ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Bluetooth headset and the translation is 47% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

இந்த கட்டுரை ஜென்டூ லினக்ஸில் ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கியை உள்ளமைப்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது.

முன் தேவைகள்

ஊடலை மற்றும் ALSA க்கான உள்ளமைவுகள் முன்பே முடிந்திருக்க வேண்டும் (உள்ளமைவுகள் மட்டும், சில சாதனங்கள் media-sound/pulseaudio-modules-bt அல்லது media-sound/bluez-alsa தொகுப்பின் அமைவு இல்லாமல் இணைக்கப்படுவதில்லை).

மேலும், native-headset ofono-headset USE கொடிகளில் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது இரண்டும் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்:

கோப்பு /etc/portage/package.use/pulseaudio
media-sound/pulseaudio native-headset ofono-headset
கோப்பு /etc/portage/package.use/pulseaudio
media-sound/pulseaudio ofono-headset
media-sound/pulseaudio-daemon ofono-headset

உள்ளமைவு

PulseAudio

ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கியை வேலை செய்ய வைப்பதற்கு PulseAudio மற்றும் BlueZ 5 இல் இருக்கும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதே போதுமானதாக இருக்கும் (எடுத்துக்காட்டாக pavucontrol மூலம்).

தலையணி ஒலிவாங்கியிடமிருந்து பெறப்படும் ஒலிவாங்கி உள்ளீடு (மற்றும் பொத்தான் உள்ளீடு) களை கையாளுவதற்கு HSP மற்றும் HFP என இரண்டு நெறிமுறைகள் உள்ளன. ஒலிவாங்கி வேலை செய்வதற்குத் தலையணி ஒலிவாங்கியானது A2DP நெறிமுறையில் இருந்து HSP அல்லது HFP இற்கு மாற வேண்டும். HSP ஐ பயன்படுத்தும் தலையணி ஒலிவாங்கிகள் இப்போதைய pulseaudio பதிப்பைக் கொண்டு சிக்கலின்றி வேளை செய்யும்.

pulseaudio 13.0 does not support HFP properly. There is ongoing work on this. You might have luck building the current development version from source using this merge request 288 and the accompanying hsphfpd.

ALSA + Bluez 5

You can use bluez-alsa to provide integration between Bluez and ALSA. This setup can be used either completely without Pulseaudio, or you can then use your headset as another ALSA device in Pulseaudio (in which case disable its bluetooth support, so the two don't collide).

 • bluez-alsa வை நிறுவவும்:
root #emerge --ask media-sound/bluez-alsa
 • உங்கள் ALSA உள்ளமைவில், /etc/asound.conf (முறைமை முழுமைக்குமான) அல்லது ~/.asoundrc (பயனர் நிலையில்), ஊடலை இணைப்பிற்கான அளவுருக்களை குறிப்பிடவும் (இங்குள்ள MAC முகவரிக்கு மாற்றாக உங்கள் சாதனத்தின் MAC முகவரியை இடவும்)
கோப்பு /etc/asound.conf அல்லது ~/.asoundrc
# ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி
defaults.bluealsa {
   interface "hci0"      # ஊடலை தகவியை புரவல் செய்யும்
   device "10:4F:A8:00:11:22" # ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி MAC முகவரி
   profile "a2dp"
}

ஒரு நிலையான ALSA உள்ளமைவை உள்ளமைப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது, கீழுள்ள aplay ற்கான எடுத்துக்காட்டுகளில் சாதனத்தின் பெயரை மாற்றுவதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்.

root #emerge --ask media-sound/bluez-alsa

In your ALSA configuration, /etc/asound.conf (system-wide) or ~/.asoundrc (user-level), specify the parameters of the Bluetooth connection (replace the MAC address with the MAC address of your device):

கோப்பு /etc/asound.conf or ~/.asoundrc
# Bluetooth headset
defaults.bluealsa {
   interface "hci0"      # host Bluetooth adapter
   device "10:4F:A8:00:11:22" # Bluetooth headset MAC address
   profile "a2dp"
}

A static ALSA configuration is also possible, make sure to change the device name in the below examples for aplay.

