Translations:Handbook:Parts/Installation/Media/44/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Birbiriyle eşleştiğine göre, kurulum ortamımız zarar görmemiş diyebilir ve kuruluma devam edebiliriz.