User:Andrzej.obremski/make conf

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Konfiguracja opcji kompilacji (make.conf)

Aby dostosować "budowanie" pakietów do aktualnego (natywnego) komputera, dodaj:

"COMMON_FLAGS="-O2 -march=native -pipe"

Ustaw flagi dla Twojego procesora (aby sprawdzić, zainstaluj cpuid2cpuflags ) :

CPU_FLAGS_X86="mmx mmxext sse sse2 sse3 ssse3"

Wybierz ilość procesów kompilacji (w zależności od ilości rdzeni i pamięci RAM oraz swap). Teoretyczne liczy się to (ilość rdzeni lub wątków) - 1 , ale w praktyce 4GB RAM + 4GB swap nie starczy do zbudowania przeglądarki WWW Chromium w środowisku graficznym z opcją "-j2". Zdarzyło się też (poza gałęzią 'stable'), że pakiet kompilował się jedynie z ustawieniem "-j1".

MAKEOPTS="-j1"

Określ rodzaj oprogramowania (licencji) z jakiego będziesz korzystał. Na przykład wybór tylko "wolnego oprogramowania":

ACCEPT_LICENSE="-* @FREE"

Ustawienie języka polskiego dla kompilowanych programów:

L10N="pl pl-PL"

Ustawienie flag USE (make.conf)

Flagi USE określają pakiety i funkcje do instalacji (w zależności od sprzętu).

Wyłącza obsługę IPV6 , włącza sterownik graficzny VAAPI (dla mojej karty Intel, wymagany jeszcze pakiet ), włącza możliwość korzystania z OpenGL ES :

USE="-ipv6 vaapi gles2"

Określenie obsługiwanych kart muzycznych:

ALSA_CARDS="hda-intel usb-audio"

Wyłączenie obsługi GPS:

GPSD_PROTOCOLS=""

Usuwa niepotrzebną obsługę wyświetlaczy LCD:

LCD_DEVICES="ncurses text"

Określa obsługiwane karty graficzne:

VIDEO_CARDS="fbdev intel i965 vesa dummy v4l

Metoda określania właściwych opcji (make.conf)

Aby właściwie określiś flagi USE, możesz (po wybraniu profilu - eselect profile list/set):

- sprawdzić aktualnie ustawione flagi dla Twojego Profilu:

emerge --info | grep ^USE

(tymczasowe użycie flagi USE :USE="-pulseaudio" emerge www-client/seamonkey)

- przedgądnąć dokumentację dotyczącą określonej flagi: www.gentoo.org/support/use-flags/

- przeczytać opis karty graficznej i wymaganych dla niej ustawień/flag w linuksie, np: wiki.gentoo.org/wiki/Intel lub wiki.archlinux.org/title/intel_graphics

- sprawdzić aktualnie załadowane moduły jądra ( lsmod ) i skojarzyć je z wymaganymi flagami USE.