User:Jadd/Partition/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
Resources

Je několik cest jak dát operačnímu systému přístup k uložným zařízením, toto je souhrn možných metod a kombinací. Podporované OS jsou uvedené operační systémy, které můžou být zavedené a instalované do oddílů nebo svazků tohoto typu.

Master Boot Record (MBR)

Použitý pro dlouhodobá organizovaná data, také zvané DOS-Oddíly. Oddílová informace je uložená v MBR zařízení.

 • široce rozšířené a podporované téměř všemi operačními systémy
 • velmi dobře dokumenované
 • nejvíce 4 hlavní (primary) oddíly na zařízení
 • až 2TB na zařízení
 • jeden se používá jako rozšířený (extended) oddíl (z těch 4 hlavních), pak je možné vytvořit další logické oddíly, obchází to problém jen 4 oddílů

Vytvořit/změnit MBR oddíly

Program Balík GUI Funkce
fdisk sys-apps/util-linux No vytvořit, odstranit, změnit oddíly
parted sys-block/parted No vytvořit, odstranit, změnit, změnit velikost oddílů
gparted sys-block/gparted Qt / GTK+ vytvořit, odstranit, změnit, změnit velikost oddílů

Podporované OS

 • BSD (Mac OS X) - plná podpora
 • DOS - plná podpora
 • Linux - plná podpora
 • Solaris - plná podpora
 • Windows - plná podpora

GUID Partition (GPT)

V GUID odílovém systému je malé množství diskového prostoru na začátku zařízení použité k ukládání oddílové informace. Jeho hlavní výhodou je podporovaná velikost uložného zařízení a že vytvoří oddílovou tabulku na konci zařízení.

 • široce rozšířené a podporované ve většině moderních operačních systémech
 • vyžaduje GRUB zavaděč, ale funkcionalita byla přidána i do dřívějších verzí (tzv. backport)
 • maximum of 128 primary partitions per device
 • až 9 ZB na zařízení

Programy

Vytvořit/změnit GPT oddíly

Program GUI Funkce
sys-apps/gptfdisk No vytvořit, odstranit, změnit, změnit velikost oddílů, převést MBR do GPT, obnovit oddílovou tabulku ze zálohy
sys-block/gparted Qt / GTK+ vytvořit, odstranit, změnit, změnit velikost oddílů

Podporované OS

 • BSD (Mac OS X) - plná podpora
 • Linux - plná podpora
 • Windows - nelze spustit samotný, potřebuje EFI zavaděč nebo Linux GRUB s dvojitým zaváděním (tzv. dualboot) (od Server 2008 nebo Vista SP1)

Logical Volume Manager (LVM)

LVM je kompletní sada dynamické správy oddílů, úložných zařízení nebo dalších zakladních systémů, třeba svazků.

 • široce rozšířené a podporované téměř všemi operačními systémy
 • potřebuje GRUB zavaděč
 • největší velikost zařízení závisí na základních systémových omezení
 • největší velikost logických svazků (Logical Volumes) je 8 EB na 64bit Linuxech a 16TB na 32bit Linuxech
 • úložná zařizení, raid systém, síťové úložné zařízení (tj. iSCSI) může být kompletně jako fyzický svazek (Physical Volume) (bez ptřeby dělení)
 • poskytne základní formy nezbytné jako zrcadlo, raid5 nebo stripset výkonu
Note
používá funkce ke změně velikostí, použitý souborový systém by to měl umožňovat

Programy

Následující programy přicházejí s sys-fs/lvm2

Program GUI Funkce
pvcreate No vytvořit, odstranit fyzické svazky úložných zařízení/systémů
vgcreate No group PV as Volume Group
lvcreate No vytvořit, odstranit, změnit, změnit velikost oddílů

Podporované OS

 • BSD - nelze spustit samotný, potřebuje Linux GRUB s dvojitým zaváděním
 • Linux - plná podpora
Note
to je Linuxová specifická LVM přidělávka (implentation), jiné OS mají své vlastní systémy, viz Wikipedia:Logical Volume Management#Implementations.

ZFS

ZFS je kompletní sada dynamicky správy úložného zařízení a souborového systému.

 • podpora v Linuxu (přes ZFSOnLinux), Solaris, FreeBSD
 • potřebuje GRUB zavaděč
 • až 256 ZB v samotném zpool
 • ůložná zařízení můžou být použita jako vdev (bez potřeby dělení)
 • zpools are created once and cannot be resized afterwards. Every volume has access to the full capacity of the zpool, this can be reduced via quota.
 • it provides several forms of redundancy like mirror (also performance), raid5, raid6 or stripset for performance
 • has its own file system with features like compression, copy on write, deduplication.

Programy

The following programs come with sys-fs/zfs

Program GUI Function
zpool No manage and organize vdevs in zpools
zfs No create, remove, alter, resize volumes

Supported OS

 • BSD - full support
 • Linux - build as external module because of the CDDL and GPL licence conflict - mostly supported
 • Solaris - full support

Viz také