Translations:Vim/57/sv

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Vim borde inte förväxlas med Neovim, ett liknande program som kan användas istället.