கோப்பு /etc/asound.conf or ~/.asoundrc
# ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி
pcm.btheadset {
    type plug
    slave.pcm {
        type bluealsa
        device "10:4F:A8:00:11:22"
        profile "a2dp"
    }
    hint {
        show on
        description "உங்கள் ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கியின் விளக்கம்"
    }
}
 • bluetooth மற்றும் bluealsa சேவைகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும். பெரும்பாலும் இதை rc-config மூலம் உங்கள் முன்னிருப்பு ஓடுநிலையில் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும்.
 • சாதனம் பொருந்தி உங்கள் கணினியோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும். மேலும் விவரங்களுக்கு ஊடலை கட்டுரையைக் காணவும்.
 • எடுத்துக்காட்டாக aplay போன்ற கட்டளையில் PCM சாதனம் 'bluealsa' எனச் செலுத்திச் சோதித்துப் பார்க்கவும்
user $aplay -D bluealsa சில_கோப்பு.wav
 • மற்ற செயலிகளுக்கு, வெளியீடு சாதனத்தை அமைப்பதற்கான துல்லியமான விருப்பத்தேர்வு மாறுபடலாம்.
user $aplay -D bluealsa some_file.wav

For other applications, the precise option to set the output device may differ.

குறிப்பு
ALSA உள்ளமைவு கோப்புகளான /etc/asound.conf மற்றும் ~/.asoundrc இல் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் செயலி தொடங்கும்போது தானியக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதால் நீங்கள் alsasound சேவையை மறுதொடக்கம் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை.
 • வன்பொருள் ஒலிமுழக்கக் கட்டுப்பாடு:
user $alsamixer -D bluealsa
user $alsamixer -D bluealsa

சோதித்தல்

 • ஒரு ஒலிக்கோப்பை இயக்கவும்.
user $mplayer -ao alsa:device=bluealsa கோப்பு பெயர்

அல்லது mpv உடன்:

user $mpv --audio-device=alsa/bluealsa கோப்பு பெயர்

இது வேலை செய்தால், உங்கள் சாதனத்தை வேலை செய்யும் சாதனங்களின் அட்டவணையில் சேர்க்கவும்.

user $mplayer -ao alsa:device=bluealsa filename

Or with mpv:

user $mpv --audio-device=alsa/bluealsa filename

If it works, please add your device to the table of working devices.

