User:Andrzej.obremski

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Andrzej Obremski - technik elektronikSkrócony Podręcznik Instalacji Gentoo AMD64 na architekturze x86_64 ze środowiskiem graficznym GNOME (OpenRC) : Andrzej.obremski/Translating Polish


UWAGA: Podręcznik instalacji bez UEFI z bootloaderem w MBR (LILO lub innym) i tworzeniem jednej partycji (lub z oddzielną partycją /boot).

Planowane umieszczenie zmodyfikowanych skryptów instalacyjnych.