Distcc

From Gentoo Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Distcc and the translation is 12% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Resources

Distcc to program, który ma na celu rozproszenie kompilacji na wiele komputerów w sieci. Składa się z serwera, distccd, oraz klienta, distcc. Distcc może współpracować przeźroczyście z ccache, Portage, i Automake bez skomplikowanej instalacji.

Jeśli planujesz użyć distcc w celu na początku instalacji Gentoo, koniecznie przeczytajUżywanie distcc w początkowej fazie instalacji Gentoo.

Instalacja

Zanim skonfigurujemy distcc distcc, zajmijmy się instajacją paczki sys-devel/distcc na wszystkich komputerach.

Wymagania dla wszystkich komputerów

Aby użyć distcc, wszystkie komputery w sieci będą musiały posiadać tę samą wersję kompilatora GCC. Na przykład, można mieszać wersje 3.3.x (gdzie x jest różne), ale mieszanie 3.3.x z 3.2.x może powodować błędy podczas kompilacji, albo podczas pracy skompilowanych programów.

Verify that all systems use the same version of binutils (eselect binutils list) or many packages will fail linking with various errors like text relocation.

USE flags

USE flags for sys-devel/distcc Distribute compilation of C code across several machines on a network

gssapi Enable support for net-libs/libgssglue
gtk Add support for x11-libs/gtk+ (The GIMP Toolkit)
hardened Activate default security enhancements for toolchain (gcc, glibc, binutils)
ipv6 Add support for IP version 6
selinux !!internal use only!! Security Enhanced Linux support, this must be set by the selinux profile or breakage will occur
xinetd Add support for the xinetd super-server
zeroconf Support for DNS Service Discovery (DNS-SD)

Emerge

Distcc posiada monitor z interfejsem graficznym, który pozwala obserwować, jakie zadania komputer wysyła do skompilowania. Jest on aktywowany, jeśli flaga USE gtk została ustawiona.

Po ustawieniu flag USE, należy zainstalować paczkę sys-devel/distcc:

root #emerge --ask sys-devel/distcc
Important
Pamiętaj o zainstalowaniu sys-devel/distcc na wszystkich maszynach biorących udział w kompilacji.

Configuration

Service

Aby distccd uruchamiał się automatycznie, wykonaj poniższe instrukcje dla systemu uruchamiania, którego używasz.

Instrukcje dla OpenRC

Otwórz /etc/conf.d/distccd w edytorze tekstu i upewnij się, że jest ustawiona dyrektywa --allow, aby umożliwić połączenie tylko zaufanym klientom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, dodaj --listen, aby demon distccd nasłuchiwał tylko na określonym adresie IP. Więcej informacji o bezpieczeństwie distcc można znaleźć tutaj: Notatki o bezpieczeństwie distcc.

Warning
Anyone who can connect to the distcc server port can run arbitrary commands on that machine as the distccd user.

Następny przykład pozwala klientowi o adresie 192.168.0.4 lub 192.168.0.5 na połączenie się do serwera distccd uruchomionego lokalnie:

FILE /etc/conf.d/distccdPozwolenie konkretnym klientom na połączenie się z distccd
DISTCCD_OPTS="--port 3632 --log-level notice --log-file /var/log/distccd.log -N 15 --allow 192.168.0.4 --allow 192.168.0.5"
Important
Istotne jest użycie --allow i --listen. Przeczytaj proszę stronę podręcznika man distccd albo wyżej wymieniony dokument o bezpieczeństwie w celu uzyskania większej ilości informacji.

Teraz uruchom demona distccd na wszystkich komputerach biorących udział w kompilacji:

root #rc-update add distccd default
root #rc-service distccd start

Instrukcje dla systemd

Otwórz /etc/systemd/system/distccd.service.d/00gentoo.conf w edytorze tekstu i dodaj dozwolonych klientów w formacie CIDR. Oto przykład:

FILE /etc/systemd/system/distccd.service.d/00gentoo.confSetting ALLOWED_SERVERS
Environment="ALLOWED_SERVERS=192.168.1.0/24"
Note
Nazwa "ALLOWED_SERVERS" podana tutaj jest dosyć myląca, gdyż odnosi się do klientów, które mogą połączyć się z lokalnym serwerem distccd. Niemniej jednak, jest to ta zmienna, która jest używana w serwisie distccd jako wartość dla opcji --allow - patrz /usr/lib/systemd/system/distccd.service.

Przeładuj pliki jednostek po tych zmianach:

root #systemctl daemon-reload

Włącz automatyczne uruchamianie distccd, a następnie uruchom usługę:

root #systemctl enable distccd
root #systemctl start distccd

Określanie hostów biorących udział

Użyj komendy distcc-config aby ustawić listę hostów.

