Cinnamon

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Cinnamon and the translation is 28% complete.
Outdated translations are marked like this.

Cinnamon är en nutida skrivbordsmiljö med ett traditionellt gränssnit som Gnome 2, LXDE och Xfce-användare kommer ha lätt för att använda. Cinnamon har väldigt bra grafiska och funktionella egenskaper. Förgrenad från Gnome Shell och utvecklad för Linux Mint, är den tillgänglig för amd64 och x86-arkitekturerna.

Cinnamon is a contemporary desktop environment with a traditional graphical interface. GNOME 2, LXDE, or Xfce users will find it familiar. Cinnamon has very good graphical and functional features. Forked from GNOME 3's GNOME Shell and developed for Linux Mint, it is available on Gentoo for the amd64 and x86 architectures. It does not currently support Wayland.[1]

Installation

Förberedelser

Cinnamon fungerar väl både med och utan systemd. För att installera utan systemd-beroende paket, använd eselect för att växla till en profil utan Gnome, exempelvis default/linux/amd64/13.0/desktop. För att installera med systemd, använd en Gnome-aktiverad profil, som default/linux/amd64/13.0/desktop/gnome/systemd. Arkitekturen och versionen kan skilja sig i båda fallen.

Important
Read relevant documentation before performing any profile changes.

För att få en lista med tillgängliga systemprofiler:

root #eselect profile list
[1] default/linux/amd64/13.0
[2] default/linux/amd64/13.0/selinux
[3] default/linux/amd64/13.0/desktop
[4] default/linux/amd64/13.0/desktop/gnome
[5] default/linux/amd64/13.0/desktop/gnome/systemd
osv.

OpenRC

När man använder OpenRC, ställ in den korrekta systemprofilen:

root #eselect profile set default/linux/amd64/13.0/desktop

Det är dessutom möjligt att använda det samhörande profilnummer i listan ovan:

root #eselect profile set 3

Läs på om instruktioner tillgängliga i Gentoo utan systemd artikeln.

Systemd

Warning
Read the systemd documentation before changing to a systemd profile.

För att använda Cinnamon med stöd för systemd, välj GNOME-skrivbordsprofilen som slutar med systemd:

root #eselect profile set default/linux/amd64/13.0/desktop/gnome/systemd
Note
Systemarkitekturen (amd64) och versionen (13) kan skilja sig åt så länge strängen slutar med /gnome/systemd.

Xorg

För att Cinnamon ska fungera måste naturligtvis Xorg installeras och konfigureras. Se till att en X-server har upprättats innan du fortsätter med den här artikeln. Om så behövs, testa Xorg som beskrivs i Användning av startx avsnittet av Xorg Gentoo-guiden.

Internationalization

Cinnamon (och andra applikationer) är internationaliserat, och stödjer ett antal olika språk (Linguas). Om detta inte gjordes under den inledande Gentoo-installationen, lägg till det lämpliga språkvärdet i LINGUAS-variabeln i make.conf.

FILE /etc/portage/make.confStäll in fransk språkkod i make.conf
LINGUAS="fr" # eller en, de, it, es, osv.

USE-flaggor

USE flags for gnome-extra/cinnamon A fork of GNOME Shell with layout similar to GNOME 2

desktop-portal Enable sys-apps/xdg-desktop-portal backend implementation for Cinnamon
eds Enable support for Evolution-Data-Server (EDS)
gstreamer Add support for media-libs/gstreamer (Streaming media)
gtk-doc Build and install gtk-doc based developer documentation for dev-util/devhelp, IDE and offline use
networkmanager Enable net-misc/networkmanager support
nls Add Native Language Support (using gettext - GNU locale utilities)
wayland Enable dev-libs/wayland backend

Hitta mer information om Python targets i Python-projektets PYTHON TARGETS artikel.

En del USE-flaggor, som icu, pulseaudio och gnome-keyring, behövs av Cinnamon-beroende paket. Om de inte redan ställts in, tillåt antingen emerge --ask gnome-extra/cinnamon att skapa eller uppdatera package.use (eller package.use/cinnamon eller package.use/någotAnnatNamn) själv, eller ställ in USE-flaggorna för hand.

