Translations:Kernel/Upgrade/24/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Voor deze stap, volg je de stappen die vermeld staan in het manueel configureren artikel.