The following is an example list of host definitions. In most cases, variants of lines 1 and 2 suffice. The latter uses the /limit syntax to inform distcc about the maximum amount of jobs to be launched on this node. More information about the syntax used in lines 3 and 4 can be found in the distcc manual page.

CODE Examples of host definitions
192.168.0.1     192.168.0.2            192.168.0.3
192.168.0.1/2    192.168.0.2            192.168.0.3/10
192.168.0.1:4000/2  192.168.0.2/1           192.168.0.3:3632/4
@192.168.0.1     @192.168.0.2:/usr/bin/distccd   192.168.0.3

There are also several other methods of setting up hosts. See the distcc man page (man distcc) for more details.

If compilations should also occur on the local machine, put localhost in the hosts list. Conversely if the local machine is not to be used to compile, omit it from the hosts list. On a slow machine using localhost may actually slow things down. Make sure to test the settings for performance.

Let's configure distcc to use the hosts mentioned on the first line in the example:

root #/usr/bin/distcc-config --set-hosts "192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3"

Distcc also supports a pump mode, by invoking the pump command. This may significantly reduce build time when multiple files are compiled in parallel. It caches preprocessed headers on the server side and, as a result, gets rid of repeated uploading and preprocessing of these header files.

To configure a host for pump mode, add the ,cpp,lzo suffix to the hosts definitions. Pump mode requires both cpp and lzo flags (regardless of the files being C or C++).

root #/usr/bin/distcc-config --set-hosts "192.168.0.1,cpp,lzo 192.168.0.2,cpp,lzo 192.168.0.3,cpp,lzo"

Usage

With Portage

Setting up Portage to use distcc is easy. It is a matter of enabling the distcc feature, and setting a decent value for the number of simultaneous build jobs (as distcc increases the amount of build resources).

Set the MAKEOPTS variable and FEATURES variable as shown below.

A common strategy is to

 • set the value of N to twice the number of total (local + remote) CPU cores + 1, and
 • set the value of M to the number of local CPU cores

The use of -lM in the MAKEOPTS variable will prevent spawning too many tasks when some of the distcc cluster hosts are unavailable (increasing the amount of simultaneous jobs on the other systems) or when an ebuild is configured to disallow remote builds (such as with gcc). This is accomplished by refusing to start additional jobs when the system load is at or above the value of M.

FILE /etc/portage/make.confSetting MAKEOPTS and FEATURES
# Replace N and M with the right value as calculated previously
MAKEOPTS="-jN -lM"
FEATURES="distcc"
Warning
distcc-pump is known to break multiple packages in unpredictable ways. Do not ever use it system-wide. Bug reports filed with distcc-pump enabled may be rejected.

For instance, when there are two quad-core host PCs running distccd and the local PC has a dual core CPU, then the MAKEOPTS variable could look like this:

FILE /etc/portage/make.confMAKEOPTS example for 2 quad-core (remote) and one dual core (local) PC
# 2 remote hosts with 4 cores each = 8 cores remote
# 1 local host with 2 cores = 2 cores local
# total number of cores is 10, so N = 2*10+1 and M=2
MAKEOPTS="-j21 -l2"

CFLAGS and CXXFLAGS

While editing the make.conf file, make sure that it does not have -march=native in the CFLAGS or CXXFLAGS variables. distccd will not distribute work to other machines if march is set to native. An approximate set of -march= and machine flags can be obtained by running the following command:

user $gcc -v -E -x c -march=native -mtune=native - < /dev/null 2>&1 | grep cc1 | perl -pe 's/^.* - //g;'

See Inlining -march=native for distcc for more information.

A GCC bug has recently been fixed in the 8.0 dev tree which facilitates a more reliable and succinct mechanism for extrapolating appropriate machine flags. The fix has been backported to the 6 and 7 branches and should be released fairly soon. Some processing is still required and a script can be found in the distccflags repo, or via wget:

Warning
Downloading scripts and executing them without any validation is a security risk. Before executing such scripts, take a good look at what they want to accomplish and refrain from executing it when the content or behavior is not clear and purposeful.
user $chmod +x distccflags
user $./distccflags -march=native

With automake

This is, in some cases, easier than the Portage setup. All that is needed is to update the PATH variable to include /usr/lib/distcc/bin/ in front of the directory that contains gcc (/usr/bin/). However, there is a caveat. If ccache is used, then put the distcc location after the ccache one:

root #export PATH="/usr/lib/ccache/bin:/usr/lib/distcc/bin:${PATH}"

Put this in the user's ~/.bashrc or equivalent file to have the PATH set every time the user logs in, or set it globally through an /etc/env.d/ file.

Instead of calling make alone, add in -jN (where N is an integer). The value of N depends on the network and the types of computers that are used to compile. A heuristic approach to the right value is given earlier in this article.

