Handbook:IA64/Installation/Base/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:IA64/Installation/Base and the translation is 50% complete.
IA64 Handbook
Instalace
O instalaci
Výběr média
Konfigurace sítě
Příprava disků
Instalace stage3
Instalace základního systému
Konfigurace jádra
Konfigurace systému
Instalace nástrojů
Konfigurace zavaděče
Dokončení
Práce s Gentoo
Úvod do Portage
Přepínače USE
Funkce portage
Systém initskriptů
Proměnné prostředí
Práce s Portage
Soubory a adresáře
Proměnné
Mísení softwarových větví
Doplňkové nástroje
Vlastní strom Portage
Pokročilé funkce
Konfigurace sítě
Začínáme
Pokročilá konfigurace
Modulární síťování
Bezdrátové sítě
Přidání funkcí
Dynamická správa

Zkopírujte info o DNS

Před tím, než vstoupíme do nového prostředí, nám zbývá udělat ještě jedna věc, a tou je zkopírování DNS informace v /etc/resolv.conf. To musíme udělat pro to, abychom měli jistotu, že síť bude po vstupu do nového prostředí fungovat. Soubor /etc/resolv.conf obsahuje jmenné servery sítě.

Při kopírování se doporučuje předat příkazu cp volbu --dereference. Tím zajistíme, že v případě, že je /etc/resolv.conf symbolickým odkazem, dojde ke zkopírování odkazovaného souboru namísto odkazu samotného. V opačném případě by v novém prostředí odkaz ukazoval na neexistující soubor (jelikož cíl odkazu bude pravděpodobně z nového prostředí nedostupný).

root #cp --dereference /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/

Připojení nezbytných souborových systémů

Za několik okamžiků dojde ke změně kořene na nové umístění. K zajištění toho, aby nové prostředí fungovalo jak má, je nutné zpřístupnit v něm rovněž některé systémy souborů.

Systému souborů, které je nutné mít k dispozici, jsou:

 • /proc/ je pseudo systém souborů (vypadá jako běžné soubory, ale ve skutečnosti je generován za běhu) prostřednictvím nějž jádro Linuxu vystavuje informace navenek
 • /sys/ je pseudo systém souborů, podobně jako /proc/, který měl původně nahradit a je lépe uspořádaný než /proc/
 • /dev/ je normální systém souborů částečně spravovaný Linuxovým správcem zařízení (obvykle udev), který obsahuje všechny soubory zařízení

/proc bude připojen na /mnt/gentoo/proc, zatímco zbývající dvě umístění budou navázána. To znamená, že například /mnt/gentoo/sys bude ve skutečnosti /sys (jedná se pouze o druhé připojení stejného souborového systému) zatímco /mnt/gentoo/proc/ je novým připojením (dalo by se říci instancí) souborového systému.

Tip
If using Gentoo's install media, this step can be replaced with simply: arch-chroot /mnt/gentoo.
root #mount --types proc proc /mnt/gentoo/proc
root #mount --rbind /sys /mnt/gentoo/sys
root #mount --make-rslave /mnt/gentoo/sys
root #mount --rbind /dev /mnt/gentoo/dev
root #mount --make-rslave /mnt/gentoo/dev
Poznámka
Operace --make-rslave jsou potřeba kvůli podpoře systemd v pozdějším průběhu instalace.
Upozornění
Při použití instalačních médií nepocházejících od Gentoo uvedené nemusí postačovat. U některých distribucí je /dev/shm symbolickým odkazem na adresář /run/shm, který se stane po chrootu nedostupným. Vše můžete napravit předem vytvořením řádného přípojného bodu za použití tmpfs:
root #test -L /dev/shm && rm /dev/shm && mkdir /dev/shm
root #mount --types tmpfs --options nosuid,nodev,noexec shm /dev/shm

A ujistěte se, že je nastaven mód 1777

root # chmod 1777 /dev/shm

Vstup do nového prostředí

Nyní, když jsou všechny oddíly připojeny a inicializovány a základní prostřední bylo nainstalováno, je čas přejít do nového instalačního prostředí chrootováním. To znamená, že sezení změní (change) svůj kořenový adresář (root, tj. umístění nejvyšší úrovně, k němuž lze přistoupit) z instalačního prostřední (instalačního CD nebo jiného instalačního média) na instalovaný systém (jmenovitě incializované diskové oddíly). Proto pojmenování "change root" nebo "chroot".

