Translations:ACCEPT KEYWORDS/2/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Proměnná ACCEPT_KEYWORDS poskytuje správci balíčků informaci o tom, které hodnoty KEYWORDS může ebuild přijímat. Proměnná je obvykle nastavena v Gentoo profilu, ale může být přenastavena v uživatelském souboru /etc/portage/make.conf nebo dokonce z příkazového řádku.