To bootstrap

Using distcc to bootstrap (i.e. build a working toolchain before installing the remainder of the system) requires some additional steps to take.

Step 1: Configure Portage

Boot the new box with a Gentoo Linux LiveCD and follow the installation instructions, while keeping track of the instructions in the Gentoo FAQ for information about bootstrapping. Then configure Portage to use distcc:

FILE /etc/portage/make.confConfigure Portage to use distcc
FEATURES="distcc"
MAKEOPTS="-jN"

Update the PATH variable in the installation session as well:

root #export PATH="/usr/lib/ccache/bin:/usr/lib/distcc/bin:${PATH}"

Step 2: Getting distcc

Install sys-devel/distcc:

root #USE='-*' emerge --nodeps sys-devel/distcc

Step 3: Setting up distcc

Run distcc-config --install to setup distcc; substitute the host# in the example with the IP addresses or hostnames of the participating nodes.

root #/usr/bin/distcc-config --set-hosts "localhost host1 host2 host3 ..."

Distcc is now set up to bootstrap! Continue with the proper installation instructions and do not forget to run emerge distcc after running emerge @system. This is to make sure that all of the necessary dependencies are installed.

Note
During bootstrap and emerge @system distcc may not appear to be used. This is expected as some ebuilds do not work well with distcc, so they intentionally disable it.

Extras

The distcc application has additional features and applications to support working in a distcc environment.

Monitoring utilities

Distcc ships with two monitoring utilities. The text-based monitoring utility is always built and is called distccmon-text. Running it for the first time can be a bit confusing, but it is really quite easy to use. If the program is run with no parameter it will run just once. However, if it is passed a number it will update every N seconds, where N is the argument that was passed.

user $distccmon-text 10

The other monitoring utility is only enabled when the gtk USE flag is set. This one is GTK+ based, runs in an X environment, and it is quite lovely. For Gentoo, the GUI monitor has been renamed to distccmon-gui to make it less confusing (it is originally called distccmon-gnome).

user $distccmon-gui

To monitor Portage's distcc usage:

root #DISTCC_DIR="/var/tmp/portage/.distcc/" distccmon-text 10
root #DISTCC_DIR="/var/tmp/portage/.distcc/" distccmon-gui
Important
If the distcc directory is elsewhere, change the DISTCC_DIR variable accordingly.

A trick is to set DISTCC_DIR in environment variables:

root #echo 'DISTCC_DIR="/var/tmp/portage/.distcc/"' >> /etc/env.d/02distcc

Now update the environment:

root #env-update
root #source /etc/profile

Finally, start the GUI application:

root #distccmon-gui

SSH for communication

Setting up distcc via SSH includes some pitfalls. First, generate an SSH key pair without password setup. Be aware that portage compiles programs as the Portage user (or as root if FEATURES="userpriv" is not set). The home folder of the Portage user is /var/tmp/portage/, which means the keys need to be stored in /var/tmp/portage/.ssh/

root #ssh-keygen -b 2048 -t rsa -f /var/tmp/portage/.ssh/id_rsa

Second, create a section for each host in the SSH configuration file:

FILE /var/tmp/portage/.ssh/configAdd per-host sections
Host test1
  HostName 123.456.789.1
  Port 1234
  User UserName
 
Host test2
  HostName 123.456.789.2
  Port 1234
  User UserName

Send the public key to each compilation node:

root #ssh-copy-id -i /var/tmp/portage/.ssh/id_rsa.pub UserName@CompilationNode

Also make sure that each host is available in the known_hosts file:

root #ssh-keyscan -t rsa <compilation-node-1> <compilation-node-2> [...] > /var/tmp/portage/.ssh/known_hosts

Fix the file ownership as follows:

root #chown -R portage:portage /var/tmp/portage/.ssh/

To set up the hosts test1 and test2, run:

root #/usr/bin/distcc-config --set-hosts "@test1 @test2"

Please note the @ (@ sign), which specifies ssh hosts for distcc.

Finally, tell distcc which SSH binary to use:

FILE /etc/portage/make.conf
DISTCC_SSH="ssh"

It is not necessary to run the distccd initscript on the hosts when distcc communicates via SSH.

Testing

To test distcc, write a simple Hello distcc program and run distcc in verbose mode to see if it communicates properly.

FILE main.c
#include <stdio.h>
 
int main() {
  printf("Hello distcc!\n");
  return 0;
}

Next, turn on verbose mode, compile the program using distcc and link the generated object file into an executable:

user $export DISTCC_VERBOSE=1
user $distcc gcc -c main.c -o main.o # or 'pump distcc <...>'
user $gcc main.o -o main
Note
Replace distcc command with pump distcc for use pump mode.

There should be a bunch of output about distcc finding its configuration, selecting the host to connect to, starting to connect to it, and ultimately compile main.c. If the output does not list the desired distcc hosts, check the configuration.