வேலை செய்யும் சாதனங்கள்

குறிப்பு
சாதனங்களின் செயல்வல்லமை பயன்படுத்தும் ஊடலை கட்டுப்படுத்திகளை சார்ந்துள்ளது.
சாதனங்கள் தலையணி ஒலிவாங்கி ஒலிவாங்கி BlueZ பதிப்பு குறிப்புகள்
AfterShokz TREKZ Titanium ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r2
AKG N700NC ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.52 Update headset firmware to latest version 0.2.7.
Beats By Dre PowerBeats3 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.55 Apply module loading to /etc/pulse/default.pa and system.pa with latest version of Bluez as device and module will not load otherwise. Supports a2dp. Media key presses work for volume, double press next, single press pause, triple click previous.
Bose SoundSport Free (423729) ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.55
Bose SoundSport Free (774373-0010) ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.48-r1
Bose QC Earbuds ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.55
Bose QC II Headset ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.61
the BTunes 3 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.54
Cellular Innovations HFBLU-ST6 ஆம் இல்லை ?
Creative BT-W2 USB Bluetooth Dongle ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.52 Tested on desktop PC without built-in Bluetooth. Very straightforward setup. Requires kernel USB audio enabled. Volume and Play/Pause work. Pair with any Bluetooth headphones. Compile alsa-plugins with speex libsamplerate and ffmpeg USE flags to provide options for better sampling.
Dell BH200 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Google Pixel Buds ஆம் ஆம் 5.49-r1
Huawei FreeBuds ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.49-r1
Jabra MOVE v2.3.0 ஆம் ஆம் 5.39 If supported, AAC codec is selected, otherwise SBC
JBL E40BT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.47
JBL JBL Endurance SPRINT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.55
JBL GO+ ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r2
JBL T450BT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.43
JBL Live 500BT ஆம் இல்லை 5.54
Justboom AMP Hat ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.61
LG HBS730 ஆம் இல்லை ?
Lenovo HX106 ஆம் ஆம் 5.61 media-sound/bluez-alsa-3.1.0 is necessary
Marshall Major II ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.51
Marshall MID ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.51
Marshall Stockwell ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை BlueZ 5.54 Blutooth Speaker tested successfully. Microphone not applicable
Nokia BH-214 ஆம் இல்லை 4.101 & 5.39
Nokia BH-604 ஆம் ஆம் ?
Parrot Zik ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Philips SBH6201 ஆம் ஆம் ?
Philips SBH9100 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Pioneer SE-MS9BN-G ஆம் ஆம் 5.50-r1 Microphone tested successfully with BlueZ 5.50-r1 and HSP/HFP profile. Volume and play-pause buttons recognized as Multimedia events in Xfce (XF86AudioNext - XF86AudioPrev - XF86AudioPlay). No special bluetooth configuration is required. You should only make sure that pulseaudio is built with native-headset useflag, and that pulseaudio spawns correctly from your X session.
Plantronics BackBeat GO ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Plantronics BackBeat PRO 2 ஆம் ஆம் 5.52 The microphone works with HSP/HFP. Pulseaudio have to be built with native-headset useflag to have the microphone working. Buttons work when "User level driver support" is added in the kernel.
Prestigio PBHS1 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Sennheiser HD 4.40 BT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r2
Sennheiser MM 550-X Travel ஆம் ஆம் 5.27 Microfone tested successfully in 2011 with BlueZ 4.x/HSF. With bluez 5.58-r1 switch of audio profile from A2DP to HSP/HFP does not work. Hence microphone does not work.
Sennheiser PXC 550 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r1 Confirmed working with older versions, but not sure how far back. Tested with bluez-alsa (currently 1.3.1), not Pulse Audio. Media controls not tested.
Sennheiser URBANITE XL Wireless ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.46 Volume swipes are working
Shure RMCE-BT2 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.52 Volume buttons adjust volume locally, not on host device. Microphone not detected. Tested with Pulseaudio, not with bluez-alsa.
