy

Edytor tekstu

emerge gedit

Odtwarzacz filmów / muzyki - VLC Player

emerge vlc

Porównywanie zawartości plików tekstowych

emerge meld

Klient pocztowy, kalendarz

emerge evolution