Distcc

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Distcc and the translation is 10% complete.
Outdated translations are marked like this.
Some of the information in this article may have drifted out of sync with current practices. Please help out by checking over the content (how to get started).
Resources

Distcc, derleme görevlerini ağdaki istemcilere yayarak gerçekleştiren bir yazılımdır. Sunucu servisi distccd, istemci servisi distcc'dir. Ufak bir yapılandırma ile ccache, Portage ve Automake ile uyumlu şekilde çalışabilir.

Distcc comprises a server, distccd, and a client program, distcc. Distcc can work transparently with ccache, Portage, and Automake with a small amount of setup.

Eğer distcc'yi yeni bir Gentoo kurulumunda (bootstrap) kullanmak istiyorsanız makalenin ilgili bölümünü okuduğunuza emin olun.

If using hosts to run distcc that are of a different architecture, or run a different toolchain, see Distcc/Cross-Compiling.

Not
Distcc can introduce compile-time issues, like bug bug #691544, so the first troubleshooting step when encountering such issues should be to disable distcc to see if it solves it.
Tip
Using a second, faster, machine to build binary packages and setting up a binary package host can advantageously replace some use cases of distcc. It may be easier to set up and will cover all compilers and build systems.

Kurulum

distcc'yi yapılandırmadan önce, tüm makinelere sys-devel/distcc paketini kuralım.

Tüm makinelerdeki gereksinimler

distcc'yi kullanabilmek için ağınızdaki tüm bilgisayarların birbirine yakın GCC sürümlerini kullanması gerekmektedir. Örneğin, 3.3.x (x değişebilir) sürümlerini birlikte kullanmanız problem oluşturmaz ancak 3.3.x ile 3.2.x sürümleri karıştığında derleme veya derlenmiş programların çalışması sırasında problem oluşabilir.

Verify that all systems use the same version of binutils (eselect binutils list) or many packages will fail linking with various errors like text relocation.

USE flags

USE flags for sys-devel/distcc Distribute compilation of C code across several machines on a network

gssapi Enable support for net-libs/libgssglue
gtk Add support for x11-libs/gtk+ (The GIMP Toolkit)
hardened Activate default security enhancements for toolchain (gcc, glibc, binutils)
ipv6 Add support for IP version 6
selinux !!internal use only!! Security Enhanced Linux support, this must be set by the selinux profile or breakage will occur
xinetd Add support for the xinetd super-server
zeroconf Support for DNS Service Discovery (DNS-SD)

Distcc giden görevlerin gösterilmesi için bir arayüze sahip. Bu özelliği kullanmak istiyorsanız USE bayraklarınıza gtk eklediğinize emin olun.

Emerge

USE yapılandırmasının ardından sys-devel/distcc kurulabilir:

root #emerge --ask distcc
Önemli
Dahil edeceğiniz tüm bilgisayarlarda sys-devel/distcc'yi kurmanız gerekmektedir.

Configuration

Service

distccd servisinin otomatik olarak başlaması için yapmanız gerekenler, kullandığınız init sistemine bağlı olarak, aşağıdaki gibidir.

OpenRC kullanıyorsanız

/etc/conf.d/distccd dosyasını ihtiyacınıza göre düzenleyin ve --allow izinlerini yalnızca güvendiğiniz istemcilere verin. Ek güvenlik önlemi olarak hangi istemcilerin dinleneceğini --listen ile belirleyebilirsiniz. Güvenlik kaygıları için lütfen Distcc güvenlik belgesini inceleyin.

Uyarı
Anyone who can connect to the distcc server port can run arbitrary commands on that machine as the distccd user.

Aşağıdaki örnek 192.168.0.4 ve 192.168.0.5 adreslerinde çalışan istemcilerin çalıştırdığımız distccd servisine erişebilmesine izin verir:

Dosya /etc/conf.d/distccddistccd'ye bağlanabilmesi için istemcilerin seçimi
DISTCCD_OPTS="--port 3632 --log-level notice --log-file /var/log/distccd.log -N 15 --allow 192.168.0.4 --allow 192.168.0.5"

When logging to a file in /var/log, create the log and give appropriate permissions:

root #touch /var/log/distccd.log
root #chown distcc:root /var/log/distccd.log
Önemli
--allow ve --listen'ın kullanımı önemlidir. Lütfen distccd yardım sayfalarını incelediğinize emin olun.

