Çekirdek/Kaldırma

From Gentoo Wiki
< Kernel
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Kernel/Removal and the translation is 41% complete.
Outdated translations are marked like this.

Bu makalede eski çekirdeklerin kaldırılmasını anlatmaktadır.

Kaynak kodların kaldırılması

Yeni bir çekirdek kurulup işlevsel olduğunda, eskisi kaldırılabilir. Eski ve kullanılmayan slotlu paketleri (sys-kernel/gentoo-sources gibi) kaldırmak için emerge'nin --depclean seçeneği (kısaca -c) kullanılabilir.

root #emerge --ask --depclean gentoo-sources:xx.yy.zzz

Kullanımdaki çekirdeğin kaynak kodlarının kaldırılmadığına emin olun. Çekirdek güncelleme detayları için ilgili sayfayı inceleyebilirsiniz.

Kaynak kodlarını korumak

Daha yeni çekirdeğin kaynak kodlarını kurdunuz ancak geçiş yapmadıysanız, "--depclean" kullandığınızda bu da silinecektir. Bunu engellemek için korumak istediğiniz çekirdek kodlarının sürümünü world dosyanıza ekleyebilirsiniz.

An example of a way to do this:

root #emerge --depclean --exclude=sys-kernel/gentoo-sources

This will leave all of your kernel source build directories alone during cleanup, which you can then clean up with tools like eclean-kernel, referenced below.

Kalıntıları silmek

eclean-kernel kullanmak

app-admin/eclean-kernel eski çekirdeklerden kalanları temizlemeye yardımcı olan basit bir araçtır. Kullanılmayan derlenmiş dosyaları ve kaynak kodlarını bulup kaldırabilmektedir.

See eclean-kernel --help post-installation for usage instructions:

user $eclean-kernel --help
usage: eclean-kernel [-h] [-V] [-A] [-l] [-p] [-b BOOTLOADER] [-L LAYOUT] [-r ROOT] [-a] [-d] [-n NUM] [-s SORT_ORDER]
           [-D] [-M] [--no-bootloader-update] [--no-kernel-install] [-x EXCLUDE]
 
 Remove old kernel versions, keeping either N newest kernels (with -n) or only those which are referenced by a bootloader
 (with -a).
 
 optional arguments:
  -h, --help      show this help message and exit
  -V, --version     show program's version number and exit
 
 action control:
  -A, --ask       Ask before removing each kernel
  -l, --list-kernels  List kernel files and exit
  -p, --pretend     Print the list of kernels to be removed and exit
 
 system configuration:
  -b BOOTLOADER, --bootloader BOOTLOADER
             Bootloader used (auto, lilo, grub2, grub, yaboot, symlinks)
  -L LAYOUT, --layout LAYOUT
             Layout used (auto, blspec, std)
  -r ROOT, --root ROOT Alternate filesystem root to use
 
 kernel selection:
  -a, --all       Remove all kernels unless used by bootloader
  -d, --destructive   Destructive mode: remove kernels even when referenced by bootloader
  -n NUM, --num NUM   Leave only newest NUM kernels (see also: --sort-order)
  -s SORT_ORDER, --sort-order SORT_ORDER
             Kernel sort order (mtime, version); default: version
 
 misc options:
  -D, --debug      Enable debugging output
  -M, --no-mount    Disable (re-)mounting /boot if necessary
  --no-bootloader-update
             Do not update bootloader configuration after removing kernels (if supported by the bootloader
  --no-kernel-install  Do not call kernel-install while removing kernels (if installed)
  -x EXCLUDE, --exclude EXCLUDE
             Exclude kernel parts from being removed (comma-separated, supported parts: vmlinuz, systemmap,
             config, initramfs, modules, build, misc, emptydir)

Örneğin son 3 çekirdeği bırakmak için:

root #eclean-kernel -n 3

Elle kaldırma

Portage yalnızca kendi kurduğu dosyaları kaldırabilir. Diğerlerini de kaldırabilirsiniz.

 • Derleme sırasında kaynak kodu dizininde oluşan dosyalar:
root #rm -r /usr/src/linux-3.X.Y
 • /lib/modules/ altına kopyalanan modüller:
root #rm -r /lib/modules/3.X.Y
 • /boot altındaki eski dosyalar:
root #rm /boot/vmlinuz-3.X.Y
root #rm /boot/System.map-3.X.Y
root #rm /boot/config-3.X.Y
root #rm /boot/initramfs-X.Y.Z
 • Son olarak boot yöneticisinin (grub vb.) ayarlarındaki kalıntılar da temizlenebilir.