User:Fepers/Translating Esperanto

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page contains changes which are not marked for translation.

Vi använder Translate extension verktyget som hjälpmedel vid översättning av Gentoo Wiki-sidor till andra språk. Det använder ett gettext-liknande meddelandesystem som delar upp artikeln i mindre delar som underlättar för översättaren.

För redaktörer: Markering av översättbara avsnitt

Innan en sida kan översättas måste du markera översättbara avsnitt. Oftast är detta hela artikeln.

För att markera ett avsnitt som översättbar, omringa det med <translate> XML-taggar, så här:

CODE Markera en översättbar artikel
<translate>
Vi använder [https://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature TranslateWiki Page translation] verktyget som hjälpmedel vid översättning av Gentoo Wiki-sidor till andra språk.
Det använder ett gettext-liknande meddelandesystem som delar upp artikeln i mindre delar som underlättar för översättaren.
</translate>

Lägg även till en språkvalsmeny i början av artikeln med en <languages /> XML-tagg:

CODE Lägg till språkvalsmenyn
<languages />
<translate>
Vi använder [https://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature TranslateWiki Page translation] verktyget som hjälpmedel vid översättning av Gentoo Wiki-sidor till andra språk.
Det använder ett gettext-liknande meddelandesystem som delar upp artikeln i mindre delar som underlättar för översättaren.
</translate>

När en artikel är fullständig, be om att få översättningen godkänd för att den ska tillämpas.

För redaktörer: Godkännande av översättning

När föregående steg fullgjorts (lägga till språk- och översättningstaggar), kommer sidan att listas i Sidöversättning. En administratör eller framstående översättare kommer att kontrollera artikelns kvalitet och därefter godkänna eller avvisa förfrågan.

För vem som helst: Bli översättare

Vi har för tillfället översättare inom följande språk:

 • Catalan‎ (català)
 • Chinese (中文)
 • Croatian (hrvatski)
 • Czech (Český jazyk)
 • Dutch (Nederlands)
 • French (Français)
 • German (deutsch)
 • Greek (ελληνικά)
 • Italian (italiano)
 • Korean (한국어)
 • Indonesian (Bahasa Indonesia)
 • Japanese (日本語)
 • Persian (فارسی)
 • Polish (polski)
 • Portuguese (português)
 • Portuguese (português do Brasil)
 • Russian (русский)
 • Spanish (español)
 • Serbian (српски)
 • Ukranian (українська мова)
 • Turkish (Türkçe)

För översättare: Att översätta

För att börja översätta en artikel, tryck på länken Översätt denna sida under sidans titel. På nästa sida, välj målspråket uppe till höger.

Detta kommer att visa en tabell med översättbara stycken. Klicka på länken i kolumnen längst till vänster för att visa ett inmatningsområde. Efter att ha färdiggjort ett stycke, tryck på Skippa till nästa översättning. Tryck Spara översättning för att slutföra.

Särskillda mallar

De här mallar översätts:


NYTT! Mallar behöver inte ändras, de visar automatiskt översätta strängar.

Om ett språk saknas, eller för att föreslå nya mallar som kan bli översättbara, kontakta wiki-projektet.

Undantag för språkkod

Vissa skript har ingen passande ISO 639-1-kod. De här undantag används istället:

Ersättningskod Språk
zh-cn Förenklad kinesiska (简体中文)

Språkstatistik

En lista med ofullständigt översatta sidor kan hittas genom att mata in en språkkod på Special:LanguageStats.