Şimdi dahil olan tüm bilgisayarlarda distccd servisini başlatalım:

root #rc-update add distccd default
root #rc-service distccd start

systemd kullanıyorsanız

/etc/systemd/system/distccd.service.d/00gentoo.conf dosyasını düzenleyin ve izin veirlen istemcileri CIDR formatina göre ekleyin. Örnek olarak:

Dosya /etc/systemd/system/distccd.service.d/00gentoo.confALLOWED_SERVERS yapılandırması
Environment="ALLOWED_SERVERS=192.168.1.0/24"

Or an example with multiple clients and a manually specified log-level:

Dosya /etc/systemd/system/distccd.service.d/00gentoo.confSetting ALLOWED_SERVERS
Environment="ALLOWED_SERVERS=127.0.0.1 --allow 192.168.1.0/24 --allow 10.1.1.1/24 --log-level error"
Not
The variable name ALLOWED_SERVERS here is rather confusing as it refers to the clients that are allowed to connect to the local distccd server. Nevertheless, it is this variable which is used in the distccd service as value for the --allow option – see the /usr/lib/systemd/system/distccd.service file for additional information.
Önemli
In contrast to OpenRC, environment variables put in /etc/env.d/* will not take effect for systemd users even after running env-update and restarting the distccd service. This is because /etc/environment.d generated by env-update is only sourced by systemd user instance. Whereas, distccd is spawned by systemd system instance.

To set the proper environment variables for distccd, place them into /etc/systemd/system/distccd.service.d/00gentoo.conf, for example:

Dosya /etc/systemd/system/distccd.service.d/00gentoo.conf
[Service]
Environment="ALLOWED_SERVERS=192.168.121.0/24"
Environment="DISTCC_VERBOSE=1"
Environment="DISTCC_SAVE_TEMPS=1"
Environment="CCACHE_DIR=/var/cache/ccache"
Uyarı
The Environment= directive in /etc/systemd/system/distccd.service.d/00gentoo.conf file does not support variable expansion. Environment="PATH=/usr/lib/ccache/bin:$PATH" will be treated as is, therefore will not work as intended.

For workaround, edit distccd.service by running the following command:

root #systemctl edit --full distccd.service

This will open up an editor. Change the line with ExecStart= directive to:

CODE Workaround for appending to PATH
ExecStart=/bin/bash -c "PATH=/usr/lib/ccache/bin:$PATH exec /usr/bin/distccd --no-detach --daemon --port 3632 -N 15 --allow $ALLOWED_SERVERS --log-level debug"

Alternatively, it is possible to write a shell script wrapper for /usr/bin/distccd.

Değişikliğin ardından unit dosyalarını yeniden yüklemelisiniz:

root #systemctl daemon-reload

Açılışta distcc servisinin çalışmasını açıp, ardından servisi başlatın:

root #systemctl enable distccd
root #systemctl start distccd

Dahil olacak istemcileri belirleme

Katılacak istemcileri ayarlamak için distcc-config komutunu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek istemci listesini inceleyin. Çoğu durumda 1. ve 2. satırların türevleri yeterli olmaktadır. 3. ve 4. satırlardaki kullanımın detayını distcc yardım sayfalarında bulabilirsiniz.

CODE İstemci tanımlarına örnekler
192.168.0.1     192.168.0.2            192.168.0.3
192.168.0.1/2    192.168.0.2            192.168.0.3/10
192.168.0.1:4000/2  192.168.0.2/1           192.168.0.3:3632/4
@192.168.0.1     @192.168.0.2:/usr/bin/distccd   192.168.0.3

Daha farklı yöntemler kullanabilirsiniz. distcc yardım sayfalarına (man distcc) bakmanızı öneririz.

Bulunduğunuz bilgisayarı da derlemeye dahil etmek istiyorsanız listeye localhost da eklemeniz gerek. Yavaş bir bilgisayar ise, işlemin genelini yavaşlatacağı için bulundurmamayı seçebilirsiniz.

distcc'yi örneğin ilk satırında belirtilen bilgisayarları kullanacak şekilde yapılandıralım:

root #/usr/bin/distcc-config --set-hosts "192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3"

Distcc also supports a pump mode, by invoking the pump command. This may significantly reduce build time when multiple files are compiled in parallel. It caches preprocessed headers on the server side and, as a result, gets rid of repeated uploading and preprocessing of these header files.

