கையேடு:SPARC/தொகுதிகள்/துவக்குதல்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:SPARC/Blocks/Booting and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.


நிறுவல் குறுந்தகட்டை துவக்குதல்

ஜென்டூ நிறுவல் குறுந்தகட்டை CD-ROM இல் செருகி முறைமையைத் துவக்கவும். துவக்கத்தின் போது OpenBootPROM (OBP) இனுள் நுழைய Stop + A விசை கூட்டை அழுத்தவும். OBP இல் சென்றவுடன் CD-ROM இல் இருந்து துவக்கவும்:

okboot cdrom

SILO துவக்க மேலாளர் (நிறுவல் குறுந்தகட்டில்) இப்போது தொடங்கப்படுகிறது. கூடுதல் உதவிக்கு Enter ஐ தட்டவும். முறைமையைத் துவக்குவதில் தொடர, gentoo எனத் தட்டச்சு செய்து பின் Enter ஐ அழுத்தவும்.

boot:gentoo

நிறுவல் குறுந்தகடு துவங்கியவுடன், இப்போதைய முனையத்தில், வேர் ("#") தூண்டி திரையில் தோன்றும். தொடர் முனையத்திலும் (ttyS0) ஒரு வேர் தூண்டி இருக்கும்.