ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Bluetooth headset and the translation is 91% complete.
Other languages:

இந்த கட்டுரை ஜென்டூ லினக்ஸில் ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கியை உள்ளமைப்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது.

முன் தேவைகள்

ஊடலை மற்றும் ALSA க்கான உள்ளமைவுகள் முன்பே முடிந்திருக்க வேண்டும் (உள்ளமைவுகள் மட்டும், சில சாதனங்கள் media-sound/pulseaudio-modules-bt அல்லது media-sound/bluez-alsa தொகுப்பின் அமைவு இல்லாமல் இணைக்கப்படுவதில்லை).

மேலும், native-headset ofono-headset USE கொடிகளில் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது இரண்டும் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்:

FILE /etc/portage/package.use/pulseaudio
media-sound/pulseaudio native-headset ofono-headset

உள்ளமைவு

PulseAudio

ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கியை வேலை செய்ய வைப்பதற்கு PulseAudio மற்றும் BlueZ 5 இல் இருக்கும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதே போதுமானதாக இருக்கும் (எடுத்துக்காட்டாக pavucontrol மூலம்).

There is two protocols for handling microphone input (and button input) from headsets: HSP and HFP. In order for the microphone to work the headset has to switch from the A2DP protocol to HSP/HFP. Headset using HSP will usually work out-of-the-box with the current pulseaudio version.

pulseaudio 13.0 does not support HFP properly. There is ongoing work on this. You might have luck building the current development version from source using this merge request 288 and the accompanying hsphfpd.

ALSA + Bluez 5

You can use bluez-alsa to provide integration between Bluez and ALSA. This setup can be used either completely without Pulseaudio, or you can then use your headset as another ALSA device in Pulseaudio (in which case disable its bluetooth support, so the two don't collide).

 • bluez-alsa வை நிறுவவும்:
root #emerge --ask media-sound/bluez-alsa
 • உங்கள் ALSA உள்ளமைவில், /etc/asound.conf (முறைமை முழுமைக்குமான) அல்லது ~/.asoundrc (பயனர் நிலையில்), ஊடலை இணைப்பிற்கான அளவுருக்களை குறிப்பிடவும் (இங்குள்ள MAC முகவரிக்கு மாற்றாக உங்கள் சாதனத்தின் MAC முகவரியை இடவும்)
FILE /etc/asound.conf அல்லது ~/.asoundrc
# ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி
defaults.bluealsa {
   interface "hci0"      # ஊடலை தகவியை புரவல் செய்யும்
   device "10:4F:A8:00:11:22" # ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி MAC முகவரி
   profile "a2dp"
}

ஒரு நிலையான ALSA உள்ளமைவை உள்ளமைப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது, கீழுள்ள aplay ற்கான எடுத்துக்காட்டுகளில் சாதனத்தின் பெயரை மாற்றுவதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்.

FILE /etc/asound.conf or ~/.asoundrc
# ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி
pcm.btheadset {
    type plug
    slave.pcm {
        type bluealsa
        device "10:4F:A8:00:11:22"
        profile "a2dp"
    }
    hint {
        show on
        description "உங்கள் ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கியின் விளக்கம்"
    }
}
 • bluetooth மற்றும் bluealsa சேவைகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும். பெரும்பாலும் இதை rc-config மூலம் உங்கள் முன்னிருப்பு ஓடுநிலையில் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும்.
 • சாதனம் பொருந்தி உங்கள் கணினியோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும். மேலும் விவரங்களுக்கு ஊடலை கட்டுரையைக் காணவும்.
 • எடுத்துக்காட்டாக aplay போன்ற கட்டளையில் PCM சாதனம் 'bluealsa' எனச் செலுத்திச் சோதித்துப் பார்க்கவும்
user $aplay -D bluealsa சில_கோப்பு.wav
 • மற்ற செயலிகளுக்கு, வெளியீடு சாதனத்தை அமைப்பதற்கான துல்லியமான விருப்பத்தேர்வு மாறுபடலாம்.
குறிப்பு
ALSA உள்ளமைவு கோப்புகளான /etc/asound.conf மற்றும் ~/.asoundrc இல் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் செயலி தொடங்கும்போது தானியக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதால் நீங்கள் alsasound சேவையை மறுதொடக்கம் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை.
 • வன்பொருள் ஒலிமுழக்கக் கட்டுப்பாடு:
user $alsamixer -D bluealsa