Sony DR-BTN200 ஆம் இல்லை 5.39 All buttons except "Call" work and can be assigned shortcuts in the DE
Sony MDR-1000X ஆம் இல்லை 5.50-r3 Volume swipes are working, prev/next swipes don't work.
Sony MDR-ZX750BN ஆம் இல்லை ? The change track and volume buttons work.
Sony MDR-ZX770BT ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 4.101 & 5.25 4.101 requires Enable=Socket in /etc/bluetooth/audio.conf
Sony SBH20 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ?
Sony SBH52 ஆம் ஆம் ? The buttons work and can be assigned actions in KDE. Supported rate 4800.
Sony WH-CH700N ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r3 Volume control works. BlueZ 5: blue-alsa
Sony WH-1000XM2 ஆம் ஆம் 5.56-r1 The touch interface (volume) on the right speaker works.
Sony WH-1000XM3 ஆம் ஆம் 5.55:0/3 The touch interface on the right speaker works. Strange echo of external sounds in headset mode (possibly feature not error). With bluez 5.58-r1 switch of audio profile from A2DP to HSP/HFP does not work. Hence microphone does not work.
Sony Ericsson HBH-DS200 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 4.101 & 5.43 BlueZ 4: software volume control via .asoundrc. BlueZ 5: BlueALSA
Sony Ericsson HBH-DS970 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை ? Requires Enable=Socket in /etc/bluetooth/audio.conf.
Soundcore Spirit Bluetooth Headphones ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.50-r2
Teufel MUTE BT ஆம் ஆம் 5.47
Apple AirPods Pro ஆம் இல்லை 5.54 Recording looks like it could work in ALSA, when profile is set to "sco". Recording does not work under normal PulseAudio use.
Apple AirPods (1st generation) ஆம் இல்லை 5.54 Recording is probably same as AirPods Pro.
Xiaomi Redmi AirDots ஆம் இல்லை 5.54 There might be a way to make the microphone work, if you mess with pulseaudio and manage to get HSP/HFP to work, but I couldn't do it.
CaseGuru CGpods 5.0 ஆம் இன்னும் சோதிக்கப்படவில்லை 5.54
Soundcore Life Q30 ஆம் ஆம் 5.55 Playback via Pulseaudio worked with A2DP out of the box, attempts to get the microphone work via HSP/HFP were unsuccessful with both native-headset and ofono/phonesim mess. I was able to get it working with bluez-alsa and then added the device to Pulseaudio as described on bluez-alsa wiki.
Device Headphone Microphone BlueZ Version Notes
AfterShokz TREKZ Titanium Yes Not tested 5.50-r2
AKG N700NC Yes Not tested 5.52 Update headset firmware to latest version 0.2.7.
Beats By Dre PowerBeats3 Yes Not tested 5.55 Apply module loading to /etc/pulse/default.pa and system.pa with latest version of Bluez as device and module will not load otherwise. Supports a2dp. Media key presses work for volume, double press next, single press pause, triple click previous.
Bose SoundSport Free (423729) Yes Not tested 5.55
Bose SoundSport Free (774373-0010) Yes Not tested 5.48-r1
Bose QC Earbuds Yes Not tested 5.55
Bose QC35 II Headset Yes Yes 5.61
the BTunes 3 Yes Not tested 5.54
Cellular Innovations HFBLU-ST6 Yes No ?
Comexion M100 Yes Yes 5.64 Pulseaudio needed native-headset USE flag. Manual switching between A2DP and HFP bluetooth profiles is done with pavucontrol.
Creative BT-W2 USB Bluetooth Dongle Yes Not tested 5.52 Tested on desktop PC without built-in Bluetooth. Very straightforward setup. Requires kernel USB audio enabled. Volume and Play/Pause work. Pair with any Bluetooth headphones. Compile alsa-plugins with speex libsamplerate and ffmpeg USE flags to provide options for better sampling.
Dell BH200 Yes Not tested ?
Google Pixel Buds Yes Yes 5.49-r1
Huawei FreeBuds Yes Not tested 5.49-r1
Jabra MOVE v2.3.0 Yes Yes 5.39 If supported, AAC codec is selected, otherwise SBC
Jabra Elite 65t Yes Yes 5.65
Jabra Elite 2 Yes Yes 5.65 Sometimes the audio is lost for a very short time.
Jabra Evolve2 75 Yes Yes 5.66-r1 I needed to install *both* pulseaudio-daemon and pulseaudio with appropriate USE flags (sys-apps/portage-3.0.44-r1 dated Sat Apr 1 2023. Feel free to remove this instruction if the dependency is no longer present.)
JBL CLUB PRO+ TWS Yes Not tested 5.66-r1
JBL E40BT Yes Not tested 5.47
JBL JBL Endurance SPRINT Yes Not tested 5.55
JBL GO+ Yes Not tested 5.50-r2
JBL Live 400BT Yes Yes 5.62-r3 It seems some them come with factory defect making mic level too low and impossible to change
JBL T450BT Yes Not tested 5.43
JBL Live 500BT Yes No 5.54
LG HBS730 Yes No ?
Lenovo HX106 Yes Yes 5.61 media-sound/bluez-alsa-3.1.0 is necessary
Marshall Major II Yes Not tested 5.51