Emerge

Slutligen, efter att ha fullgjort stegen ovan, fråga Portage att emerge:a Cinnamon:

root #emerge --ask gnome-extra/cinnamon
Note
Tiden som krävs för att kompilera net-libs/webkit-gtk kan vara länge, särskilt på äldre hårdvara. Ha tålamod, Cinnamon är värt det!

Systemkonfiguration

Innan man tittar på Cinnamon-teman, konfigurera systemet för att ordentligt starta Cinnamon på uppstart eller på användarens begäran, och aktivera de korrekta inställningar för behörighetsdelegering så att användare kan interagera med systemet på ett intuitivt sätt.

Tjänster

Följande instruktioner förklarar hur man hanterar OpenRC. För systemd, använd systemctl som förklaras i systemd-sidan.

OpenRC services

dbus och consolekit

Xorg-servern och Cinnamon behöver dbus och consolekit-tjänster, se till att de startas under uppstarten.

root #rc-update add dbus default
root #rc-update add consolekit default

Starta sedan tjänsterna (du behöver inte starta om datorn):

root #rc-service dbus start
root #rc-service consolekit start

NetworkManager

NetworkManager är ett Cinnamon-beroende paket och behövs inte om nätverket konfigurerades under inledande Gentoo-installation. Den borde inte köras samtidigt med en annan närverkstjänst. Om NetworkManager önskas, se till att stänga av andra nätverkshanteringsprogram eller tjänster innan du startar det. Till exempel, om systemet ursprungligen konfigurerats för Gentoos netifrc-skripter för att hantera nätverkskopplingar, stäng av de nätverkstjänsterna.

root #rc-service net.eth0 stop
root #rc-update del net.eth0 default
Note
Om sys-fs/udev används kommer de aktiva nätverksgränssnitten ges förutsägbara namn. Detta kommer att ge namn som enp12s0, eno1, enp2s0 osv. När sys-fs/eudev används, kommer Gentoos fork av udev undvika systemd-beroende paket, det första nätverksgränssnittet kommer ändå oftast kallas för eth0.

Efter att ha tagit bort övriga nätverksgränssnitt, lägg till NetworkManager:

root #rc-service NetworkManager start
root #rc-update add NetworkManager default

Avaktivera NetworkManager:s applet

Om NetworkManager inte används kan dess applet avaktiveras i Cinnamon-panelen som beskrivs i Arch Linux-Wiki Cinnamon-sidan. Kopiera /etc/xdg/autostart/nm-applet.desktop till ~/.config/autostart/nm-applet.desktop, lägg sedan till inaktiveringskommandot och slutligen ändra filägarskap:

To disable the applet, go to System Settings -> Preferences -> Applets, find "Network Manager" and click the minus button.

Sudo

För att en vanlig användare ska kunna starta eller start om datorn från Cinnamon, behövs sudo med några inställningar.

Installera först app-admin/sudo:

root #emerge --ask app-admin/sudo

Ändra sedan sudo-konfigurationsfilen med visudo-kommandot:

root #visudo

Visudo kör standardtextredigeraren för att generera eller uppdatera en sudoers-fil. Ersätt användarnamn i texten nedan med användarnamnet för vardera användare som kommer att använda Cinnamon:

FILE /etc/sudoers
användarnamn ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/reboot
användarnamn ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/halt
användarnamn ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/poweroff
användarnamn ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/shutdown

Eller för gruppen wheel:

FILE /etc/sudoers
%wheel ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/reboot
%wheel ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/halt
%wheel ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/poweroff
%wheel ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/shutdown

Polkit-regler och agerande

For an ordinary user to perform additional highly privileged actions from Cinnamon, policy kit must be configured. Use pkaction to get a list of actions; the names should be self-explanatory:

root #pkaction
org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power.backlight-helper
org.cinnamon.settings-users
org.cinnamon.settingsdaemon.datetimemechanism.configure
org.freedesktop.ModemManager1.Contacts
org.freedesktop.ModemManager1.Control
org.freedesktop.ModemManager1.Device.Control
org.freedesktop.ModemManager1.Firmware
org.freedesktop.ModemManager1.Location
org.freedesktop.ModemManager1.Messaging
org.freedesktop.ModemManager1.USSD
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-network
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wifi
etc.

