Translations:ACCEPT KEYWORDS/7/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

De ACCEPT_KEYWORDS variabele geeft de pakketbeheerder aan welke KEYWORDS zijn toegestaan.|