Změna kořenového adresáře se děje ve třech krocích:

 1. Umístění kořenového adresáře se změní z / (instalační médium) na /mnt/gentoo (diskové oddíly) s použitím chroot
 2. Některá nastavení (ta v /etc/prodile) jsou znovu načtena do paměti s použitím příkazu source
 3. Hlavní ukazatel je změněn, což nám pomůže zapamatovat si, že sezení je uvnitř prostředí se změněným kořenovým adresářem.
root #chroot /mnt/gentoo /bin/bash
root #source /etc/profile
root #export PS1="(chroot) ${PS1}"

Od tohoto bodu jsou všechny akce prováděny přímo v novém prostředí Gentoo Linuxu. Samozřejmě vše je daleko od dokončení, proto má instalace ještě pár zbývajících sekcí!

Tip
Pokud dojde po tomto bodě po přerušení instalace Gentoo, mělo by jít obnovit instalaci od tohoto kroku. Nění třeba znovu rozdělovat disky! Jednoduše připojte kořenový oddíl a proveďte kroky výše od Zkopírujte info o DNS, abyste znovu vstoupili do pracovního prostředí. Tento postup lze použít i pro opravení chyb zavaděče. Více informací lze najít v článku chroot.

Preparing for a bootloader

Now that the new environment has been entered, it is necessary to prepare the new environment for the bootloader. It will be important to have the correct partition mounted when it is time to install the bootloader.

UEFI systems

For UEFI systems, was formatted with the FAT32 filesystem and will be used as the EFI System Partition (ESP). Create a new directory (if not yet created), and then mount ESP there:

root #mkdir
root #mount

DOS/Legacy BIOS systems

For DOS/Legacy BIOS systems, the bootloader will be installed into the directory, therefore mount as follows:

root #mount

Konfigurace Portage

Instalace snapshotu repozitáře ebuildů Gentoo z webu

Dalším krokem je instalace snapshotu repozitáře ebuildů Gentoo. Tento snapshot obsahuje sbírku souborů, které informují Portage o tom, jaký software je k dispozici (k instalaci), které profily může administrátor vybírat, zprávy a prvky specifické pro jednotlivé profily apod.

Doporučuje se použí emerge-webrsync pro ty, kteří jsou za restriktivními firewally (používá protokoly HTTP/FTP pro stažení snapshotu) a potřebují nezatěžovat internetovou linku. Uživatelé, kteří nemají žádná omezení sítě nebo rychlosti připojení mohou spokojeně přejít k další sekci níže.

Tímto získáte nejnovější snapshot (který je vydáván denně) z jednoho ze zrcadel Gentoo a nainstaluje ho do systému:

root #emerge-webrsync
Poznámka
Během této operace si může emerge-webrsync stěžovat na to, že chybí umístění /var/db/repos/gentoo/. jde o předpokládaný problém a nic čeho byste se měli obávat - nástroj umístění vytvoří.

Od tohoto bodu může Portage zmínit doporučení k provedení určitých aktualizací. Důvodem je to, že systémové balíčky instalované skrze stage3 soubor mohou mít k dispozici novější verze; Portage o nich teď ví, protože byl nainstalován nový snapshot repozitáře. Prozatím můžete aktualizace softwaru ignorovat; Aktualizace lze vynechat do dokončení instalace.