Marshall MID Yes Not tested 5.51
Marshall Stockwell Yes Not tested BlueZ 5.54 Bluetooth Speaker tested successfully. Microphone not applicable
Mi Bluetooth Headset Basic LYEJ02LM Yes Yes BlueZ 5.61-r1 Bluetooth Headset Speaker and Microphone both tested successfully.
Nokia BH-214 Yes No 4.101 & 5.39
Nokia BH-604 Yes Yes ?
Parrot Zik Yes Not tested ?
Philips SBH6201 Yes Yes ?
Philips SBH9100 Yes Not tested ?
Pioneer SE-MS9BN-G Yes Yes 5.50-r1 Microphone tested successfully with BlueZ 5.50-r1 and HSP/HFP profile. Volume and play-pause buttons recognized as Multimedia events in Xfce (XF86AudioNext - XF86AudioPrev - XF86AudioPlay). No special bluetooth configuration is required. You should only make sure that pulseaudio is built with native-headset useflag, and that pulseaudio spawns correctly from your X session.
Plantronics BackBeat GO Yes Not tested ?
Plantronics BackBeat PRO 2 Yes Yes 5.52 The microphone works with HSP/HFP. Pulseaudio have to be built with native-headset USE flag to have the microphone working. Buttons work when "User level driver support" is added in the kernel.
Prestigio PBHS1 Yes Not tested ?
Sennheiser HD 4.40 BT Yes Not tested 5.50-r2
Sennheiser MM 550-X Travel Yes Yes 5.27 Microphone tested successfully with BlueZ 4.x/HSF. With bluez 5.58-r1 switch of audio profile from A2DP to HSP/HFP does not work. Hence microphone does not work.
Sennheiser PXC 550 Yes Not tested 5.50-r1 Confirmed working with older versions, but not sure how far back. Tested with bluez-alsa (currently 1.3.1), not Pulse Audio. Media controls not tested.
Sennheiser URBANITE XL Wireless Yes Not tested 5.46 Volume swipes are working
Shure Aionic TW2 Yes Not tested 5.64 May need to re-pair after pairing with another device.
Shure RMCE-BT2 Yes Not tested 5.52 Volume buttons adjust volume locally, not on host device. Microphone not detected. Tested with Pulseaudio, not with bluez-alsa.
Shure True Wireless Secure Fit Adapter 2 Yes Not tested 5.52 No issues.
Sony DR-BTN200 Yes No 5.39 All buttons except "Call" work and can be assigned shortcuts in the DE
Sony MDR-1000X Yes No 5.50-r3 Volume swipes are working, prev/next swipes don't work.
Sony MDR-ZX750BN Yes No ? The change track and volume buttons work.
Sony MDR-ZX770BT Yes Not tested 4.101 & 5.25 4.101 requires Enable=Socket in /etc/bluetooth/audio.conf
Sony SBH20 Yes Not tested ?
Sony SBH52 Yes Yes ? The buttons work and can be assigned actions in KDE. Supported rate 4800.
Sony WH-XB900N Yes Yes 5.62-r3 Everything works well at least with pipewire. Make sure kernel's RFCOMM/BNEP are compiled as modules and upower is compiled with "ios" use flag
Sony WH-CH700N Yes Not tested 5.50-r3 Volume control works. BlueZ 5: blue-alsa
Sony WH-CH710N Yes Yes 5.62-r3 Tested with pipewire-0.3.36. A2DP bt profile for good audio quality only, HSP/HFP bt profile for having both mic and audio.
Sony WH-1000XM2 Yes Yes 5.56-r1 The touch interface (volume) on the right speaker works.
Sony WH-1000XM3 Yes Yes 5.55:0/3 The touch interface on the right speaker works. Strange echo of external sounds in headset mode (possibly feature not error). With bluez 5.58-r1 switch of audio profile from A2DP to HSP/HFP does not work. Hence microphone does not work.
Sony WH-1000XM4 Yes No 5.66-r1 Haven't been able to get the microphone to work yet.
Sony WI-1000X Yes Not Tested 5.62-r3
Sony Ericsson HBH-DS200 Yes Not tested 4.101 & 5.43 BlueZ 4: software volume control via .asoundrc. BlueZ 5: BlueALSA
Sony Ericsson HBH-DS970 Yes Not tested ? Requires Enable=Socket in /etc/bluetooth/audio.conf.
Soundcore Spirit Bluetooth Headphones Yes Not tested 5.50-r2
Teufel MUTE BT Yes Yes 5.47
Apple AirPods Pro Yes No 5.54 Recording looks like it could work in ALSA, when profile is set to "sco". Recording does not work under normal PulseAudio use.
Apple AirPods (1st generation) Yes No 5.54 Recording is probably same as AirPods Pro.
Xiaomi Redmi AirDots Yes No 5.54 There might be a way to make the microphone work, if you mess with pulseaudio and manage to get HSP/HFP to work, but I couldn't do it.
CaseGuru CGpods 5.0 Yes Not tested 5.54
Soundcore Life Q30 Yes Yes 5.55 Playback via Pulseaudio worked with A2DP out of the box, attempts to get the microphone work via HSP/HFP were unsuccessful with both native-headset and ofono/phonesim mess. I was able to get it working with bluez-alsa and then added the device to Pulseaudio as described on bluez-alsa wiki.

