Translations:Gentoo Wiki:FAQ/12/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Het Gentoo Wiki project is er van op de hoogte dat het gebruik van deze extensie een kleine, aanvullende last voor de vertaler is (het leren gebruikmaken van de nieuwe vertalingsinterface) en dat het aanmaken van nieuwe pagina's in andere talen dan Engels niet mogelijk is (aangezien verondersteld wordt dat Engels de oorspronkelijke taal van elk artikel is). Wij zijn echter van mening dat de toename in kwaliteit en de bespoediging van vertaling zwaarder wegen dan de nadelen.