The simplest way is to authorize all actions by only testing wheel group membership. Put a JavaScript file with a .rules extension in /etc/polkit-1/rules.d, named for example 55-allowing-all-actions.rules:

FILE /etc/polkit-1/rules.d/55-allowing-all-actions.rulesSetting general polkit rule
polkit.addRule (function (action, subject)
{
 if (subject.isInGroup ("wheel"))
 {
  return polkit.Result.YES;
 }
});

To only authorize some actions, the action names must be iterated. For a wheel group user to suspend, hibernate, shutdown and restart the system, make a 55-allowing-actions.rules file like so:

FILE /etc/polkit-1/rules.d/55-allowing-actions.rulesSetting polkit rules
polkit.addRule (function (action, subject)
{
 if (action.id == "org.freedesktop.upower.hibernate" ||
   action.id == "org.freedesktop.upower.suspend" ||
   action.id == "org.freedesktop.consolekit.system.stop" ||
   action.id == "org.freedesktop.consolekit.system.restart" &&
   subject.isInGroup ("wheel"))
   {
    return polkit.Result.YES;
   }
});

Various actions can be added: those to change color profiles, use Nemo (Cinnamon files manager) as root, mount and eject media, set screen backlight, use network manager, change wallpaper, etc. Several polkit.addRule (function (action, subject){ … }); blocks can be used next to each other as well, and several files can be added.

Important
/etc/polkit-1/rules.d/50-default.rules already exists. Newly created file(s) names should begin with a number bigger than 50, 55 for example, so they are processed after the 50-default.rules file. Do not make a file which would be processed before it, for instance one beginning with 45.

Starting Cinnamon

When not using a login/display manager, make a .xinitrc file in the user's home directory, starting Cinnamon (D-bus will be launched too automatically):

FILE ~/.xinitrcCinnamon launch directive
exec cinnamon-session

Then to start Xorg and Cinnamon, execute startx after logging in:

user $startx

With a display manager follow the display manager instructions.

Theming

Mint-X icons

By default Cinnamon comes with Gnome icons. Mint-X icons are on GitHub. Download, unzip, and put the Mint-X icon set in /usr/share/icons:

root #mv pathToUnzippedArchive/mint-x-icons-master/usr/share/icons/Mint-X /usr/share/icons/Mint-X

Next, make a cache for it:

root #gtk-update-icon-cache /usr/share/icons/Mint-X

The new icon set can be selected in Cinnamon Control Center. Mint-X icons are green, but other icon sets with different colors can be installed too, like Mint-X-Grey or Mint-X-Orange. Make sure to create a cache for these as well.

Important
Colored icons sets rely on Mint-X icon set: always install it, with or without colored icons sets.

Desktop icons text color

Note
Desktop icons text color is now white in Cinnamon version 2.6.13, so this chapter applies to older Cinnamon versions… and remains a good introduction to Cinnamon theming.

An icon's text color in Cinnamon desktop is black by default, which is not always readable. The instructions to change this color depends on the GTK 3 version that the system is using. Get the currently used version with:

user $emerge --info x11-libs/gtk+
 • In GTK versions less than 3.13.3, this setting can only be changed system-wide. Change the text color by adding CSS rules to the /usr/share/themes/Adwaita/gtk-3.0/gtk.css file (Adwaita is the default theme coming with GTK), after the @import line:
FILE /usr/share/themes/Adwaita/gtk-3.0/gtk.cssCSS rules for GTK < 3.13.3
@import url("resource:///org/gnome/adwaita/gtk-main.css");
 
/* added css rules */
.nemo-desktop.nemo-canvas-item {
 color: #fff; /* #fff is white web color indication, #333 should be dark grey */
}
 