Volitelné: volba zrcadel

Pro rychlejší stahování zdrojových kódů se doporučuje zvolit rychlé zrcadlo. Portage hledá v souboru make.conf proměnnou GENTOO_MIRRORS a používá zrcadla v ní obsažená. Můžete si projít seznam zrcadel Gentoo a vyhledat zcradlo (nebo zrcadla), která jsou blízko vašeho fyzického umístění (jelikož ta jsou nejčastěji nejrychlejší). Nicméně poskytujeme šikovný nástroj zvaný mirrorselect, který poskytuje uživatelům hezké rozhraní pro výběr potřebných zrcadel. Jednoduše se přesuňte na zrcadla dle své volby a vyberte jedno nebo více zrcadel stisknutím Spacebar.

A tool called mirrorselect provides a pretty text interface to more quickly query and select suitable mirrors. Just navigate to the mirrors of choice and press Spacebar to select one or more mirrors.

root #mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf

Alternatively, a list of active mirrors are available online.

Volitelné: Aktualizace repozitáře ebuildů Gentoo

Je také možné aktualizovat repozitář ebuildů Gentoo na nejnovější verzi. Dřívější příkaz emerge-webrsync nainstaloval relativně nedávný snapshot (ne starší než 24 h), tudíž je tento krok opravdu volitelný.

Předpokládejme, že je tu potřeba nainstalovat poslední aktualizaci balíčku (až do 1 h), potom použijte příkaz emerge --sync. Tento příkaz použije k aktualizaci repozitáře ebuildů Gentoo (který byl dříve stažen pomocí emerge-webrsync) na nejnovější stav protokol rsync.

root #emerge --sync

V případě pomalého terminálu, jako jsou některé framebuffery nebo sériové konzole, se doporučuje použít volbu --quiet k urychlení procesu:

root #emerge --sync --quiet

Přečtení novinek

Jakmile je repozitář ebuildů Gentoo synchronizován, může Portage vypsat informativní zprávy podobné těmto:

* IMPORTANT: 2 news items need reading for repository 'gentoo'.
* Use eselect news to read news items.

Novinky byly vytvořeny, aby poskytovaly komunikační médium k šíření zpráv uživatelům prostřednictvím repozitáře ebuildů Gentoo. K jejich správě použijte příkaz eselect news. Aplikace eselect je specifický utilita Gentoo, která poskytuje společné rozhraní pro administraci systému. V tomto případě eselect využívá svůj modul news.

V modulu news se nejčastěji používají tři operace:

 • S pomocí list zobrazíte přehled dostupných novinek
 • S pomocí read si novinky přečtete
 • S pomocí purge můžete novinky po přečtení odstranit a už je znovu nečíst
root #eselect news list
root #eselect news read

Více informací o čtečce novinek lze získat v její manuálové stránce:

root #man news.eselect

Výběr správného profilu

Tip
Desktop profiles are not exclusively for desktop environments. They are also suitable for minimal window managers like i3 or sway.

"Profile" je stavební kámen každého systému Gentoo. Nejenže určuje výchozí hodnoty USE, CFLAGS a dalších důležitých proměnných, ale omezuje v systému také rozsah určitých verzí balíčků. Tato nastavení jsou udržována vývojáři Gentoo Portage.

Na to jaký profil právě váš systém používá se můžete podívat pomocí eselect za použití modulu profile:

root #eselect profile list
Available profile symlink targets:
 [1]  default/linux/ia64/23.0 *
 [2]  default/linux/ia64/23.0/desktop
 [3]  default/linux/ia64/23.0/desktop/gnome
 [4]  default/linux/ia64/23.0/desktop/kde
Poznámka
Výstup příkazu je pouze příkladný a v průběhu času se mění.

Jak lze vidět, pro některé architektury jsou k dispozici také podprofily desktop.

Upozornění
Aktualizace profilů by neměly být brány na lehkou váhu. Při výběru prvního profilu si ověřte, že vybíráte profil odpovídající stejné verzi jako je ta použitá ve stage (např. 23.0). Nové verze profilů jsou oznamovány prostřednictvím novinek obsahujících instrukce k migraci. Přečtěte si je a postupujte podle nich než přepnete na nový profil.