பழுது இடமறிதல்

உள்ளீடு சாதனத்தைத் திறக்க முடியவில்லை

சரியாக வேலை செய்யாமல், குறிப்புப்பதிவு கீழுள்ள பிழையைக் காண்பித்தால், uinput கருநிரல் கூறை தொகுத்து பின் ஏற்றவும்:

குறிமுறை
bluetoothd: Can't open input device: No such file or directory (2)
bluetoothd: AVRCP: failed to init uinput for 00:16:44:FD:6B:A0
bluetoothd: Unable to select SEP
குறிமுறை
bluetoothd: Can't open input device: No such file or directory (2)
bluetoothd: AVRCP: failed to init uinput for 00:16:44:FD:6B:A0
bluetoothd: Unable to select SEP
கருநிரல்
Device Drivers --->
  Input device support --->
   [*]  Miscellaneous devices --->
     <M>  User level driver support

ஒலித சேவை எதுவும் கிடைக்கவில்லை

net-wireless/bluez-5.xx ற்கு இற்றைப்படுத்திய பின் இது நிகழ வாய்ப்புள்ளது, ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கி இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் ALSA / PulseAudio அந்த இணைக்கப்பட்ட சாதனத்தைக் கண்டறிய இயலாமல் தோல்வியடையலாம்.

இது போன்ற பிழை செய்தியை PulseAudio வின் வெளியீட்டில் காணலாம்:

குறிமுறை
I: [pulseaudio] module-card-restore.c: Restoring profile for card bluez_card.00_16_94_0B_6F_DE.
I: [pulseaudio] card.c: Created 10 "bluez_card.00_16_94_0B_6F_DE"
bt_audio_service_open: connect() failed: Connection refused (111)
W: [pulseaudio] module-bluetooth-device.c: Bluetooth audio service not available
W: [pulseaudio] module-bluetooth-device.c: Service not connected
I: [pulseaudio] card.c: Freed 10 "bluez_card.00_16_94_0B_6F_DE"
E: [pulseaudio] module.c: Failed to load module "module-bluetooth-device" (argument: "address="00:16:94:0B:6F:DE" path="/org/bluez/31716/hci0/dev_00_16_94_0B_6F_DE""): initialization failed.
குறிமுறை
I: [pulseaudio] module-card-restore.c: Restoring profile for card bluez_card.00_16_94_0B_6F_DE.
I: [pulseaudio] card.c: Created 10 "bluez_card.00_16_94_0B_6F_DE"
bt_audio_service_open: connect() failed: Connection refused (111)
W: [pulseaudio] module-bluetooth-device.c: Bluetooth audio service not available
W: [pulseaudio] module-bluetooth-device.c: Service not connected
I: [pulseaudio] card.c: Freed 10 "bluez_card.00_16_94_0B_6F_DE"
E: [pulseaudio] module.c: Failed to load module "module-bluetooth-device" (argument: "address="00:16:94:0B:6F:DE" path="/org/bluez/31716/hci0/dev_00_16_94_0B_6F_DE""): initialization failed.