To configure a host for pump mode, add the ,cpp,lzo suffix to the hosts definitions. Pump mode requires both cpp and lzo flags (regardless of the files being C or C++):

root #/usr/bin/distcc-config --set-hosts "192.168.0.1,cpp,lzo 192.168.0.2,cpp,lzo 192.168.0.3,cpp,lzo"

Hosts also need to be in:

Dosya /etc/distcc/hostsShould match --set-hosts
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3

Optionally, to set the maximum number of threads used by a host, add a forward slash "/" after each host:

Dosya /etc/distcc/hostsSpecify max number of threads
192.168.0.1/8
192.168.0.2/4
192.168.0.3/16

The same applies to the distcc-config command. If the maximum threads number is not specified, it will default to 4.

Usage

Portage'ı distcc ile kullanmak

Portage ile distcc kullanımı kolaydır. Yapmanız gereken distcc özelliğini açıp, aynı anda yapılacak işlem sayısını artırmaktan ibaret (çünkü distcc bize bu imkanı sağlıyor).

Ardından MAKEOPTS ve FEATURES değişkenlerini aşağıdaki gibi düzenlemeniz gerek.

Genel strateji şöyledir

 • N değerini toplam (sunucu+istemciler) CPU sayısının iki katına, ve
 • M değerini sunucudaki işlemcilerin sayısına ayarlayın

MAKEOPTS için yapılandırmanıza uygun bir değer kullanmalısınız. Distcc hostları erişilemez durumda veya paket yerel olarak derlenmeliyse (gcc gibi) -lM bayrağı eklemeniz çok fazla işlem üretilmesini engeller.

Dosya /etc/portage/make.confMAKEOPTS ve FEATURES yapılandırması
# N ve M değerlerini önceden belirtilen hesaba göre düzenleyin
MAKEOPTS="-jN -lM"
FEATURES="distcc distcc-pump"

Örneğin distccd çalışan iki tane 4 çekirdekli işlemciye sahip bilgisayara sahipseniz ve sunucu çift çekirdekli ise, gerekli MAKEOPTS değişkeni şöyle olabilir:

Dosya /etc/portage/make.confÇift çekirdekli sunucu ve 2 tane 4 çekirdekli istemci için MAKEOPTS örneği
# 4 çekirdekli 2 istemci = 8 çekirdek uzak
# 2 çekirdekli 1 sunucu = 2 çekirdek yerel
# Toplam sayı 10, yani N = 2*10+1 and M=2
MAKEOPTS="-j21 -l2"

CFLAGS and CXXFLAGS

make.conf dosyasını düzenlerken, CFLAGS veya CXXFLAGS içerisinde -march=native bulunmadığına dikkat edin. Eğer march değerinde native bulunuyorsa distccd kodu diğer sunuculara göndermeyecektir. Hedef için uygun -march= değeri şu komut ile bulunabilir:

Dosya /etc/portage/make.confinlined *FLAGS
# Minimal list of flags is generated with:
#  $ diff -U0 <(LANG=C gcc -Q -O2 -march=sandybridge --help=target) <(LANG=C gcc -Q -O2 -march=native --help=target)
COMMON_FLAGS="-march=sandybridge -mtune=sandybridge -maes" # don't use -march=native!
CFLAGS="${COMMON_FLAGS}"
CXXFLAGS="${COMMON_FLAGS}"

Daha fazla bilgi için Inlining -march=native for distcc sayfasına bakabilirsiniz.

As an alternative, install app-misc/resolve-march-native to determine what -march=native would resolve into.