Po prohlédnutí dostupných profilů architektury ia64 mohou uživatelé vybrat jiný profil pro svůj systém:

root #eselect profile set 2Poznámka
Podprofil developer je zvláště určený pro vývoj Gentoo Linuxu a není míněn pro použití ze strany běžných uživatelů.

Optional: Adding a binary package host

Since December 2023, Gentoo's Release Engineering team has offered an official binary package host (colloquially shorted to just "binhost") for use by the general community to retrieve and install binary packages (binpkgs).[1]

Adding a binary package host allows Portage to install cryptographically signed, compiled packages. In many cases, adding a binary package host will greatly decrease the mean time to package installation and adds much benefit when running Gentoo on older, slower, or low power systems.

Repository configuration

The repository configuration for a binhost is found in Portage's /etc/portage/binrepos.conf/ directory, which functions similarly to the configuration mentioned in the Gentoo ebuild repository section.

When defining a binary host, there are two important aspects to consider:

 1. The architecture and profile targets within the sync-uri value do matter and should align to the respective computer architecture (ia64 in this case) and system profile selected in the Choosing the right profile section.
 2. Selecting a fast, geographically close mirror will generally shorten retrieval time. Review the mirrorselect tool mentioned in the Optional: Selecting mirrors section or review the online list of mirrors where URL values can be discovered.

FILE /etc/portage/binrepos.conf/gentoobinhost.confCDN-based binary package host example
[binhost]
priority = 9999
sync-uri = https://distfiles.gentoo.org/releases/<arch>/binpackages/<profile>/x86-64/

Installing binary packages

Portage will compile packages from code source by default. It can be instructed to use binary packages in the following ways:

 1. The --getbinpkg option can be passed when invoking the emerge command. This method of for binary package installation is useful to install only a particular binary package.
 2. Changing the system's default via Portage's FEATURES variable, which is exposed through the /etc/portage/make.conf file. Applying this configuration change will cause Portage to query the binary package host for the package(s) to be requested and fall back to compiling locally when no results are found.

For example, to have Portage always install available binary packages:

FILE /etc/portage/make.confConfigure Portage to use binary packages by default
# Appending getbinpkg to the list of values within the FEATURES variable
FEATURES="${FEATURES} getbinpkg"
# Require signatures
FEATURES="${FEATURES} binpkg-request-signature"

Please also run getuto for Portage to set up the necessary keyring for verification:

root #getuto

Additional Portage features will be discussed in the the next chapter of the handbook.

Konfigurace proměnné USE

USE je jednou z nejmocnějších proměnných poskytovanou uživatelům. Mnoho programů může být kompilováno s anebo bez volitelné podpory pro určité části. Například některé programy mohou být kompilovány s podporou GTK+ nebo s podporou Qt. Jiné mohou být sestaveny s nebo bez podpory SSL. Některé programy mohou být sestaveny s podporou framebufferu (svgalib) namísto podpory X11 (X serveru).

Většina distribucí kompiluje své balíčky s co nejširší možnou podporou, což zvyšuje velikost programů a čas jejich spuštění, nemluvě o ohromném množství závislostí. S Gentoo může uživatel určit možnosti toho, jak má být program sestaven. Zde přichází do hry proměnná USE.

V proměnné USE uživatel definuje zkratky, které jsou mapovány na volby kompilace. Například ssl sestaví podporu SSL v programech, které ji podporují. -X odstraní podporu X serveru (všimněte si znaku minus na začátku). gnome gtk -kde -qt4 -qt5 sestaví programy s podporou GNOME (a GTK+) a nikoli s podporou KDE (a Qt), čímž bude systém plně přizpůsoben prostředí GNOME (pokud jej architektura podporuje).

Výchozí nastavení USE je umístěno v souborech make.defaults profilu Gentoo použitého v systému. Gentoo používá (složitý ) systém dědění ve svých profilech, do kterého se v této části nebudeme pouštět. Nejjednodušším způsobem jak zjistit aktivní nastavení proměnné USE je spuštění příkazu emerge --info a výběr řádku, který má na začátku USE:

root #emerge --info | grep ^USE
USE="X acl alsa amd64 berkdb bindist bzip2 cli cracklib crypt cxx dri ..."
Poznámka
Výše uvedený příklad je zkrácený, ve skutečnosti je seznam hodnot USE o mnoho, mnoho rozsáhlejší.

