கையேடு:Alpha/தொகுதிகள்/HWதேவைகள்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:Alpha/Blocks/HWReqs and the translation is 75% complete.
Outdated translations are marked like this.


சிறும குறுந்தகடு நிகழ் பல்திறன்வட்டு (DVD)
மையச்செயலகம் ஏதாவதொரு Alpha CPU N/A
நினைவகம் 64 MB N/A
வட்டு அளவு 1.5 GB (இடமாற்று அளவை தவிர்த்து) N/A
இடமாற்று அளவு குறைந்தது 256 MB N/A