Translations:Handbook:Main Page/29/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Opmerking voor nieuwe Gentoo users: als uw CPU minder dan vijf jaar oud is en van Intel of AMD, kunt u waarschijnlijk het beste het AMD64 handboek gebruiken.