Handbook:AMD64/Blocks/Kernel/pl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:AMD64/Blocks/Kernel and the translation is 61% complete.
Outdated translations are marked like this.


Konfiguracja jądra dla specyficznej architektury

Upewnij się, że wybrałeś emulację IA32, jeśli mają być obsługiwane programy 32-bitowe (CONFIG_IA32_EMULATION). Gentoo domyślnie instaluje system multilib (mieszane przetwarzanie 32-bitowe/64-bitowe), więc ta opcja jest wymagana. Nie jest wymagana jeżeli używany jest profil no-multilib.

KERNEL Wybór typu i funkcji procesora
Processor type and features --->
  [ ] Machine Check / overheating reporting 
  [ ]  Intel MCE Features
  [ ]  AMD MCE Features
  Processor family (AMD-Opteron/Athlon64) --->
   ( ) Opteron/Athlon64/Hammer/K8
   ( ) Intel P4 / older Netburst based Xeon
   ( ) Core 2/newer Xeon
   ( ) Intel Atom
   ( ) Generic-x86-64
Executable file formats / Emulations --->
  [*] IA32 Emulation

Włącz obsługę etykiety partycji GPT, jeśli była ona używana wcześniej podczas partycjonowania dysku (CONFIG_PARTITION_ADVANCED i CONFIG_EFI_PARTITION):

KERNEL Włączenie obsługi GPT
-*- Enable the block layer --->
  Partition Types --->
   [*] Advanced partition selection
   [*] EFI GUID Partition support

Włącz obsługę EFI stub i zmiennych EFI w jądrze Linuksa, jeśli do uruchamiania systemu użyto UEFI (CONFIG_EFI, CONFIG_EFI_STUB, CONFIG_EFI_MIXED, i CONFIG_EFI_VARS):

KERNEL Włączenie obsługi UEFI
Processor type and features --->
  [*] EFI runtime service support 
  [*]  EFI stub support
  [*]   EFI mixed-mode support
 
Firmware Drivers --->
  EFI (Extensible Firmware Interface) Support --->
    <*> EFI Variable Support via sysfs
KERNEL Enabling SOF Firmware support (CONFIG_SND_SOC_SOF_TOPLEVEL, CONFIG_SND_SOC_SOF_PCI, CONFIG_SND_SOC_SOF_ACPI, CONFIG_SND_SOC_SOF_AMD_TOPLEVEL, CONFIG_SND_SOC_SOF_INTEL_TOPLEVEL)
Device Drivers --->
 Sound card support --->
  Advanced Linux Sound Architecture --->
   <M> ALSA for SoC audio support --->
    [*] Sound Open Firmware Support --->
      <M> SOF PCI enumeration support
      <M> SOF ACPI enumeration support
      <M> SOF support for AMD audio DSPs
      [*] SOF support for Intel audio DSPs


Kompilacja i instalacja

Po zakończeniu konfiguracji przyszedł czas na skompilowanie i zainstalowanie jądra. Wyjdź z konfiguracji i rozpocznij proces kompilacji:

root #make && make modules_install
Informacja
Możliwe jest włączenie równoległej kompilacji przy pomocy make -jX, gdzie X jest liczbą całkowitą zadań równoległych, które może uruchomić proces kompilacji. Jest to podobne do wcześniejszych instrukcji dotyczących /etc/portage/make.conf, ze zmienną MAKEOPTS.

Kiedy jądro skończy się kompilować, skopiuj obraz jądra do /boot/. Można to zrobić za pomocą polecenia make install:

root #make install

Spowoduje to skopiowanie obrazu jądra do /boot/ wraz z plikiem System.map i plikiem konfiguracyjnym jądra.