சோதித்தல்

 • ஒரு ஒலிக்கோப்பை இயக்கவும்.
user $mplayer -ao alsa:device=bluealsa கோப்பு பெயர்

அல்லது mpv உடன்:

user $mpv --audio-device=alsa/bluealsa கோப்பு பெயர்

இது வேலை செய்தால், உங்கள் சாதனத்தை வேலை செய்யும் சாதனங்களின் அட்டவணையில் சேர்க்கவும்.

வேலை செய்யும் சாதனங்கள்

குறிப்பு
சாதனங்களின் செயல்வல்லமை பயன்படுத்தும் ஊடலை கட்டுப்படுத்திகளை சார்ந்துள்ளது.
சாதனங்கள் தலையணி ஒலிவாங்கி ஒலிவாங்கி BlueZ பதிப்பு குறிப்புகள்
AfterShokz TREKZ Titanium ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r2
AKG N700NC ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.52 Update headset firmware to latest version 0.2.7.
Beats By Dre PowerBeats3 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.55 Apply module loading to /etc/pulse/default.pa and system.pa with latest version of Bluez as device and module will not load otherwise. Supports a2dp. Media key presses work for volume, double press next, single press pause, triple click previous.
Bose SoundSport Free (423729) ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.55
Bose SoundSport Free (774373-0010) ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.48-r1
Bose QC Earbuds ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.55
Bose QC II Headset ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.61
the BTunes 3 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.54
Cellular Innovations HFBLU-ST6 ஆம் இல்லை ?
Creative BT-W2 USB Bluetooth Dongle ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.52 Tested on desktop PC without built-in Bluetooth. Very straightforward setup. Requires kernel USB audio enabled. Volume and Play/Pause work. Pair with any Bluetooth headphones. Compile alsa-plugins with speex libsamplerate and ffmpeg USE flags to provide options for better sampling.
Dell BH200 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Google Pixel Buds ஆம் ஆம் 5.49-r1
Huawei FreeBuds ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.49-r1
Jabra MOVE v2.3.0 ஆம் ஆம் 5.39 If supported, AAC codec is selected, otherwise SBC
JBL E40BT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.47
JBL JBL Endurance SPRINT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.55
JBL GO+ ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r2
JBL T450BT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.43
JBL Live 500BT ஆம் இல்லை 5.54
Justboom AMP Hat ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.61
LG HBS730 ஆம் இல்லை ?
Lenovo HX106 ஆம் ஆம் 5.61 media-sound/bluez-alsa-3.1.0 is necessary
Marshall Major II ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.51
Marshall MID ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.51
Marshall Stockwell ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை BlueZ 5.54 Blutooth Speaker tested successfully. Microphone not applicable
Nokia BH-214 ஆம் இல்லை 4.101 & 5.39
Nokia BH-604 ஆம் ஆம் ?
Parrot Zik ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Philips SBH6201 ஆம் ஆம் ?
Philips SBH9100 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Pioneer SE-MS9BN-G ஆம் ஆம் 5.50-r1 Microphone tested successfully with BlueZ 5.50-r1 and HSP/HFP profile. Volume and play-pause buttons recognized as Multimedia events in Xfce (XF86AudioNext - XF86AudioPrev - XF86AudioPlay). No special bluetooth configuration is required. You should only make sure that pulseaudio is built with native-headset useflag, and that pulseaudio spawns correctly from your X session.
