கையேடு:SPARC/தொகுதிகள்/வன்பொருள்தேவைகள்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:SPARC/Blocks/HWReqs and the translation is 100% complete.


SPARC முறைமை ஜென்டூ லினக்ஸ்/SPARC64 ஒவ்வுமை பட்டியல் அல்லது அல்ட்ரா லினக்ஸ் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பக்கங்களை பார்க்கவும்
மையச்செயலகம் தற்போது ஆதரவு SPARC64 CPU க்களுக்கு மட்டும்
நினைவகம் 64 MB
வட்டு அளவு 1.5 GB (இடமாற்று அளவை தவிர்த்து)
இடமாற்று அளவு குறைந்தது 256 MB

நிறுவல் முறை

கீழே சிறும நிறுவல் குறுந்தகட்டைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஜென்டூ லினக்ஸை sparc முறைமையில் நிறுவுவது என்பதைப் பற்றி விளக்கியுள்ளோம். ஜென்டூவானது TFTP வலைதுவக்க படம் மூலமான நிறுவலையும் ஆதரிக்கிறது. இதைப் பற்றிய மேலும் தகவல்களுக்கு, வலைதுவக்க சேவையகத்தை அமைத்து ஜென்டூ கண்ணாடி தளத்தின் கீழ் உள்ள experimental/sparc/tftpboot/sparc64/ இடத்தில் உள்ள TFTP துவக்கப் படங்களைக் கண்டறிவதைப் பற்றி விளக்கும் Sparc/Netboot கட்டுரையைக் காணவும்.