Úplný popis dostupných USE přepínačů lze najít v systému v souboru /var/db/repos/gentoo/profiles/use.desc.

root #less /var/db/repos/gentoo/profiles/use.desc

Uvnitř příkazu less jde listovat pomocí kláves a , ukončit jej lze stisknutím q.

Jako příklad uvádíme nastavení USE pro systém s KDE s podporou DVD, ALSA a vypalování CD:

root #nano -w /etc/portage/make.conf
FILE /etc/portage/make.confZapnutí USE v systému s KDE/Plasma a s podporou DVD, ALSA a vypalování CD
USE="-gtk -gnome qt4 qt kde dvd alsa cdr"

Jamile je USE definována v /etc/portage/make.conf je "přidán" (nebo "odebrán" pokud přepínač začíná znaménkem -) na výchozí seznam. Uživatelé, kteří chtějí potlačit všechna výchozí nastavení USE a spravovat je zcela samo, nechť vloží na začátek definice USE v make.conf -*:

FILE /etc/portage/make.confPotlačení výchozí přepínačů USE
USE="-* X acl alsa"
Upozornění
Ačkoli je to možné, nastavení -* (jak je uvedeno v příkladu shora) se nedoporučuje, protože výchozí nastavení byla pečlivě volena s ohledem na některé balíčky, aby byly vyloučeny konflikty a jiné chyby.

CPU_FLAGS_*

Some architectures (including AMD64/X86, ARM, PPC) have a USE_EXPAND variable called CPU_FLAGS_<ARCH>, where <ARCH> is replaced with the relevant system architecture name.

Důležité
Do not be confused! AMD64 and X86 systems share some common architecture, so the proper variable name for AMD64 systems is CPU_FLAGS_X86.

This is used to configure the build to compile in specific assembly code or other intrinsics, usually hand-written or otherwise extra, and is not the same as asking the compiler to output optimized code for a certain CPU feature (e.g. -march=).

Users should set this variable in addition to configuring their COMMON_FLAGS as desired.

A few steps are needed to set this up:

root #emerge --ask --oneshot app-portage/cpuid2cpuflags

Inspect the output manually if curious:

root #cpuid2cpuflags

Then copy the output into package.use:

root #echo "*/* $(cpuid2cpuflags)" > /etc/portage/package.use/00cpu-flags

VIDEO_CARDS

The VIDEO_CARDS USE_EXPAND variable should be configured appropriately depending on the available GPU(s). Setting VIDEO_CARDS is not required for a console only install.

Below is an example of a properly set VIDEO_CARDS variable. Substitute the name of the driver(s) to be used.

FILE /etc/portage/make.conf
VIDEO_CARDS="amdgpu radeonsi"

Details for various GPU(s) can be found at the AMDGPU, Intel, Nouveau (Open Source), or NVIDIA (Proprietary) articles.

Volitelné: Nastavení proměnné ACCEPT_LICENSE

Starting with Gentoo Linux Enhancement Proposal 23 (GLEP 23), a mechanism was created to allow system administrators the ability to "regulate the software they install with regards to licenses... Some want a system free of any software that is not OSI-approved; others are simply curious as to what licenses they are implicitly accepting."[2] With a motivation to have more granular control over the type of software running on a Gentoo system, the ACCEPT_LICENSE variable was born.