Distcc'yi automake ile kullanmak

Bu işlem genelde Portage yapılandırmasından daha kolaydır. Yapmanız gereken şey PATH ortam değişkenine gcc'yi barındıran dizinden ( /usr/bin ) önce /usr/lib/distcc/bin eklemek. Ancak ccache kullanıyorsanız ccache bölümünün ardına yerleştirmeniz gerek:

root #export PATH="/usr/lib/ccache/bin:/usr/lib/distcc/bin:${PATH}"

Bu komutu kullanıcı bazlı ~/.bashrc veya global /etc/env.d/ gibi otomatik yüklenen bir dosyaya ekleyip her sisteme girdiğinizde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Ardından normalde make komutu ile iş yaparken, make -jN tarzında (buradaki N bir sayıdır) kullanabilirsiniz. N değeri ağınızın hızına ve işlemci sayınıza göre değişecektir. Size en uyumlu değeri bulmak için deneme yapmanızı tavsiye ederiz.

With ccache

To make Ccache work with distcc, some prerequisites must be fulfilled:

 • Ccache is successfully set up locally
 • Distcc is successfully set up on the desired hosts

The following setup will work as follows:

CODE Flow diagram
[client]                           [remote]
'''ccache''' <miss?> → compile it and save cache files,
<hit?>      also distribute other source code → '''distcc''' → '''ccache''' <miss?> → compile it, save cache files, return cache file to client
 ↓                              <hit?>
use the local cache file                    ↓
                         return local cache file to client
Uyarı
The following configuration must be done on all desired hosts!

Configure distccd

In order to let the daemon distccd use ccache, it must masquerade the path /usr/bin with /usr/lib/ccache/bin. Furthermore, when it uses ccache, ccache should use the prefix distcc:

Dosya /etc/conf.d/distccd
PATH="/usr/lib/ccache/bin:${PATH}"
CCACHE_PREFIX="distcc"

Additionally distccd must be aware of the environment variables DISTCC_DIR and CCACHE_DIR:

Uyarı
These variables must be set somewhere in /etc/env.d/, otherwise ccache tries to put cache files in ${HOME}/.ccache/, which might result in a COMPILE_ERROR, due to insufficient permissions. To pinpoint this, use the testing example mentioned below and export DISTCC_SAVE_TEMPS="1" as mentioned here. This will provide error logs from the remote site in /tmp/ by default. The logs will look like this: distcc_server_stderr_*.txt. Be aware, that these environment variables cannot be set in /etc/conf.d/distccd, since they will not be read from distccd for some reason.
Dosya /etc/env.d/03distcc_ccache
CCACHE_DIR="/var/cache/ccache"
DISTCC_DIR="/var/tmp/portage/.distcc"

Next, update the environment variables:

root #env-update
>>> Regenerating /etc/ld.so.cache...

Finally, restart the daemon distccd to adapt all changes:

root #rc-service distccd restart

Configure ccache

Uyarı
When using distcc with ccache, it is necessary to prepare the cache directories manually, since the daemon distccd only works with the user distcc for some reason and it cannot create directories within /var/cache/ccache/. It is not sufficient to add this user to the group portage. Also be aware, that the variable cache_dir_levels, defined in ccache.conf, specifies how many subdirectories have to be created. The following example uses the default, which is 2.

First, prepare the cache directories:

root #cd "/var/cache/ccache/"
root #mkdir {a..z} {0..9} tmp
root #for first_level_directory in $(find . -maxdepth 1 -type d -not -name "." -and -not -name "tmp"); do pushd "${first_level_directory}" >/dev/null; mkdir {a..z} {0..9}; popd >/dev/null; done

The second command (mkdir) will create the first level directories from a to z, 0 to 9 and tmp. The following for loop will then look for the first level directories (find . -maxdepth 1 -type d), excluding the current directory . and tmp (-not -name "." -and -not -name "tmp"). It then descends into each of them (pushd), creates the second level directories from a to z and 0 to 9 (mkdir) and goes back to the previous directory (popd), which is /var/cache/ccache/.

Önemli
The current directory . must be excluded with -not -name ".", otherwise the first pushd command will go to the current directory . and then goes back to whatever directory is currently on the stack via popd. It will navigate through the entire stack until it is empty, creating directories, where each pushd command fails. If this happens, one can search for them using find / -type d -name "0" and remove them with rm --recursive [a-z] [0-9]. It is advised to this manually!

When the preparation is done, every directory - including the directory ccache itself - must be owned by the user distcc:

root #find /var/cache/ccache -type d -exec chown distcc:portage "{}" +

Configure portage

To use emerge with distcc and ccache, make sure, that both features are enabled and that CCACHE_DIR is set in /etc/portage/make.conf:

Dosya /etc/portage/make.conf
[...]
FEATURES="distcc ccache"
CCACHE_DIR="/var/cache/ccache"

It might be redundant to set CCACHE_DIR here, since it is already defined in /etc/env.d/03distcc_ccache, mentioned here. But to make absolutely sure, configure it like that.

