Handbook:X86/Blocks/Booting/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:X86/Blocks/Booting and the translation is 50% complete.Jakmile je instalační médium připraveno, je čas jej zavést. Vložte médium do počítače, restartujte systém a vejděte do uživatelského rozhraní firmwaru základní desky. Obvykle tak učiníte stisknutím klávesy jako je DEL, F1, F10 nebo Esc v průběhu testu po spuštění systému (POST). Spouštěcí klávesa bývá různá v závislosti na použitém systému a základní desce. Pokud není zřejmé, jak postupovat, použijte internetový vyhledávač a vyhledejte postup za použití čísla modelu vaší zákaldní desky jako klíčového slova. Určit správný výsledek by mělo být snadné. Jakmile budete uvnitř menu firmwaru základní desky, změňte pořadí zavádění tak, aby byla externí zaváděcí média (CD/DVD disky nebo USB flashky) načítána před interním úložištěm. Bez této změny bude systém pravěděpodobně zaveden z interního úložiště, aniž by bylo vyzkoušeno externí zaváděcí médium.

Důležité
Jestliže instalujete Gentoo se záměrem používat rozhraní UEFI namísto BIOS, doporučuje se zavádět přímo pomocí UEFI. Jestliže se tak nestane, bude před dokončením instalace Gentoo Linuxu nejspíše nutné vytvořit bootovatelný UEFI USB flash disk (nebo jiné médium).

Pokud jste tak ještě neučinili, zkontrolujte, zda je instalační médium vloženo do systému a restartujte. Měla by se objevit zaváděcí obrazovka. Stisknutím klávesy Enter nastartujete s výchozími volbami. K nastartování instalačního média s vlastními volbami, specifikujte jádro a navazující zaváděcí volby a stiskněte Enter.

Poznámka
In all likelihood, the default gentoo kernel, as mentioned above, without specifying any of the optional parameters will work just fine. For boot troubleshooting and expert options, continue on with this section. Otherwise, just press Enter and skip ahead to Extra hardware configuration.

Uživatelé mají na zaváděcím řádku možnost nechat si zobrazit dostupná jádra F1 a zaváděcí volby F2. V případě že do 15 sekund není učiněna žádná volba (buď zobrazení informací nebo použití jádra), instalační médium zavede systém z disku. To umožňuje instalacím restartovat a vyzkoušet nainstalované prostředí bez nutnosti vyjmutí CD z mechaniky (což se velmi cení v případě vzdálené instalace).

Zmínili jsme možnost volby jádra. Na minimálním instalačním médiu jsou k dipozici pouze dvě předdefinované možnosti. Výchozí je pojmenována gentoo. Druhá je varianta "-nofb"; ta vypíná podporu framebufferu v jádře.

Následující část poskytuje krátký přehled dostupných jader a jejich popis:

Jádra na výběr

gentoo
Výchozí jádro s podporou procesorů K8 (včetně podpory NUMA) a procesorů EM64T.
gentoo-nofb
Stejné jako gentoo, ale bez podpory framebufferu
memtest86
Kontrola chyb paměti RAM v počítači

Kromě volby jádra můžete pomocí voleb zavádění proces startování dále vyladit.