இதைச் சரிசெய்ய, பின்வரும் செயலை செய்ய வேண்டும்:

 1. bluetoothd இன் ஒலித பொருத்துவாயை செயல்படுத்தவும்
கோப்பு /etc/bluetooth/audio.conf
[General]
Enable=Socket
 1. கீழுள்ள செயல்களுள் ஒன்றைச் செய்து bluetoothd ஐ மறுதொடக்கம் செய்யவும்:
  • மென்பொருள் கம்பியில்லா நிறுத்து ஆளியை அணைத்து பின் மீண்டும் இயக்கவும்
root #rfkill block bluetooth
root #rfkill unblock bluetooth
  • வன்பொருள் கம்பியில்லா நிறுத்து ஆளியை அணைத்து பின் மீண்டும் இயக்கவும்
  • கணினியை மறுஇயக்கம் செய்யவும்
 1. ஊடலை தலையணி ஒலிவாங்கியை மறுஇணைக்கவும்
 • Enable the audio socket of bluetoothd:
கோப்பு /etc/bluetooth/audio.conf
[General]
Enable=Socket
 • Restart bluetoothd by doing one of the following things:
  • Turn the software wireless kill switch off and on again
root #rfkill block bluetooth
root #rfkill unblock bluetooth
  • Turn the hardware wireless kill switch off and on again
  • Reboot the computer
 • Reconnect the Bluetooth headset

GDM ஐ பயன்படுத்தும்போது ஒலித சாதனம் தெரியவில்லை

GDM ஐ பயன்படுத்தும்போது, GNOME ற்கு பதிலாக i3 போன்றவற்றில் புகுபதிகை செய்தால், GDM ஆனது உங்கள் தலையணி ஒலிவாங்கியைத் தடுத்து, PulseAudio விற்கு இது கிடைக்காமல் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் உங்கள் தலையணி ஒலிவாங்கி இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும், செயலியால் அதைக் காண இயலாத விளைவை உருவாக்கும்.

ஒரு தீர்வாக, நீங்கள் வேறு திரை மேலாளருக்கு (e.g. LXDM) மாறிக்கொள்ளலாம் அல்லது GDM ற்காக PulseAudio வை முடக்கி வைக்கலாம்[1]:

கோப்பு /var/lib/gdm/.config/pulse/client.conf
autospawn = no
daemon-binary = /bin/true

கோப்பை உருவாக்கியவுடன், GDM ஆல் அதைப் படிக்க இயலுமா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளவும்:

root #chown gdm:gdm /var/lib/gdm/.config/pulse/client.conf

PulseAudio ஒலிமுழக்கக் கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தும்போது ஒலித சாதனம் தெரியவில்லை (ஆனால் ALSA உடன் வேலை செய்கிறது)

இந்த மன்ற இடுகையின் அடிப்படையில், பின்வருவதை /etc/pulse/default.pa கோப்பில் (கூடுமாயின் /etc/pulse/system.pa கோப்பிலும்) சேர்க்கவும்:

கோப்பு /etc/pulse/default.pa
### ஊடலை வன்பொருளுக்கான இயக்கிகளைத் தானியக்கமாக ஏற்றும்
.ifexists module-bluez5-device.so
load-module module-bluez5-device
.endif

.ifexists module-bluez5-discover.so
load-module module-bluez5-discover
.endif

pulseaudio மற்றும் bluetooth USE கொடிகள் செயல்படுத்தப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்

இதையும் காண்க

வெளிப்புற வளங்கள்

குறிப்புதவிகள்

 1. Stanislav Naumuk. ஊடலை a2dp, டெபியன் விக்கி, 2015 ஆம் வருடம் சூன் மாதம் 13 ஆம் நாள். 2019 ஆம் வருடம் மார்ச்சு மாதம் 18 ஆம் நாள் மீட்டெடுக்கப்பட்டது.