User:Et-8/Help:Translating

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page contains changes which are not marked for translation.

Vi använder MediaWiki's Översättnings tillägg för att hjälpa till med att översätta sidor på Gentoo Wikin till andra språk. Det använder ett meddelandesystem i gettext-stil som delar upp en artikel i små bitar med text som är lätta att översätta.

För redaktörer: Markera översättningsbara avsnitt

Innan en sida kan översättas måste du markera de översättningsbara avsnitten. I de flesta fall är det hela artikeln.

För att markera ett avsnitt som översättningsbart, lägg in det i <translate> XML taggar, så här:

CODE Markera en artikel översättningsbar
&lt;translate&gt;
Vi använder [https://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature TranslateWiki Sidöversättnings] funktioner som hjälper till att översätta sidor på Gentoo Wikin till andra språk.
De använder ett meddelandesystem i gettext-stil som delar upp en artikel i små bitar med text som är lätta att översätta.
&lt;/translate&gt;

Lägg också till språkvalsfältet högst upp i artikeln med hjälp av <languages /> taggen:

CODE Lägga till språkvalfältet
&lt;languages /&gt;
&lt;translate&gt;
Vi använder [https://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature TranslateWiki Sidöversättnings] funktioner som hjälper till att översätta sidor på Gentoo Wikin till andra språk.
De använder ett meddelandesystem i gettext-stil som delar upp en artikel i små bitar med text som är lätta att översätta.
&lt;/translate&gt;

När din artikel har slutförts kan du begära att översättning ska aktiveras.

För redaktörer: Begär sidöversättning

När du har slutfört föregående steg (lagt till språk och översättningstaggar) kommer sidan automatiskt att listas i Sidöversättnings sidan. En administratör eller huvudöversättare kommer att kontrollera artikelkvaliteten och godkänna eller avslå begäran. Se till att följa diskussionssidan eftersom den kommer att användas för att diskutera orsaken till att en begäran avslogs.

För alla: Att bli översättare

Vi har för närvarande accepterat översättare för dessa språk:

 • Kinesiska (中文)
 • Kroatiska (hrvatski)
 • Tjeckiska (Český jazyk)
 • Holländska (Nederlands)
 • Franska (Français)
 • Tyska (deutsch)
 • Grekiska (ελληνικά)
 • Italienska (italiano)
 • Koreanska (한국어)
 • Indonesiska (Bahasa Indonesia)
 • Japanska (日本語)
 • Polska (polski)
 • Portugisiska (português)
 • Brasiliansk portugisiska (português do Brasil)
 • Ryska (русский)
 • Spanska (español)
 • Serbiska (српски)
 • Ukrainska (українська мова)

Om ditt språk inte listas ovan betyder det att du är den första översättaren för ett visst språk. I detta fall, snälla översätt den här hjälpsidan först. Skapa en sida i ditt användarutrymme med en översättning av denna sida. Länka till den när du begär ett översättarkonto.

När du har slutfört uppgiften eller inte är den första översättaren för ditt språk, lägg till en post för dig själv och ditt språk på Begär översättarkonton sidan.

För Översättare: Översättning

För att börja översätta en artikel, klicka på länken Översätt den här sidan under sidtiteln. På nästa sida väljer du det språk du översätter till i det övre högra hörnet.

Du kommer att presenteras med en tabell med översättningsbara stycken. Klicka på länkarna i kolumnen längst till vänster för att visa en inmatningsruta för din översättning. När du är klar med stycket klickar du på Hoppa till nästa översättning. När du är klar klickar du på Spara översättning.

Specialmallar

Dessa mallar är översatta:

Nytt! Mallar behöver inte ändras, de visar automatiskt översatta strängar.

Om ditt språk saknas, eller om du vill föreslå nya mallar som kan översättas, kontakta wiki-projektet.

Undantag från språkkoder

För vissa skript finns det ingen användbar ISO 639-1-kod. Dessa undantag används istället:

Ersättningskod Språk
zh-cn Förenklad Kinesiska (简体中文)

Språkstatistik

Du kan hitta en lista med sidor genom att fylla i din språkkod på Special:LanguageStats som kommer som standard visa dig vilka sidor som inte har översatts ännu.