User:Jadd/Help:Translating

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Používáme TranslateWiki Page translation pro překlad do dalších jazyků. Používáme překladatelský systém gettext, který umí zalomit kousky textu tak aby byly snadno přeložitelné.

Autorům: Značení přeložitelných částí

Před stránku která může být přeložena, označte přeložitélné části. Ve většině případech, to je celý článek.

Chcete-li označit část jako přeložitelnou, umístěte ji do <translate> XML značek, jako těchto:

CODE Značení přeložitelného článku
&lt;translate&gt;
Používáme [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature TranslateWiki Page translation] pro překlad do dalších jazyků.
Používáme překladatelský systém gettext, který umí zalomit kousky textu tak aby byly snadno přeložitelné.
&lt;/translate&gt;

Také přidejte jazykovou nabídku na začátek svého článku. Použijte k tomu <languages /> značku:

CODE Přidání jazykové nabídky
&lt;languages /&gt;
&lt;translate&gt;
Používáme [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature TranslateWiki Page translation] pro překlad do dalších jazyků.
Používáme překladatelský systém gettext, který umí zalomit kousky textu tak aby byly snadno přeložitelné.
&lt;/translate&gt;

Jakmile dokončíte svůj článek, můžete požádat o umožnění překladu.

Autorům: Požádání o překlad stránky

Po dokončení předchozího kroku (přidání jazyků a překladatelských značek), bude stránka automaticky uvedena na Page translation stránce. Některý administrátor nebo vedoucí překladatel posoudí kvalitu článku a buď požadavek schválí nebo zamítne. Určitě sledujte diskuzní stránku, probere se tam důvod proč byla žádost zamítnuta.

Každému: Stání se překladatelem

Podívejte se na Gentoo Wiki:Translators. Pokud jste první překladatel pro jistý jazyk, máme na vás nějaké další požadavky:

  • Vytvořte lokalizované šablony: Některé šablony potřebují lokalizaci, zvláště Template:Warning, Template:Note, a Template:Important. Kopírujte obsahy šablon do nové stránky nazvané například Template:Warning/XY kde XY sestává z málého písma dvou-písmený (ISO 639-1) jazykový kód pro váš jazyk a nahraďte anglické slovo Warning náhradou ve vašem jazyku. Například, vaše stránka by měla být pojmenována Template:Warning/de pro Německý překlad (nikoliv Warning/DE!)
  • Překlad této Pomocné stránky: Prosím vytvořte nějakou stránku ve svém uživatelském prostoru (profilu) s překladem této stránky. Pokud požadujete překladatelský účet odkažte na ni.

Když máte dokončenou úlohu nebo nejste první překladatel pro váš jazyk, přidejte se do Gentoo_Wiki:Translator_account_requests.

Překladatelům: Překlad

Chcete-li začít překládat článek, klepněte na odkaz Překlad této stránky pod názvem stránky. Na další stránce, vyberte v pravém horním rohu jazyk který chcete překládat.

Budete uvedeni tabulkou přeložitelných odstavců. Klepněte na odkazy v levém sloupci k zobrazení vstupního pole pro váš překlad. Když jste s odstavcem hotovi, klepněte k Přeskočení do dalšího odstavce. Když jste hotovi, klepněte na Uložit překlad.

Zvláštní šablony

Při překladu, nahraďte následující šablony lokalizovanou variantou:

Anglicky Lokalizováno
{{Note|…}} {{Poznámka/XY|…}}
{{Important|…}} {{Důležité/XY|…}}
{{Warning|…}} {{Upozornění/XY|…}}

Nahraďte XY dvou písmeným jazykovým kódem vašeho jazyku.

Important
NEpřejmenovávejte žádnou jinou šablonu. NEpřivlastňujte si jiné přeložené šablony.

Vyjímky jazykového kódu

U nějakých spisů, je nepoužitelný ISO 639-1 kód. Jsou použité místo toho tyto vyjímky:

Nahrazující kód Jazyk
zh-cn Zjednodušená Čínština (简体中文)

Statistiky jazyku

Můžete nálézt vyplněním vašeho jazykového kódu seznam stránek Special:LanguageStats, který bude ve výchozím ukazovat které stránky ještě nemáte plně přeložené.