Translations:/etc/portage/make.conf/62/pl

From Gentoo Wiki
Jump to: navigation, search

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł CPU_FLAGS_X86.