.nemo-desktop.nemo-canvas-item:selected {
 background-color: alpha (#fff, 0.2); /* 0.2 is transparency level */
}
The 2nd rule concerns the selected desktop icon and can be modified to get another background color or set the transparency.
 • In more recent GTK versions (3.13.3 onward), this must be tuned through a user-specific configuration file. Adwaita is now included in GTK as the theme replacing Raleigh, so rules must be set in the user's home directories. The file to edit is ~/.config/gtk-3.0/gtk.css (create ~/.config/gtk-3.0/ directory if needed), and the change is now without the @import line. Additionally in this example, the left Nemo side bar is gray colored:
FILE ~/.config/gtk-3.0/gtk.cssCSS rules for GTK ≥ 3.13.3
.nemo-desktop.nemo-canvas-item {
 color: #fff;
}
 
.nemo-desktop.nemo-canvas-item:selected {
 background-color: alpha (#fff, 0.2);
}
 
NemoWindow .sidebar, NemoWindow .sidebar .view {
 background-color: #444;
 color: #eee; /* light grey */
}

Mint-X themes

Cinnamon comes with a default cinnamon theme, obviously... The Mint-X themes are available for download on GitHub. Download them, unzip, and copy to /usr/share/themes if needed. They can be selected in the Cinnamon Control Center.

Playing with themes

Almost all theme settings can be changed in the cinnamon.css file in the theme directory.

For example with the Cinnamon theme, which is not in /usr/share/themes but in /usr/share/cinnamon/theme, first copy the theme's directory to a user .themes sub-directory, named for example other-cinnamon, which will be the new theme name:

root #mkdir /home/userName/.themes/other-cinnamon
root #cp -R /usr/share/cinnamon/theme /home/userName/.themes/other-cinnamon/cinnamon
root #chown -R userName:userName /home/userName/.themes/other-cinnamon

Edit ~/.themes/other-cinnamon/cinnamon/cinnamon.css. The results of the changes can be viewed immediately by selecting another theme in Cinnamon Control Center, then reselecting the theme being changed.

Common applications

Terminals

Gnome popular applications

A number of popular applications are available as well, built for Gnome and working flawlessly in Cinnamon:


root #emerge --ask gnome-extra/gnome-calculator media-gfx/gnome-screenshot media-gfx/eog app-text/evince gnome-extra/gnome-system-monitor app-arch/file-roller app-cdr/brasero app-editors/gedit

Applications without Gnome

Also working flawlessly in Cinnamon:


Compile app-text/qpdfview and media-video/vlc with qt5 USE flags to get a GUI.

Troubleshooting

If problems occur, try to get access to the live error messages. These can be displayed on a separate (virtual) terminal or in a log file. If the messages cannot be found, try starting Cinnamon from the command line rather than through a display manager. Alternatively have a look at /var/log/Xorg.0.log.

When the error or warning messages are not sufficient to troubleshoot Cinnamon, start it with the --debug parameter to get more detailed Xorg messages:

FILE ~/.xinitrcCinnamon debug launch
exec cinnamon-session --debug

If Cinnamon cannot launch, deleting (or renaming) .cinnamon in the home directory is not enough: other Cinnamon or Gnome items must be deleted (or renamed) too before X restarts. These can be found in the .cache, .config and .local XDG directories. .gnome2 can be deleted (or renamed) entirely.

Refresh rate

It's possible to set custom refresh rate via ~/.config/monitors.xml file. Replace <rate>60</rate> with preferred setting.

See also

 • Desktop environment — provides a list of desktop environments available in Gentoo.
 • Xfce — a lightweight desktop environment built to be fast, good looking, and user friendly.
 • MATE — a fork of the GNOME 2 desktop environment designed to retain the look and feel of a 'traditional' desktop environment.
 • GNOME — a feature-rich desktop environment provided by the GNOME project.
 • KDE — a free software community, producing a wide range of applications including the popular Plasma desktop environment.

References

External resources