User:Et-8/Lenovo Thinkpad T420

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
Lenovo pcsupport
Thinkpad T serien

Efter korrekt konfiguration är alla delar av Thinkpad T420 Linux vänliga.

Hårdvara

lspci

root #lspci -nnk
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller [8086:0104] (rev 09)
	Subsystem: Lenovo 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller [17aa:21ce]
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller [8086:0126] (rev 09)
	Subsystem: Lenovo 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller [17aa:21ce]
	Kernel driver in use: i915
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:1c3a] (rev 04)
	Subsystem: Lenovo 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller [17aa:21ce]
00:16.3 Serial controller [0700]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family KT Controller [8086:1c3d] (rev 04)
	Subsystem: Lenovo 6 Series/C200 Series Chipset Family KT Controller [17aa:21ce]
	Kernel driver in use: serial
00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection [8086:1502] (rev 04)
	Subsystem: Lenovo 82579LM Gigabit Network Connection [17aa:21ce]
	Kernel driver in use: e1000e
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 [8086:1c2d] (rev 04)
	Subsystem: Lenovo 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller [17aa:21ce]
	Kernel driver in use: ehci-pci
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller [8086:1c20] (rev 04)
	Subsystem: Lenovo 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller [17aa:21ce]
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 [8086:1c10] (rev b4)
	Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 [8086:1c12] (rev b4)
	Kernel driver in use: pcieport
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 [8086:1c16] (rev b4)
	Kernel driver in use: pcieport
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 [8086:1c18] (rev b4)
	Kernel driver in use: pcieport
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 [8086:1c26] (rev 04)
	Subsystem: Lenovo 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller [17aa:21ce]
	Kernel driver in use: ehci-pci
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation QM67 Express Chipset Family LPC Controller [8086:1c4f] (rev 04)
	Subsystem: Lenovo QM67 Express Chipset Family LPC Controller [17aa:21ce]
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller [8086:1c03] (rev 04)
	Subsystem: Lenovo 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller [17aa:21ce]
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller [8086:1c22] (rev 04)
	Subsystem: Lenovo 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller [17aa:21ce]
	Kernel driver in use: i801_smbus
	Kernel modules: i2c_i801
03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] [8086:0085] (rev 34)
	Subsystem: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 AGN [8086:1311]
	Kernel driver in use: iwlwifi
0d:00.0 System peripheral [0880]: Ricoh Co Ltd PCIe SDXC/MMC Host Controller [1180:e823] (rev 08)
	Subsystem: Lenovo PCIe SDXC/MMC Host Controller [17aa:21ce]
	Kernel driver in use: sdhci-pci

lsusb

root #lsusb
Bus 002 Device 003: ID 17ef:1003 Lenovo Integrated Smart Card Reader
Bus 002 Device 004: ID 05dc:a838 Lexar Media, Inc. 
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b221 Chicony Electronics Co., Ltd integrated camera
Bus 001 Device 003: ID 0a5c:217f Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2.1)
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Installation

Fast programvara

Paketet för Linux fasta programvara behövs eftersom Centrino Advanced-N 6205 AGN wifi adaptern kräver en specifik fil med fast programvara. Den enda filen som behövs är iwlwifi-6000g2a-6.ucode. Den måste kompileras direkt i kärnbinäret. Skaffa filen genom att installera paketet för Linux fasta programvara:

root #emerge --ask sys-kernel/linux-firmware

Kernel

Här är en länk till en förkonfigurerad, hand vald, Gentoo specifik 5.4.48-gentoo kärnkonfigurationsfil.

KERNEL Enable support for these hardware drivers:
Device Drivers --->
  Generic Driver Options --->
   -*- Userspace firmware loading support
   [*]  Include in-kernel firmware blobs in kernel binary
   (iwlwifi-6000g2a-6.ucode) External firmware blobs to build into the kernel binary
   (/lib/firmware) Firmware blobs root directory
  [*] Network device support --->
   [*]  Ethernet driver support --->
     [*]  Intel devices
      <*>   Intel(R) PRO/1000 PCI-Express Gigabit Ethernet support
   [*]  Wireless LAN -->
     [*]  Intel devices
      <*>   Intel Wireless WiFi Next Gen AGN - Wireless-N/Advanced-N/Ultimate-N (iwlwifi)
      <*>    Intel Wireless WiFi DVM Firmware support
      <*>    Intel Wireless WiFi MVM Firmware support
  I2C support --->
   I2C Hardware Bus support --->
  <*> Sound card support --->
   <*>  Advanced Linux Sound Architecture --->
     HD-Audio --->
      <*> HD Audio PCI
      <*> Build HDMI/DisplayPort HD-audio codec support
  <*> MMC/SD/SDIO card support --->
   <*>  Secure Digital Host Controller Interface support
   <*>   SDHCI support on PCI bus
   [*]    Ricoh MMC Controller Disabler 
   <*>   SDHCI support for ACPI enumerated SDHCI controllers
  X86 Platform Specific Device Drivers -->
   <*>  ThinkPad ACPI Laptop Extras

Läs också

Externa resurser