கையேடு:PPC64/தொகுதிகள்/HWதேவைகள்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:PPC64/Blocks/HWReqs and the translation is 80% complete.
Outdated translations are marked like this.


மையச்செயலகம் எதாவது PowerPC64 CPU
முறைமைகள் IBM RS/6000s, Power Macintosh G5, IBM pSeries மற்றும் IBM iSeries.
நினைவகம் 64 MB
வட்டு அளவு 1.5 GB (இடமாற்று அளவை தவிர்த்து)
இடமாற்று அளவு குறைந்தது 256 MB

ஆதரிக்கப்பட்ட முறைமைகளின் முழு பட்டியலைக் காண http://penguinppc.org/about-2/ தளத்தைப் பார்வையிடவும்.