Testing distcc with ccache manually

Remote

First enable verbose logging by setting --log-level to debug in /etc/conf.d/distccd:

Dosya /etc/conf.d/distccd
[...]
DISTCCD_OPTS="${DISTCCD_OPTS} --log-level debug"
[...]

After that, restart the daemon to adapt the changes:

root #rc-service distccd restart

Also check, if there are directories in /var/cache/ccache - including the directory ccache itself - which are not owned by the user distcc and correct their owner permissions:

root #chown -R distcc:portage /var/cache/ccache
Client

Make sure, that the following environment variables are present in the current shell:

root #export PATH="/usr/lib/ccache/bin:${PATH}"
root #export CCACHE_DIR="/var/cache/ccache"
root #export DISTCC_DIR="/var/tmp/portage/.distcc"
root #export DISTCC_SAVE_TEMPS="1"
root #export DISTCC_VERBOSE="1"

After that, navigate to a temporary directory within /tmp/ and compile the example mentioned below:

root #cd $(mktemp --directory)
root #distcc gcc -c main.c -o main.o

This will provide a verbose output, while also keeping temporary files receiving from the remote site in /tmp/ by default:

CODE
[...]
distcc[29466] (dcc_cleanup_tempfiles_inner) skip cleanup of /tmp/distcc_9c42f0a6.i
distcc[29466] (dcc_cleanup_tempfiles_inner) skip cleanup of /tmp/distcc_server_stderr_9cc0f0a6.txt
[...]

Any occuring error from the remote site are saved in /tmp/distcc_server_stderr_*.txt.

If the compilation was successful, the following line will be shown:

CODE
[...]
distcc[29466] compile main.c on 192.168.0.4 completed ok
[...]

On the remote site, it will look like this:

CODE
[...]
distccd[13296] (dcc_check_compiler_masq) /usr/lib/ccache/bin/gcc is a safe symlink to /usr/bin/ccache
[...]
distccd[13296] (dcc_job_summary) client: 192.168.0.4:33880 COMPILE_OK exit:0 sig:0 core:0 ret:0 time:20ms gcc main.c

The important part here, is, that any symlink of /usr/lib/ccache/bin/ is a save symlink to /usr/bin/ccache.

Also, on the remote site, there should be the cached file 2beaa22dc2a2873d6869d69411840c-17229.o in /var/cache/ccache/c/0/, assuming, the example with its filename was copied from this wiki article. Generally, one can monitor the ccache size using watch "ccache --show-stats", while compiling.

Testing distcc with ccache using emerge

Check, if necessary environment variables are present for the current shell, see here and that /etc/portage/make.conf was configured properly, see here.

To produce some cached files on the remote site, one can compile small packages like htop and bzip2 on the client:

root #emerge --ask htop bzip2

Future usage

Make sure, that the following environment variables are always set in the desired shell:

CODE
PATH="/usr/lib/ccache/bin:${PATH}"
CCACHE_DIR="/var/cache/ccache"
DISTCC_DIR="/var/tmp/portage/.distcc"

distcc'yi bootstrap ile (sıfır kurulumda) kullanmak

TODO: Todo:

 • Check this section for outdated information. Notably "USE='-*'" and "--nodeps" may no longer be advised. See Discussion page for more informaiton.


distcc'yi sıfır kurulumda kullanmak bazı ek adımlar gerektirir.

Adım 1: Portage'ı yapılandırın

Distcc'yi yapılandırmak için distcc-config --install komutunu çalıştırın. Aşağıdaki komutta host ile başlayan yerleri DistCC derlemesine katılan cihazların IP adresi veya hostname adresi ile değiştirin:

Dosya /etc/portage/make.confPortage için distcc yapılandırması
FEATURES="distcc"
MAKEOPTS="-jN"

Kurulum oturumunda PATH değişkeninin de güncellenmesi gerekmekte:

root #export PATH="/usr/lib/ccache/bin:/usr/lib/distcc/bin:${PATH}"

Adım 2: Distcc kurulumu

sys-devel/distcc paketini kurun:

root #USE='-*' emerge --nodeps sys-devel/distcc

Adım 3: Distcc'yi yapılandırma

Distcc'yi yapılandırmak için distcc-config --install komutunu çalıştırın. Aşağıdaki komutta host ile başlayan yerleri DistCC derlemesine katılan cihazların IP adresi veya hostname adresi ile değiştirin:

root #/usr/bin/distcc-config --set-hosts "localhost host1 host2 host3 ..."

