Translations:Nginx/21/tr

From Gentoo Wiki
Jump to: navigation, search

Aşağıdaki örnek, (PHP gibi) dinamik özellikleri olmayan tek site yapılandırması içindir.