Translations:Help:Translating/12/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Talepleri yerine getirdiğinizde veya diliniz için ilk çevirmen siz değilseniz kendinizi Gentoo_Wiki:Translator_account_requests sayfasına ekleyin.