User:Szymekrak/Help:Translating

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search


Używamy Tłumaczenia stron TranslateWiki aby ułatwić tłumaczenie stron na inne języki w Gentoo Wiki. To używa systemu wiadomości w stylu gettexta, który dzieli artykuł w małe, łatwe do przetłumaczenia kawałki tekstu.

Dla Autorów: Oznaczanie sekcji możliwych do tłumaczenia

Zanim strona będzie mogła zostać przetłumaczona, musisz oznaczyć części które się do tego nadają. W większości przypadków jest to cały artykuł.

Aby oznaczyć część tekstu jako możliwą do przetłumaczenia, umieść tagi XML: <translate> tak, jak w przykładzie:

CODE Oznaczanie artykułu jako możliwy do przetłumaczenia
&lt;translate&gt;
Używamy [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature Tłumaczenia stron TranslateWiki] aby ułatwić tłumaczenie stron na inne języki w Gentoo Wiki.
To używa systemu wiadomości w stylu gettexta, który dzieli artykuł w małe, łatwe do przetłumaczenia kawałki tekstu.
&lt;/translate&gt;

Dodaj pasek wyboru języka na początek swojego artykułu używając tagu <languages />:

CODE Dodawanie paska wyboru języka
&lt;languages /&gt;
&lt;translate&gt;
Używamy [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature Tłumaczenia stron TranslateWiki] aby ułatwić tłumaczenie stron na inne języki w Gentoo Wiki.
To używa systemu wiadomości w stylu gettexta, który dzieli artykuł w małe, łatwe do przetłumaczenia kawałki tekstu.
&lt;/translate&gt;

Kiedy Twój artykuł zostanie ukończony, możesz zgłosić się o włączenie możliwości przetłumaczenia.

Dla Autorów: Zgłaszanie artykułu do tłumaczenia

Jeśli ukończyłeś poprzedni krok, dodaj link do strony tutaj: Gentoo_Wiki:Page_translation_requests. Administrator lub główny tłumacz sprawdzi jakość artykułu i przyjmie lub odrzuci zgłoszenie.

Dla każdego: Zostawanie tłumaczem

Zajrzyj tutaj: Gentoo Wiki:Translators. Jeśli jesteś pierwszym tłumaczem na dany język, mamy dla Ciebie dodatkowe zadania:

  • Utwórz zlokalizowane szablony: Niektóre szablony potrzebują lokalizacji, zwłaszcza Template:Warning, Template:Note oraz Template:Important. Skopiuj zawartość każdego szablonu na nową stronę w stylu Template:Warning/XY, zastępując XY dwuliterowym kodem języka (ISO 639-1) pisanym małymi literami, który odpowiada Twojemu językowi, a angielskie słowo Warning jego odpowiednikiem w Twoim języku. Na przykład, Twoja strona powinna nazywać się Template:Warning/de dla niemieckiego tłumaczenia (nie Warning/DE!)
  • Przetłumacz tę stronę pomocy: Utwórz stronę w Twojej przestrzeni użytkownika zawierającą ten artykuł, przetłumaczony na Twój język. Umieść do niej odnośnik w Twoim wniosku o konto tłumacza.

Jeżeli ukończysz zadanie bądź też nie jesteś pierwszym tłumaczem na dany język, dodaj się tutaj: Gentoo_Wiki:Translator_account_requests.

Dla Tłumaczy: Tłumaczenie

Aby zacząć tłumaczyć artykuł, kliknij na link Przetłumacz tę stronę pod tytułem artykułu. Na następnej stronie, wybierz język na który tłumaczysz w prawym górnym rogu.

Ukaże się tabela zawierająca akapity możliwe do przetłumaczenia. Klikaj na linki w kolumnie po lewej stronie, aby pokazać pole tekstowe na przetłumaczony tekst. Kiedy ukończysz pracę z akapitem, wybierz Przejdź do następnego tłumaczenia. Kiedy skończysz wszystko, kliknij na Zapisz tłumaczenie.

Specjalne szablony

Podczas tłumaczenia, zastąp odwołania do szablonów ich zlokalizowanymi wersjami:

Angielski Przetłumaczony
{{Note|…}} {{Note/XY|…}
{{Important|…}} {{Important/XY|…}
{{Warning|…}} {{Warning/XY|…}

Zastąp XY dwuliterowym kodem Twojego języka.