Distcc artık sıfırdan kuruluma hazır! Kuruluma devam edebilirsiniz. Ancak emerge @system komutunun ardından emerge distcc komutunu çalıştırıp tüm gerekli bağımlılıkların yüklendiğinden emin olun.

Not
emerge @system komutu ile paketler kurulurken bazne distcc çalışmıyor görülebilir. Bunun sebebi bazı paketlerin distcc ile kurulumu problemli olduğu için bu paketler için pasif konuma getirilmiş olmasıdır.

Distcc Ekstraları

Distcc uygulamasının bazı özellikleri ve yardımcı uygulamaları bulunmakta.

Distcc İzleme Araçları

Distcc iki tane izleme aracı ile gelmekte. Bunlardan metin tabanlı olanı distccmon-text. İlk kez kullanıyorsanız biraz kafa karıştırıcı olabilir ancak kullanımı kolaydır. Eğer herhangi bir parametre vermezseniz bir defa, herhangi bir numara -örneğin N- verirseniz her N saniyede bir çalışacaktır.

user $distccmon-text 10

Diğer izleme aracı da yalnızca gtk USE bayrağı açıksa kurulacaktır. GTK+ temelli, X ortamında çalışan sevimli bir uygulamadır. Gentoo'da, kafa karışıklığını önlemek için bu uygulamaya distccmon-gui (orijinal ismi distccmon-gnome'dur).

user $distccmon-gui

Portage'ın distcc kullanımını ölçmek için:

root #DISTCC_DIR="/var/tmp/portage/.distcc/" distccmon-text 10
root #DISTCC_DIR="/var/tmp/portage/.distcc/" distccmon-gui
Önemli
Eğer distcc dizini farklı yerde ise, DISTCC_DIR değişkenini ayarlamayı unutmayın.

DISTCC_DIR değişkenini ortam değişkenleriyle ayarlamak için bir ipucu:

root #echo 'DISTCC_DIR="/var/tmp/portage/.distcc/"' >> /etc/env.d/02distcc
Önemli
Be aware that DISTCC_DIR must be set somewhere else than /etc/env.d/02distcc, as it gets overwritten everytime, when using distcc-config!. distcc-config --set-env DISTCC_DIR <some_path> does not work.

Ardından ortam değişkenlerini güncelleyin:

root #env-update
root #source /etc/profile

Ardından grafiksel uygulamayı başlatabilirsiniz:

root #distccmon-gui

İletişimde SSH kullanılması

Cross-Compiling (Çapraz derleme)

Uyarı
{{{1}}}

Cross-compiling (çapraz derleme), derleme işlemini kullandığınız işlemci mimarisinden farklı bir mimaride çalışması için yaptığınız duruma verilen addır. Yani Athlon (i686) işlemci ile K6-2 (i586) için veya Sparc işlemci ile ppc için derleme yapmak gibi. Bu konuya Distcc/Cross-Compiling|DistCC Cross-compiling Belgesinde]] değinilmiştir.

Distcc'yi Kurulum (Bootstrap) için Kullanmak

Adım 1: Portage'ı Yapılandırın

Send the public key to each compilation node:

root #ssh-copy-id -i /var/tmp/portage/.ssh/id_rsa.pub UserName@CompilationNode

Yeni bilgisayarı Gentoo Linux CD'si ile başlatıp kurulum dökümanlarındaki adımlardan bootstrap'a kadar gelin. (Bootstrap için detaylı bilgiyi buradan bulabilirsiniz.) Ardından portage'ı distcc kullanmak için yapılandırın:

root #ssh-keyscan -t rsa <compilation-node-1> <compilation-node-2> [...] > /var/tmp/portage/.ssh/known_hosts

Fix the file ownership as follows:

root #chown -R portage:portage /var/tmp/portage/.ssh/

To set up the hosts test1 and test2, run:

root #nano -w /etc/portage/make.conf
FEATURES="distcc"
MAKEOPTS="-jN"
root #export PATH="/usr/lib/ccache/bin:/usr/lib/distcc/bin:${PATH}"

Finally, tell distcc which SSH binary to use:

Dosya /etc/portage/make.conf
DISTCC_SSH="ssh"

It is not necessary to run the distccd initscript on the hosts when distcc communicates via SSH.

