Translations:Input methods/key sequence/1/pl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

W aplikacjach bazujących na GTK+, sekwencja klawiszy dla wejścia hexadecymalnego Unicode to Ctrl+Shift+u+<hexadecymalna cyfra>. Na przykład, znak ✔ w unicode, który posiada numer unicode U+2714 może być zapisany jako Ctrl+Shift+u+2714+ENTER, jest wyświetlany jako .