Handbook:AMD64/Blocks/Booting/pl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:AMD64/Blocks/Booting and the translation is 42% complete.
Outdated translations are marked like this.


Jak tylko medium instalacyjne jest gotowe, przychodzi czas na jego uruchomienie. Podłącz medium instalacyjne do komputera, uruchom go ponownie i przejdź do interfejsu użytkownika oprogramowania płyty głównej (np. BIOS). Najczęściej można to zrobić wciskając klawisze DEL, F1, F10 lub ESC podczas procesu POST (Power-On Self-Test). Klawisze te mogą się różnić w zależności od systemu i płyty głównej. Jeśli nie wiesz jaki to klawisz, skorzystaj z wyszukiwarki internetowej, używając nazwy modelu płyty głównej jako słowa kluczowego wyszukiwania. Wyniki powinny być łatwe do ustalenia. Po wejściu do menu oprogramowania płyty głównej, zmień kolejność uruchamiania tak, by zewnętrzne media rozruchowe (płyta CD/DVD lub dysk USB) były sprawdzane przed dyskami wewnętrznymi. Bez tej zmiany system najprawdopodobniej uruchomi ponownie dysk wewnętrzny, ignorując zewnętrzne media instalacyjne.

Ważne
Podczas instalacji Gentoo z zamiarem użycia interfejsu UEFI zamiast BIOS, rekomendowane jest uruchomienie medium instalacyjnego w trybie UEFI. W przeciwnym wypadku może być niezbędne stworzenie uruchamialnej pamięci przenośnej UEFI (lub innej pamięci) przed zakończeniem instalacjii Gentoo Linux.

Upewnij się, że medium instalacyjne jest podłączone do komputera i uruchom go ponownie. Powinno zostać wyświetlone zapytanie rozruchowe. Na tym ekranie, klawisz Enter rozpocznie proces uruchamiania systemu z domyślnymi opcjami uruchomieniowymi. Aby uruchomić medium instalacyjne z niestandardowymi opcjami uruchamiania, określ jądro wraz z opcjami uruchamiania i wciśnij klawisz Enter.

Informacja
In all likelihood, the default gentoo kernel, as mentioned above, without specifying any of the optional parameters will work just fine. For boot troubleshooting and expert options, continue on with this section. Otherwise, just press Enter and skip ahead to Extra hardware configuration.

Podczas zapytania o uruchomienie, użytkownicy posiadają możliwość wyświetlenia dostępnych jąder (F1) i opcji uruchamiania (F2). Jeżeli nie dokonano wyboru w ciągu 15 sekund (wyświetlania informacji lub wyboru jądra), to medium instalacyjne przystąpi do uruchamiania z dysku. Pozwala to na uruchomienie zainstalowanego wcześniej środowiska z poziomu instalatora, bez potrzeby odłączania medium instalacyjnego (bardzo przydatne dla zdalnej instalacji).

Specifying a kernel was mentioned. On the Minimal installation media, only two predefined kernel boot entries are provided. The default option is called gentoo. The other being the -nofb variant; this disables kernel framebuffer support.

Następna sekcja ukazuje krótki podgląd dostępnych jąder systemu Linux i ich opisy:

Wybór jądra

gentoo
Domyślne jądro z wsparciem dla procesorów K8 (włączając wsparcie dla NUMA) oraz procesorów EM64T.
gentoo-nofb
Tak jak gentoo ale bez wsparcia dla framebuffera.
memtest86
Testowanie lokalnej pamięci RAM pod kątem błędów.

Oprócz jądra opcje rozruchu pomagają w dalszym dostrajaniu procesu uruchamiania.