Reverse SSH

As an alternative to distcc's built-in SSH solution, a compiling server can connect to the distcc client via SSH, redirecting the client's distcc TCP port to the compiling server. There is no need for password-less SSH keys on the client:

user $ssh -R3632:127.0.0.1:3632 root@distcc-client

Note that distcc uses localhost as a literal keyword for special purpose so that 127.0.0.1 has to be used instead. For multiple compiling servers each needs its own port redirection on the client (e.g. 127.0.0.1:4000, 127.0.0.1:4001 etc). Assert that IP addresses and ports are listed in /etc/distcc/hosts on the client.

Testing

To test distcc, write a simple Hello distcc program and run distcc in verbose mode to see if it communicates properly.

Dosya main.c
#include <stdio.h>
 
int main() {
  printf("Hello distcc!\n");
  return 0;
}

Next, turn on verbose mode, compile the program using distcc and link the generated object file into an executable:

user $export DISTCC_VERBOSE=1
user $distcc gcc -c main.c -o main.o # or 'pump distcc <...>'
user $gcc main.o -o main
Not
Replace distcc command with pump distcc for use pump mode.

There should be a bunch of output about distcc finding its configuration, selecting the host to connect to, starting to connect to it, and ultimately compile main.c. If the output does not list the desired distcc hosts, check the configuration.

Finally, ensure the compiled program works properly. To test each host, enumerate each compile host in the hosts file.

user $./main
Hello distcc!
Önemli
Bunu yapmak Portage'ın davranışını değiştireceğinden garip sorunlara yol açabilir. Yalnıca farklı CHOST değerlerini karıştırıyorsanız bu yöntemi kullanın.

If a problem occurs while using distcc, then this section might help in resolving the problem.

ERROR: failed to open /var/log/distccd.log

As of January 22nd, 2015 emerging fails to create the proper distccd.log file in /var/log/. This apparently only effects version 3.1-r8 of distcc. This bug is in the process of being corrected (see bug #477630). It is possible to work around this by manually creating the log file, giving it proper ownership, and restarting the distccd daemon:

root #mkdir -p /var/log/distcc
root #touch /var/log/distcc/distccd.log
root #chown distcc:daemon /var/log/distcc/distccd.log

Next update the /var/log path of the distccd configuration file in /etc/conf.d/distccd to the distcc directory created in the step before:

Dosya /etc/conf.d/distccdUpdating log path
DISTCCD_OPTS="--port 3632 --log-level notice --log-file /var/log/distcc/distccd.log -N 15

Finally, restart the distccd service:

root #/etc/init.d/distccd restart

-march=native

GCC 4.3.0 sürümünden itibaren derleyici -march=native parametresi ile işlemcinizin türünü ve kullanılması gereken derleme seçeneklerini otomatik olarak tanımlayabiliyor. Bu durum distcc gibi farklı işlemcileri aynı anda kullanan bir sistem için problem oluşturmakta. Bu sebeple distcc kullanırken CFLAGS veya CXXFLAGS değerlerinizde -march=native or -mtune=native kullanmayın.

Distcc Ekstraları

Rust package is known to cause excessive IO utilization as --local-load is ignored and --jobs is usually too high for local build resources. A package.env needs to be provisioned with non-distcc MAKEOPTS values to workaround this behavior.

Dosya /etc/portage/env/nodistcc.conf
MAKEOPTS="-jN"
FEATURES="-distcc"
Dosya /etc/portage/package.env/nodistcc
dev-lang/rust      nodistcc.conf
mail-client/thunderbird nodistcc.conf
sys-libs/libcxx     nodistcc.conf
www-client/firefox   nodistcc.conf

Distcc İzleme Araçları

Distcc iki tane izleme aracı ile gelmekte. Bunlardan metin tabanlı olanı distccmon-text. İlk kez kullanıyorsanız biraz kafa karıştırıcı olabilir ancak kullanımı kolaydır. Eğer herhangi bir parametre vermezseniz bir defa, herhangi bir numara -örneğin N- verirseniz her N saniyede bir çalışacaktır.