Hardwarové volby

acpi=on
Nahraje podporu ACPI a zároveň necháte CD během zavádění spustit démona acpid. To je potřebné pouze pokud váš systém vyžaduje pro svůj běh ACPI. Není vyžadováno pro podporu HyperThreading.
acpi=off
Zcela vypne ACPI. Tato volba je užitečná u starších systémů a je také vyžadována v případě použití APM. Tím bude vypnuta také podpora Hyperthreadingu u vašeho procesoru.
console=X
Nastaví přístup přes sériovou konzoli. Prvním parametrem je zařízení, v případě x86 obvykle ttyS0, následované volbami pro připojení, které jsou odděleny čárkou. Výchozí volby jsou 9600,8,n,1.
dmraid=X
Umožní předání voleb pro RAID subsystém device-mapperu. Volby by měly být uzavřeny do uvozovek.
doapm
Nahraje podporu APM. Vyžaduje volbu acpi=off.
dopcmcia
Zapne podporu pro hardware PCMCIA a Cardbus a zároveň spustí při startu pcmcia cardmgr. Tato volba je vyžadována pouze v případě, že je zaváděno ze zařízení PCMCIA/Cardbus.
doscsi
Zapne podporu většiny SCSI řadičů. Tato volba je vyžadována také pro zavedení z většiny zařízení USB, jelikož ta používají SCSI subsystém jádra.
sda=stroke
Umožní uživateli rozdělit celý disk i v případě, že BIOS není schopen pracovat s velkými disky. Tato možnost se používá u strojů se starým BIOSem. Zaměňte sda za zařízení, které vyžaduje tuto volbu.
ide=nodma
Vynutí vypnutí DMA v jádře, což je vyžadováno některými čipsety IDE a také některými CDROM mechanikami. Pokud má systém potíže se čtením z IDE CDROM, zkuste tuto volbu. Tímto také vypnete spouštění výchozího nastavení hdparm.
noapic
Vypne Advanced Programmable Interrupt Controller obsažený na novějších základních deskách. Ví se, že na starším hardwaru působí problémy.
nodetect
Vypne autodetekci prováděnou médiem, včetně automatické detekce zařízení a konfiguraci sítě pomocí DHCP. To se hodí pro ladění vadného média nebo ovladače.
nodhcp
Vypne DHCP na nalezených síťových kartách. Užitečné pouze u sítí se statickými adresami.
nodmraid
Vypne podporu device-mapper RAID běžně používaný v integrovaných IDE/SATA řadičích.
nofirewire
Vypne nahrání modulů Firewire. Toto by mělo být nutné pouze v případě, že váš Firewire hardware způsobuje problémy se zaváděním média.
nogpm
Vypne podporu gpm - myš v konzoli.
nohotplug
Vypne spuštění init skriptů hotplug a coldplug při startu. To se hodí pro ladění vadného média nebo ovladače.
nokeymap
Vypne výběr rozložení klávesnice jiného rozložení než je US.
nolapic
Vypne místní APIC na Uniprocessor jádrech.
nosata
Vypne zavedení modulů Serial ATA. Používá se v případě, že má systéém problém se subsystémem SATA.
nosmp
Vypne SMP neboli Symmetric Multiprocessing na jádrech se zapnutým SMP. Používá se pro ladění problémů souvisejících se SMP u některých ovladačů a základních desek.
nosound
Vypne podporu zvuku a nastavení hlasitosti. Používá se u systémů, kde může podpora zvuku činit potíže.
nousb
Vypne automatické nahrávání modulů USB. Používá se pro ladění problémů s USB.
slowusb
Přidá extra pauzy při zavádění kvůli pomalým USB CDROMkám, např. u IBM BladeCenter.

Správa logický disků (LVM)

dolvm
Zapne podporu linuxového LVM (Správa logických disků).

Další volby

debug
Zapne ladící kód. Může způsobit chaos zobrazením spousty dat na obrazovce.
docache
Nahraje veškerý spouštěný obsah CD do RAM, což umožní uživateli odpojit /mnt/cdrom a připojit jiný CDROM. Vyžaduje, aby bylo k dispozici nejméně dvakrát více RAM, než kolik činí velikost CD.
doload=X
Způsobí, že počáteční ramdisk nahraje jakýkoli uvedený modul a jeho závislosti. Zaměňte X za jméno modulu. Můžete uvést více modulů oddělených v seznamu čárkou.
dosshd
Během zavádění spustí sshd. Používá se při instalacích bez přímé obsluhy.
passwd=foo
Cokoli následuje po = nastaví jako root heslo, což je vyžadováno volbou dosshd, jelikož root heslo je ve výchozím stavu zakódováno.
noload=X
Tímto se počátečnímu ramdisku zamezí v nahrání určitého modulu, který může způsobovat potíže. Syntaxe je stejná jako u doload.
nonfs
Vypne spuštění portmap/nfsmount během zavádění..
nox
U LiveCD s podporou X způsobí, že X nebude spuštěno automaticky, ale namísto toho bude ponechán příkazový řádek.
scandelay
Způsobí, že do určité části zaváděcího procesu bude vložena prodleva 10 sekund, aby se zařízení, jejichž inicializace je pomalá, mohla připravit k použití.
scandelay=X
Umožňuje uživateli specifikovat prodlevu v sekundách přidanou do určitých částí zaváděcího procesu, aby se zařízení, jejichž inicializace je pomalá, mohla připravit k použití. Zaměňte X za počet sekund prodlevy.
Poznámka
Instalační médium zkontroluje použití voleb no* před volbami do*, takže volby mohou být podle tohoto pořadí přepisovány.

Nyní zaveďte systém z média, vyberte jádro (pokud vám výchozí jádro gentoo nevyhovuje) a volby zavedení. V příkladu spustíme jádro gentoo s parametrem jádra dopcmcia:

boot:gentoo dopcmcia

Následně je uživatel přivítán zaváděcí obrazovkou a ukazatelem průběhu. Pokud je instalace prováděna na systému s jinou než US klávesnicí, určitě se přepněte do ukecaného módu okamžitým zmáčknutím Alt+F1 a řiďte se pokyny. Pokud nebude do 10 sekund učiněna žádná volba, bude použito výchozí rozložení (klávesnice US) a zavádění bude pokračovat. Jakmile je zavádění dokončeno, uživatel je automaticky přihlášen do "živého" prostředí Gentoo Linuxu jako uživatel root, superuživatel. Na zvolené konzoli se zobrazí návěstí roota, na ostatní konzole je možné se přepnout zmáčknutím Alt+F2, Alt+F3 a Alt+F4. Na počáteční se vrátíte stisknutím Alt+F1.