Opcje sprzętowe

acpi=on
This loads support for ACPI and also causes the acpid daemon to be started by the CD on boot. This is only needed if the system requires ACPI to function properly. This is not required for Hyperthreading support.
acpi=off
Completely disables ACPI. This is useful on some older systems and is also a requirement for using APM. This will disable any Hyperthreading support of your processor.
console=X
This sets up serial console access for the CD. The first option is the device, usually ttyS0, followed by any connection options, which are comma separated. The default options are 9600,8,n,1.
dmraid=X
This allows for passing options to the device-mapper RAID subsystem. Options should be encapsulated in quotes.
doapm
This loads APM driver support. This also requires that acpi=off.
dopcmcia
This loads support for PCMCIA and Cardbus hardware and also causes the pcmcia cardmgr to be started by the CD on boot. This is only required when booting from PCMCIA/Cardbus devices.
doscsi
This loads support for most SCSI controllers. This is also a requirement for booting most USB devices, as they use the SCSI subsystem of the kernel.
sda=stroke
This allows the user to partition the whole hard disk even when the BIOS is unable to handle large disks. This option is only used on machines with an older BIOS. Replace sda with the device that requires this option.
ide=nodma
This forces the disabling of DMA in the kernel and is required by some IDE chipsets and also by some CDROM drives. If the system is having trouble reading from the IDE CDROM, try this option. This also disables the default hdparm settings from being executed.
noapic
This disables the Advanced Programmable Interrupt Controller that is present on newer motherboards. It has been known to cause some problems on older hardware.
nodetect
This disables all of the autodetection done by the CD, including device autodetection and DHCP probing. This is useful for debugging a failing CD or driver.
nodhcp
This disables DHCP probing on detected network cards. This is useful on networks with only static addresses.
nodmraid
Disables support for device-mapper RAID, such as that used for on-board IDE/SATA RAID controllers.
nofirewire
This disables the loading of Firewire modules. This should only be necessary if your Firewire hardware is causing a problem with booting the CD.
nogpm
This disables gpm console mouse support.
nohotplug
This disables the loading of the hotplug and coldplug init scripts at boot. This is useful for debugging a failing CD or driver.
nokeymap
This disables the keymap selection used to select non-US keyboard layouts.
nolapic
This disables the local APIC on Uniprocessor kernels.
nosata
This disables the loading of Serial ATA modules. This is used if the system is having problems with the SATA subsystem.
nosmp
This disables SMP, or Symmetric Multiprocessing, on SMP-enabled kernels. This is useful for debugging SMP-related issues with certain drivers and motherboards.
nosound
This disables sound support and volume setting. This is useful for systems where sound support causes problems.
nousb
This disables the autoloading of USB modules. This is useful for debugging USB issues.
slowusb
This adds some extra pauses into the boot process for slow USB CDROMs, like in the IBM BladeCenter.

Zarządzanie logicznym woluminem/urządzeniem

dolvm
Umożliwia obsługę zarządzania wolumenami logicznymi Linuksa (LVM).

Inne opcje

debug
Enables debugging code. This might get messy, as it displays a lot of data to the screen.
docache
This caches the entire runtime portion of the CD into RAM, which allows the user to umount /mnt/cdrom and mount another CDROM. This option requires that there is at least twice as much available RAM as the size of the CD.
doload=X
This causes the initial ramdisk to load any module listed, as well as dependencies. Replace X with the module name. Multiple modules can be specified by a comma-separated list.
dosshd
Starts sshd on boot, which is useful for unattended installs.
passwd=foo
Sets whatever follows the equals as the root password, which is required for dosshd since the root password is by default scrambled.
noload=X
This causes the initial ramdisk to skip the loading of a specific module that may be causing a problem. Syntax matches that of doload.
nonfs
Disables the starting of portmap/nfsmount on boot.
nox
This causes an X-enabled LiveCD to not automatically start X, but rather, to drop to the command line instead.
scandelay
This causes the CD to pause for 10 seconds during certain portions the boot process to allow for devices that are slow to initialize to be ready for use.
scandelay=X
This allows the user to specify a given delay, in seconds, to be added to certain portions of the boot process to allow for devices that are slow to initialize to be ready for use. Replace X with the number of seconds to pause.
Informacja
Nośnik startowy sprawdzi opcje no * przed opcjami do * , dzięki czemu opcje mogą zostać nadpisane w określonej kolejności.

Teraz uruchom system z nośnika, wybierz jądro (jeżeli domyślne gentoo nie spełnia oczekiwań) i opcje uruchomienia. Jako przykład uruchomimy jądro gentoo, z parametrem dopcmcia:

boot:gentoo dopcmcia

Next the user will be greeted with a boot screen and progress bar. If the installation is done on a system with a non-US keyboard, make sure to immediately press Alt+F1 to switch to verbose mode and follow the prompt. If no selection is made in 10 seconds the default (US keyboard) will be accepted and the boot process will continue. Once the boot process completes, the user is automatically logged in to the "Live" Gentoo Linux environment as the root user, the super user. A root prompt is displayed on the current console, and one can switch to other consoles by pressing Alt+F2, Alt+F3 and Alt+F4. Get back to the one started on by pressing Alt+F1.