Translations:NVIDIA/nvidia-drivers/64/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Als je genkernel all' hebt gebruikt om de kernel te configureren, dan ben je al klaar. Zoniet, kijk dan zeker je kernel configuratie na zodat deze ondersteuning actief is:

Kernel configuration

'"`UNIQ--pre-00000000-QINU`"'

This is a deprecated template and will be removed soon!!! Help us update this template!