Translations:Handbook:Parts/Installation/Media/46/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Tabi ki sadece ISO dosyası ile kurulum yapamayız. Öncelikle ISO dosyamızın içeriğini bir CD'ye yazmamız gerekmekte. Bu işlemi nasıl yapabileceğinizi hızlıca anlatalım. Detaylı açıklamalar için iso dosyası nasıl yazdırılır belgemize bakabilirsiniz.