Gentoo přichází s přednastavenými hodnotami v profilech, například:

user $portageq envvar ACCEPT_LICENSE
@FREE

Skupiny licencí definované v repozitáři Gentoo, spravované Projektem licencí Gentoo, jsou:

Název skupiny Popis
@GPL-COMPATIBLE Licence kompatibilní s GPL schválené Free Software Foundation [a_license 1]
@FSF-APPROVED Licence svobodného softwaru schválené FSF (includes @GPL-COMPATIBLE)
@OSI-APPROVED Licence schválené Open Source Initiative [a_license 2]
@MISC-FREE Různé licence, které jsou pravděpodobně svobodné, tzn. splňující definici svobodného software [a_license 3] ale nejsou schválené FSF nebo OSI.
@FREE-SOFTWARE Combines @FSF-APPROVED, @OSI-APPROVED and @MISC-FREE
@FSF-APPROVED-OTHER Licence schválené FSF pro "svobodnou dokumentaci" a "díla k určená k použití společně se softwarem a dokumentací" (včetně fontů)
@MISC-FREE-DOCS Různé licence pro svobodné dokumenty a další díla (včetně fontů), které splňují definici svobody [a_license 4] ale NEJSOU v seznamu @FSF-APPROVED-OTHER
@FREE-DOCUMENTS Kombinuje @FSF-APPROVED-OTHER a @MISC-FREE-DOCS
@FREE Metasada všech licencí obsahujících svobodu užívat, sdílet, měnit a sdílet změny. Kombinuje @FREE-SOFTWARE a @FREE-DOCUMENTS
@BINARY-REDISTRIBUTABLE Licence, které dovolují alespoň volné šíření software v binární podobě. Zahrnuje @FREE
@EULA Licenční ujednání, která se snaží omezit vaše práva. Jsou restriktivnější než "všechna-práva-vyhrazena" nebo vyžadují výslovný souhlas.

Some common license groups include:

A list of software licenses grouped according to their kinds.
Name Description
@GPL-COMPATIBLE GPL compatible licenses approved by the Free Software Foundation [a_license 5]
@FSF-APPROVED Free software licenses approved by the FSF (includes @GPL-COMPATIBLE)
@OSI-APPROVED Licenses approved by the Open Source Initiative [a_license 6]
@MISC-FREE Misc licenses that are probably free software, i.e. follow the Free Software Definition [a_license 7] but are not approved by either FSF or OSI
@FREE-SOFTWARE Combines @FSF-APPROVED, @OSI-APPROVED, and @MISC-FREE.
@FSF-APPROVED-OTHER FSF-approved licenses for "free documentation" and "works of practical use besides software and documentation" (including fonts)
@MISC-FREE-DOCS Misc licenses for free documents and other works (including fonts) that follow the free definition [a_license 8] but are NOT listed in @FSF-APPROVED-OTHER.
@FREE-DOCUMENTS Combines @FSF-APPROVED-OTHER and @MISC-FREE-DOCS.
@FREE Metaset of all licenses with the freedom to use, share, modify and share modifications. Combines @FREE-SOFTWARE and @FREE-DOCUMENTS.
@BINARY-REDISTRIBUTABLE Licenses that at least permit free redistribution of the software in binary form. Includes @FREE.
@EULA License agreements that try to take away your rights. These are more restrictive than "all-rights-reserved" or require explicit approval

Currently set system wide acceptable license values can be viewed via:

user $portageq envvar ACCEPT_LICENSE
@FREE

As visible in the output, the default value is to only allow software which has been grouped into the @FREE category to be installed.

Specific licenses or licenses groups for a system can be defined in the following locations:

 • System wide within the selected profile - this sets the default value.
 • System wide within the /etc/portage/make.conf file. System administrators override the profile's default value within this file.
 • Per-package within a /etc/portage/package.license file.
 • Per-package within a /etc/portage/package.license/ directory of files.

Můžete si je přizpůsobit na úrovni systému změnou /etc/portage/make.conf. Výchozí hodnota povoluje pouze licence výslovně schválené Free Sowtware Foundantion, Open Source Intiative nebo které splňují definici svobodného software:

FILE /etc/portage/make.confPřizpůsobení ACCEPT_LICENSE
ACCEPT_LICENSE="-* @FREE"

Změna na úrovni balíčků pak může být provedena, pokud jde nezbytná a žádaná, například:

FILE /etc/portage/package.license/kernelPříklad souhlasu s licencí
app-arch/unrar unRAR
sys-kernel/linux-firmware @BINARY-REDISTRIBUTABLE
sys-firmware/intel-microcode intel-ucode
root #mkdir /etc/portage/package.license

Software license details for an individual Gentoo package are stored within the LICENSE variable of the associated ebuild. One package may have one or many software licenses, therefore it be necessary to specify multiple acceptable licenses for a single package.