Plantronics BackBeat GO ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Plantronics BackBeat PRO 2 ஆம் ஆம் 5.52 The microphone works with HSP/HFP. Pulseaudio have to be built with native-headset useflag to have the microphone working. Buttons work when "User level driver support" is added in the kernel.
Prestigio PBHS1 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Sennheiser HD 4.40 BT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r2
Sennheiser MM 550-X Travel ஆம் ஆம் 5.27 Microfone tested successfully in 2011 with BlueZ 4.x/HSF. With bluez 5.58-r1 switch of audio profile from A2DP to HSP/HFP does not work. Hence microphone does not work.
Sennheiser PXC 550 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r1 Confirmed working with older versions, but not sure how far back. Tested with bluez-alsa (currently 1.3.1), not Pulse Audio. Media controls not tested.
Sennheiser URBANITE XL Wireless ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.46 Volume swipes are working
Shure RMCE-BT2 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.52 Volume buttons adjust volume locally, not on host device. Microphone not detected. Tested with Pulseaudio, not with bluez-alsa.
Sony DR-BTN200 ஆம் இல்லை 5.39 All buttons except "Call" work and can be assigned shortcuts in the DE
Sony MDR-1000X ஆம் இல்லை 5.50-r3 Volume swipes are working, prev/next swipes don't work.
Sony MDR-ZX750BN ஆம் இல்லை ? The change track and volume buttons work.
Sony MDR-ZX770BT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 4.101 & 5.25 4.101 requires Enable=Socket in /etc/bluetooth/audio.conf
Sony SBH20 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Sony SBH52 ஆம் ஆம் ? The buttons work and can be assigned actions in KDE. Supported rate 4800.
Sony WH-CH700N ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r3 Volume control works. BlueZ 5: blue-alsa
Sony WH-1000XM2 ஆம் ஆம் 5.56-r1 The touch interface (volume) on the right speaker works.
Sony WH-1000XM3 ஆம் ஆம் 5.55:0/3 The touch interface on the right speaker works. Strange echo of external sounds in headset mode (possibly feature not error). With bluez 5.58-r1 switch of audio profile from A2DP to HSP/HFP does not work. Hence microphone does not work.
Sony Ericsson HBH-DS200 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 4.101 & 5.43 BlueZ 4: software volume control via .asoundrc. BlueZ 5: BlueALSA
Sony Ericsson HBH-DS970 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ? Requires Enable=Socket in /etc/bluetooth/audio.conf.
Soundcore Spirit Bluetooth Headphones ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r2
Teufel MUTE BT ஆம் ஆம் 5.47
Apple AirPods Pro ஆம் இல்லை 5.54 Recording looks like it could work in ALSA, when profile is set to "sco". Recording does not work under normal PulseAudio use.
Apple AirPods (1st generation) ஆம் இல்லை 5.54 Recording is probably same as AirPods Pro.
Xiaomi Redmi AirDots ஆம் இல்லை 5.54 There might be a way to make the microphone work, if you mess with pulseaudio and manage to get HSP/HFP to work, but I couldn't do it.
CaseGuru CGpods 5.0 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.54
Soundcore Life Q30 ஆம் ஆம் 5.55 Playback via Pulseaudio worked with A2DP out of the box, attempts to get the microphone work via HSP/HFP were unsuccessful with both native-headset and ofono/phonesim mess. I was able to get it working with bluez-alsa and then added the device to Pulseaudio as described on bluez-alsa wiki.

