கையேடு:AMD64/பாகங்கள்/தனியமைப்புதேர்வு

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:AMD64/Blocks/ProfileChoice and the translation is 62% complete.
Outdated translations are marked like this.


multilib அல்லாத

32 இருமச் செயலிகள் அல்லது தரவகங்கள் இல்லாத சுத்தமான 64 இருமச் சூழலைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு, multilib அல்லாத தனியமைப்பைப் பயன்படுத்தவும்:

root #eselect profile list
Available profile symlink targets:
 [1]  default/linux/amd64/23.0 *
 [2]  default/linux/default/linux/amd64/23.0/desktop
 [3]  default/linux/default/linux/amd64/23.0/desktop/gnome
 [4]  default/linux/default/linux/amd64/23.0/desktop/kde
 [5]  default/linux/default/linux/amd64/23.0/no-multilib

அடுத்து multilib அல்லாத தனியமைப்பைத் தேர்வு செய்யவும்:

root #eselect profile set 5
root #eselect profile list
Available profile symlink targets:
 [1]  default/linux/default/linux/amd64/23.0
 [2]  default/linux/default/linux/amd64/23.0/desktop
 [3]  default/linux/default/linux/amd64/23.0/desktop/gnome
 [4]  default/linux/default/linux/amd64/23.0/desktop/kde
 [5]  default/linux/default/linux/amd64/23.0/no-multilib *