Finally, ensure the compiled program works properly. To test each host, enumerate each compile host in the hosts file.

user $./main
Hello distcc!

Troubleshooting

If a problem occurs while using distcc, then this section might help in resolving the problem.

ERROR: failed to open /var/log/distccd.log

As of January 22nd, 2015 emerging fails to create the proper distccd.log file in /var/log/. This apparently only effects version 3.1-r8 of distcc. This bug is in the process of being corrected (see bug #477630). It is possible to work around this by manually creating the log file, giving it proper ownership, and restarting the distccd daemon:

root #mkdir -p /var/log/distcc
root #touch /var/log/distcc/distccd.log
root #chown distcc:daemon /var/log/distcc/distccd.log

Next update the /var/log path of the distccd configuration file in /etc/conf.d/distccd to the distcc directory created in the step before:

FILE /etc/conf.d/distccdUpdating log path
DISTCCD_OPTS="--port 3632 --log-level notice --log-file /var/log/distcc/distccd.log -N 15

Finally, restart the distccd service:

root #/etc/init.d/distccd restart

Some packages do not use distcc

As various packages are installed, users will notice that some of them aren't being distributed (and aren't being built in parallel). This may happen because the package' Makefile doesn't support parallel operations, or the maintainer of the ebuild has explicitly disabled parallel operations due to a known problem.

Sometimes distcc might cause a package to fail to compile. If this happens, please report it.

Mixed GCC versions

If the environment hosts different GCC versions, there will likely be very weird problems. The solution is to make certain all hosts have the same GCC version.

Recent Portage updates have made Portage use ${CHOST}-gcc (minus gcc) instead of gcc. This means that if i686 machines are mixed with other types (i386, i586) then the builds will run into troubles. A workaround for this may be to run:

root #export CC='gcc' CXX='c++'

It is also possible to set the CC and CXX variables in /etc/portage/make.conf to the values list in the command above.

Important
Doing this explicitly redefines some behavior of Portage and may have some weird results in the future. Only do this if mixing CHOSTs is unavoidable.
Note
Having the right version of gcc as a slot on a server isn’t enough. Portage uses distcc as a replacement for the compiler referenced by the CHOST variable (i.e. x86_64-pc-linux-gnu) and distccd invokes it by exactly same name. The right version of gcc should be a default system’s compiler on all involved compilation hosts.

-march=native

Starting with GCC 4.3.0, the compiler supports the -march=native option which turns on CPU auto-detection and optimizations that are worth being enabled on the processor on which GCC is running. This creates a problem when using distcc because it allows the mixing of code optimized for different processors. For example, running distcc with -march=native on a system that has an AMD Athlon processor and doing the same on another system that has an Intel Pentium processor will mix code compiled on both processors together.

Heed the following warning:

Warning
Do not use -march=native or -mtune=native in the CFLAGS or CXXFLAGS variables of make.conf when compiling with distcc.

See the CFLAGS and CXXFLAGS section and Inlining -march=native for distcc for more information.

Get more output from emerge logs

It is possible to obtain more logging by enabling verbose mode. This is accomplished by adding DISTCC_VERBOSE to /etc/portage/bashrc:

FILE /etc/portage/bashrcEnabling verbose logging
export DISTCC_VERBOSE=1

The verbose logging can then be found in /var/tmp/portage/$CATEGORY/$PF/temp/build.log.

Keep in mind that the first distcc invocation visible in build.log isn’t necessary the first distcc call during a build process. For example a build server can get a one-minute backoff period during the configuration stage when some checks are performed using a compiler (distcc sets a backoff period when compilation on a remote server failed, it doesn’t matter whether it failed on local machine or not).

Dig into the /var/tmp/portage/$CATEGORY/$PF/work/ directory to investigate such situations. Find other logs, or call make explicitly from within the working directory.

Another interesting variable to use is DISTCC_SAVE_TEMPS. When set, it saves the standard output/error from a remote compiler which, for Portage builds, results in files in the /var/tmp/portage/$CATEGORY/$PF/temp/ directory.

FILE /etc/portage/bashrcSaving temporary output
export DISTCC_SAVE_TEMPS=1

See also

 • The DistCC Cross-compiling guide explains how using one architecture to build programs for another architecture is done through distcc. This can be as simple as using an Athlon (i686) to build a program for a K6-2 (i586), or using a SPARC to build a program for a PowerPC.

External resources


This page is based on a document formerly found on our main website gentoo.org.
The following people contributed to the original document: Lisa Seelye, Mike Gilbert (floppym), Erwin, Sven Vermeulen (SwifT), Lars Weiler, Tiemo Kieft, and
They are listed here because wiki history does not allow for any external attribution. If you edit the wiki article, please do not add yourself here; your contributions are recorded on each article's associated history page.