கையேடு:HPPA/தொகுதிகள்/HWதேவைகள்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:HPPA/Blocks/HWReqs and the translation is 100% complete.


ஆதரிக்கப்பட்ட வன்பொருட்களின் பட்டியலை PA குழு இணையதளத்தில் காணலாம். முறைமையைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை Parisc-லினக்ஸ் வன்பொருள் தரவுத்தளம் மற்றும் www.openpa.net இல் உள்ள செயலாக்கி பட்டியல் இல் சென்று பார்க்கவும்.

இப்போதைய முறைமை PA-RISC 1.1 அல்லது 2.0 ஐ பயன்படுத்துகிறதா என்பதை அறிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானதாகும். இது குழப்பமாக இருந்தால் மேலுள்ள தொடுப்புகளில் சென்று பார்க்கவும்.

நினைவகம் 64 MB
வட்டு அளவு 1.5 GB (இடமாற்று அளவை தவிர்த்து)
இடமாற்று அளவு குறைந்தது 256 MB