FILE /etc/portage/package.license/kernelAccepting licenses on a per-package basis
app-arch/unrar unRAR
sys-kernel/linux-firmware @BINARY-REDISTRIBUTABLE
sys-firmware/intel-microcode intel-ucode
Důležité
Proměnná LICENCE v ebuildu je jen pomůckou pro vývojáře a uživatele Gentoo. Nejedná se o právní stanovisko a není žádná garance, že odpovídá skutečnému stavu. Nespoléhejte tedy na ni a zkontrolujte balíček pořádně sami, včetně všech souborů, které používáte.

Aktualizace setu @world

Následující krok je "nezbytný" aby mohl systém aplikovat jakékoli aktualizace a změny přepínačů USE, které se objevily po té, co byla sestavena stage3, nebo po změně profilu:

 1. A profile target different from the stage file has been selected.
 2. Additional USE flags have been set for installed packages.

Readers who are performing an 'install Gentoo speed run' may safely skip @world set updates until after their system has rebooted into the new Gentoo environment.

Readers who are performing a slow run can have Portage perform updates for package, profile, and/or USE flag changes at the present time:

root #emerge --ask --verbose --update --deep --newuse @world

Removing obsolete packages

It is important to always depclean after system upgrades to remove obsolete packages. Review the output carefully with emerge --depclean --pretend to see if any of the to-be-cleaned packages should be kept if personally using them. To keep a package which would otherwise be depcleaned, use emerge --noreplace foo.

root #emerge --ask --pretend --depclean

If happy, then proceed with a real depclean:

root #emerge --ask --depclean
Tip
Pokud jste zvolili profil desktop v celé jeho šíři, může dojít k velkému prodloužení času potřebnému k provedení instalačního procesu. Pokud jste po časovým tlakem, můžete se řídit následujícím "jednoduchým pravidlem": čím kratší je název profilu, tím méně specifický je set @world; čím méně specifičtější je set @world, tím méně balíčků systém vyžaduje. Jinými slovy:
 • Výběr default/linux/amd64/23.0 vyžaduje aktualizaci velmi malého množství balíčků, zatímco
 • Výběr default/linux/amd64/23.0/desktop/gnome/systemd vyžaduje instalaci mnoha balíčků, jelikož init systém se mění z OpenRC na systemd a budou instalovány frameworky desktopu GNOME.


Časová zóna

Poznámka
This step does not apply to users of the musl libc. Users who do not know what that means should perform this step.

Vyhýbejte se časovým zónám v /usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*, jelikož jejich názvy neodpovídají předpokládaným zónám. Například GMT-8 je ve skutečnosti GMT+8.

Vyberte časovou zónu systému. Podívejte se na nabídku časových zón v /usr/share/zoneinfo/ a pak jednu z nich zapište do souboru /etc/timezone.

root #ls /usr/share/zoneinfo
root #ls -l /usr/share/zoneinfo/Europe/
total 256
-rw-r--r-- 1 root root 2933 Dec 3 17:19 Amsterdam
-rw-r--r-- 1 root root 1742 Dec 3 17:19 Andorra
-rw-r--r-- 1 root root 1151 Dec 3 17:19 Astrakhan
-rw-r--r-- 1 root root 2262 Dec 3 17:19 Athens
-rw-r--r-- 1 root root 3664 Dec 3 17:19 Belfast
-rw-r--r-- 1 root root 1920 Dec 3 17:19 Belgrade
-rw-r--r-- 1 root root 2298 Dec 3 17:19 Berlin
-rw-r--r-- 1 root root 2301 Dec 3 17:19 Bratislava
-rw-r--r-- 1 root root 2933 Dec 3 17:19 Brussels
...