பழுது இடமறிதல்

உள்ளீடு சாதனத்தைத் திறக்க முடியவில்லை

சரியாக வேலை செய்யாமல், குறிப்புப்பதிவு கீழுள்ள பிழையைக் காண்பித்தால், uinput கருநிரல் கூறை தொகுத்து பின் ஏற்றவும்:

CODE
bluetoothd: Can't open input device: No such file or directory (2)
bluetoothd: AVRCP: failed to init uinput for 00:16:44:FD:6B:A0
bluetoothd: Unable to select SEP
கருநிரல்
Device Drivers --->
  Input device support --->
   [*]  Miscellaneous devices --->
     <M>  User level driver support

ஒலித சேவை எதுவும் கிடைக்கவில்லை

net-wireless/bluez-5.xx ற்கு இற்றைப்படுத்திய பின் இது நிகழ வாய்ப்புள்ளது, ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் ALSA / PulseAudio அந்த இணைக்கப்பட்ட சாதனத்தைக் கண்டறிய இயலாமல் தோல்வியடையலாம்.

இது போன்ற பிழை செய்தியை PulseAudio வின் வெளியீட்டில் காணலாம்:

CODE
I: [pulseaudio] module-card-restore.c: Restoring profile for card bluez_card.00_16_94_0B_6F_DE.
I: [pulseaudio] card.c: Created 10 "bluez_card.00_16_94_0B_6F_DE"
bt_audio_service_open: connect() failed: Connection refused (111)
W: [pulseaudio] module-bluetooth-device.c: Bluetooth audio service not available
W: [pulseaudio] module-bluetooth-device.c: Service not connected
I: [pulseaudio] card.c: Freed 10 "bluez_card.00_16_94_0B_6F_DE"
E: [pulseaudio] module.c: Failed to load module "module-bluetooth-device" (argument: "address="00:16:94:0B:6F:DE" path="/org/bluez/31716/hci0/dev_00_16_94_0B_6F_DE""): initialization failed.

இதைச் சரிசெய்ய, பின்வரும் செயலை செய்ய வேண்டும்:

 1. bluetoothd இன் ஒலித பொருத்துவாயை செயல்படுத்தவும்
FILE /etc/bluetooth/audio.conf
[General]
Enable=Socket
 1. கீழுள்ள செயல்களுள் ஒன்றைச் செய்து bluetoothd ஐ மறுதொடக்கம் செய்யவும்:
  • மென்பொருள் கம்பியில்லா நிறுத்து ஆளியை அணைத்து பின் மீண்டும் இயக்கவும்
root #rfkill block bluetooth
root #rfkill unblock bluetooth
  • வன்பொருள் கம்பியில்லா நிறுத்து ஆளியை அணைத்து பின் மீண்டும் இயக்கவும்
  • கணினியை மறுஇயக்கம் செய்யவும்
 1. ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கியை மறுஇணைக்கவும்

GDM ஐ பயன்படுத்தும்போது ஒலித சாதனம் தெரியவில்லை

GDM ஐ பயன்படுத்தும்போது, GNOME ற்கு பதிலாக i3 போன்றவற்றில் புகுபதிகை செய்தால், GDM ஆனது உங்கள் தலையணி ஒலிவாங்கியைத் தடுத்து, PulseAudio விற்கு இது கிடைக்காமல் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் உங்கள் தலையணி ஒலிவாங்கி இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும், செயலியால் அதைக் காண இயலாத விளைவை உருவாக்கும்.

ஒரு தீர்வாக, நீங்கள் வேறு திரை மேலாளருக்கு (e.g. LXDM) மாறிக்கொள்ளலாம் அல்லது GDM ற்காக PulseAudio வை முடக்கி வைக்கலாம்[1]:

FILE /var/lib/gdm/.config/pulse/client.conf
autospawn = no
daemon-binary = /bin/true

If you have created the file, make sure that GDM can read it:

root #chown gdm:gdm /var/lib/gdm/.config/pulse/client.conf

PulseAudio ஒலிமுழக்கக் கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தும்போது ஒலித சாதனம் தெரியவில்லை (ஆனால் ALSA உடன் வேலை செய்கிறது)

இந்த மன்ற இடுகையின் அடிப்படையில், பின்வருவதை /etc/pulse/default.pa கோப்பில் (கூடுமாயின் /etc/pulse/system.pa கோப்பிலும்) சேர்க்கவும்:

FILE /etc/pulse/default.pa
### ஊடலை வன்பொருளுக்கான இயக்கிகளைத் தானியக்கமாக ஏற்றும்
.ifexists module-bluez5-device.so
load-module module-bluez5-device
.endif

.ifexists module-bluez5-discover.so
load-module module-bluez5-discover
.endif

pulseaudio மற்றும் bluetooth USE கொடிகள் செயல்படுத்தப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்

இதையும் காண்க

வெளிப்புற வளங்கள்

குறிப்புதவிகள்

 1. Stanislav Naumuk. ஊடலை a2dp, டெபியன் விக்கி, 2015 ஆம் வருடம் சூன் மாதம் 13 ஆம் நாள். 2019 ஆம் வருடம் மார்ச்சு மாதம் 18 ஆம் நாள் மீட்டெடுக்கப்பட்டது.