Diğer izleme aracı da USE bayraklarınızda gtk veya gnome açık durumda ise derlenecek olan, GTK+ temelli grafiksel arayüzdür. Diğer dağıtımlarda genellikle distccmon-gnome ismiyle bilinen bu arayüz Gentoo'da karışıklığa sebep olmamak için distccmon-gui ismindedir.

root #export CC='gcc' CXX='c++'

It is also possible to set the CC and CXX variables in /etc/portage/make.conf to the values list in the command above.

root #distccmon-text N
Not
Having the right version of gcc as a slot on a server isn’t enough. Portage uses distcc as a replacement for the compiler referenced by the CHOST variable (i.e. x86_64-pc-linux-gnu) and distccd invokes it by exactly same name. The right version of gcc should be a default system’s compiler on all involved compilation hosts.

veya distccmon-gui için:

root #distccmon-gui

Heed the following warning:

Uyarı
Do not use -march=native or -mtune=native in the CFLAGS or CXXFLAGS variables of make.conf when compiling with distcc.

Network is unreachable

Not
When using SSH connection, there can be an error: ssh: Could not resolve hostname: Temporary failure in name resolution.

Due to network restrictions introduced by the feature network-sandbox, this issue may be encountered. Since distcc contradicts with this security feature, it must be disabled:

Dosya /etc/portage/make.confDisabling network-sandbox feature
FEATURES="${FEATURES} -network-sandbox"

Get more output from emerge logs

It is possible to obtain more logging by enabling verbose mode. This is accomplished by adding DISTCC_VERBOSE to /etc/portage/bashrc:

Dosya /etc/portage/bashrcEnabling verbose logging
export DISTCC_VERBOSE=1

The verbose logging can then be found in /var/tmp/portage/$CATEGORY/$PF/temp/build.log.

Keep in mind that the first distcc invocation visible in build.log isn’t necessary the first distcc call during a build process. For example a build server can get a one-minute backoff period during the configuration stage when some checks are performed using a compiler (distcc sets a backoff period when compilation on a remote server failed, it doesn’t matter whether it failed on local machine or not).

Dig into the /var/tmp/portage/$CATEGORY/$PF/work/ directory to investigate such situations. Find other logs, or call make explicitly from within the working directory.

Another interesting variable to use is DISTCC_SAVE_TEMPS. When set, it saves the standard output/error from a remote compiler which, for Portage builds, results in files in the /var/tmp/portage/$CATEGORY/$PF/temp/ directory.

Dosya /etc/portage/bashrcSaving temporary output
export DISTCC_SAVE_TEMPS=1

Failed to create directory /dev/null/.cache/ccache/tmp: Not a directory

This error can be discovered from the standard error output file in the server if DISTCC_SAVE_TEMPS is set. It only occurs when using distccd with ccache.

Likely, it is because CCACHE_DIR is not properly set, or not passed correctly to distccd. ccache will then default to $HOME/.cache/ccache as its cache folder. However, ccache is run by distccd under user distcc, which is a non-login account. See systemd section and With ccache section for setting CCACHE_DIR.

Portage build failing with errors that are apparently not connected with distcc at all

When builds are failing with errors that do not seem to be connected to distcc, but the build works with FEATURES="-distcc", it has been reported that builds sometimes fail because of DISTCC_VERBOSE=1. Try the build with DISTCC_VERBOSE=0.

Adım 2: Distcc Kurulumu

 • Distcc/Cross-Compiling — shows the reader how to set up distcc for cross-compiling across different processor architectures.

External resources


This page is based on a document formerly found on our main website gentoo.org.
The following people contributed to the original document: Lisa Seelye, Mike Gilbert (floppym) , Erwin, Sven Vermeulen (SwifT) , Lars Weiler, Tiemo Kieft, and
They are listed here because wiki history does not allow for any external attribution. If you edit the wiki article, please do not add yourself here; your contributions are recorded on each article's associated history page.