Suppose the timezone of choice is Europe/Brussels.

OpenRC

The desired timezone name can be written to /etc/timezone:

root #echo "Europe/Brussels" > /etc/timezone

Následně přenastavte balíček sys-libs/timezone-data, čímž aktualizujete soubor /etc/localtime v závislosti na záznamu v /etc/timezone. Soubor /etc/localtime je používán systémovou knihovnou C k rozeznání toho, v jaké časové zóně se systém nachází.

root #emerge --config sys-libs/timezone-data
Poznámka
The /etc/localtime file is used by the system C library to know the timezone the system is in.

systemd

A slightly different approach is employed when using systemd. A symbolic link is generated:

root #ln -sf ../usr/share/zoneinfo/Europe/Brussels /etc/localtime

Later, when systemd is running, the timezone and related settings can be configured with the timedatectl command.

Místní nastavení

Poznámka
This step does not apply to users of the musl libc. Users who do not know what that means should perform this step.

Generování locales

Většina uživatelů bude chtít používat ve svém systému pouze jedno nebo dvoje místní nastavení (locales).

Locales specifikují nejen jazyk, který uživatel používá k interakci se systémem, ale také pravidla pro řazení řetězců, zobrazení datumů, času apod. Locales jsou citlivá na velikost písmen a musí být zapsána přesně tak, jak jsou popsána. Úplný seznam dostupných locales lze najít v souboru /usr/share/i18n/SUPPORTED.

Locales, která má systém podporovat musí být uvedena v souboru /etc/locale.gen.

root #nano -w /etc/locale.gen

Následující místní nastavení jsou příkladem, jak získat angličtinu (Spojené státy) a němčinu (Německo) s náležitým formátem znaků (třeba UTF-8).

FILE /etc/locale.genZapnutí místního nastavení US a DE s vhodnými formáty znaků
en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8 UTF-8
de_DE ISO-8859-1
de_DE.UTF-8 UTF-8
Upozornění
Silně doporučujeme doplnit alespoň jedno UTF-8 locale, jelikož mnoho aplikací jej může vyžadovat, aby mohly být řádně sestaveny.

Dalším krokem je spuštění příkazu locale-gen. Tento příkaz vygeneruje všechna locales specifikovaná v souboru /etc/locale.gen.

root #locale-gen

K ověření toho, že všechna zvolená místní nastavení jsou k dispozici spusťte locale -a.

On systemd installs, localectl can be used, e.g. localectl set-locale ... or localectl list-locales.

Výběr locale

Jakmile je vše hotovo, je čas zvolit systémové místní nastavení. Opět k tomu použijeme eselect, nyní s modulem locale.

Pomocí eselect locale list, zobrazíme dostupné volby:

root #eselect locale list
Dostupné volby proměnné LANG:
 [1] C
 [2] POSIX
 [3] en_US
 [4] en_US.iso88591
 [5] en_US.utf8
 [6] de_DE
 [7] de_DE.iso88591
 [8] de_DE.iso885915
 [9] de_DE.utf8
 [ ] (free form)

Pomocí eselect locale set <číslo> lze nastavit správné locale:

root #eselect locale set 9

Ručně lze téhož dosáhnout prostřednictvím souboru /etc/env.d/02locale:

FILE /etc/env.d/02localeManually Ruční nastavení systémové definice místního nastavení
LANG="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="C"

Nastavení locale předejde zobrazování varování a chyb v průběhu sestavování jádra a kompilace softwaru v pozdějších fázích instalace.

Nyní znovu načtěte prostředí:

root #env-update && source /etc/profile && export PS1="(chroot) ${PS1}"

Kompletní průvodce místním nastavením, poskytuje další rady ohledně procesu výběru locale. Dalším článkem hodným pozornosti je průvodce UTF-8 obsahující specifické informace ohledně zapnutí podpory UTF-8 v systému.