Handbook:SPARC/Installation/Bootloader

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:SPARC/Installation/Bootloader and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский • ‎தமிழ் • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
SPARC Handbook
Instalacja
O instalacji
Wybór medium instalacyjnego
Konfiguracja sieci
Przygotowanie dysków
Instalacja etapu 3
Instalacja systemu podstawowego
Konfiguracja jądra
Konfiguracja systemu
Instalacja narzędzi
Instalacja systemu rozruchowego
Finalizacja
Praca z Gentoo
Wstęp do Portage
Flagi USE
Funkcje portage
System initscript
Zmienne środowiskowe
Praca z Portage
Pliki i katalogi
Zmienne
Mieszanie działów oprogramowania
Dodatkowe narzędzia
Custom package repository
Funkcje zaawansowane
Konfiguracja sieci
Zaczynamy
Zaawansowana konfiguracja
Sieć modularna
Sieć bezprzewodowa
Dodawanie funkcjonalności
Dynamiczne zarządzanieSILO, the SPARC bootloader

Now install and configure SILO, the Sparc Improved boot LOader.

root #emerge --ask sys-boot/silo

Next create /etc/silo.conf:

root #nano -w /etc/silo.conf

Below an example silo.conf file is shown. It uses the partitioning scheme we use throughout this book, kernel-3.16.5-gentoo as kernel image and initramfs-genkernel-sparc64-3.16.5-gentoo as initramfs.

FILE /etc/silo.confExample configuration file
partition = 1     # Boot partition (= root partition)
root = /dev/sda1   # Root partition
timeout = 150     # Wait 15 seconds before booting the default section
 
image = /boot/kernel-3.16.5-gentoo
 label = linux
 append = "initrd=/boot/initramfs-genkernel-sparc64-3.16.5-gentoo root=/dev/sda1"

When using the example silo.conf file as delivered by Portage, be sure to comment out all lines that aren't needed.

If the physical disk on which to install SILO (as bootloader) differs from the physical disk on which /etc/silo.conf resides, then first copy over /etc/silo.conf to a partition on that disk. If /boot/ is a separate partition on that disk, copy over the configuration file to /boot/ and run /sbin/silo:

root #cp /etc/silo.conf /boot
root #/sbin/silo -C /boot/silo.conf
/boot/silo.conf appears to be valid

Otherwise just run /sbin/silo:

root #/sbin/silo
/etc/silo.conf appears to be valid
Note
Run silo (with parameters if necessary) again each time after updating or installing the sys-boot/silo package.


Ponowne uruchomienie systemu

Wyjdź z środowiska chroot i odmontuj wszystkie zamontowane partycje. Następnie wpisz magiczne polecenie, które inicjuje ostateczny, prawdziwy test: reboot.

root #exit
cdimage ~#cd
cdimage ~#umount -l /mnt/gentoo/dev{/shm,/pts,}
cdimage ~#umount -R /mnt/gentoo
cdimage ~#reboot

Nie zapomnij usunąć medium instalacyjnego, w przeciwnym razie zamiast nowego systemu Gentoo może zostać ponownie uruchomione medium instalacyjne.

Po uruchomieniu świeżo zainstalowanego środowiska Gentoo, kontynuuj Finalizowanie instalacji Gentoo.