Translations:Handbook:Main Page/29/hr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Uobičajeno pravilo za nove Gentoo korisnike: ako je CPU proizveden nakon 2015. godine, a proizvođač je Intel ili AMD, AMD64 Priručnik je obično ispravan izbor.